Document

ระบบแจ้งซ่อม FI-Kmitl
Service FormAbout!


โปรแกรมนี้ พัฒนาขึ้นสำหรับการลงทะเบียนเข้างานต่าง ๆ ในสถาบัน คุณเบื่อไหม กับการต่อแถวเข้าคิว เซ็นชื่อหน้างาน พอกันทีกับช่วงเวลาน่าเบื่อเหล่านั้น วันนี้เราเสนอ ระบบลงทะเบียนด้วยบัตรประจำตัวบุคคลากรในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพียงแค่เดินผ่านมาแตะบัตร 0.5 วิ ก็เรียบร้อยแล้ว

ติดต่อเราได้ที่


สำนักบริการคอมพิวเตอร์ เลขที่ 1 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

Document