ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ระบบจองห้องประชุม1. ตรวจสอบวันเวลาและห้องประชุม ที่ต้องการจองโดยเข้าเมน ค้นหาข้อมูลการจอง
2. การจองห้องประชุม เข้าเมนูจองห้องประชุม
3. การจองห้องประชุมต้องจองล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน
4. เมื่อจองห้องประชุมเรียบร้อยแล้ว สามารถตรวจสอบผลการอนุมัติ ทางระบบจองห้องประชุม


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 0867010055