คิวงาน PR


>>Info,ภาพนิ่ง 3 วัน ตัดต่อวีดีโอ 5 วัน ถ่ายรูปนัดล่วงหน้า 2 วัน<<
กรุณารวบรวมข้อมูลและสื่อให้ครบถ้วนก่อนส่งคิว
ติดต่อแก้ไขงานเพิ่มเติมที่ line : faforframe (สามารถแก้งานได้ 2 ครั้ง)

(หยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)