Document
Untitled Document
 !

แจ้งซ่อมที่นี่

 

รายการแจ้งซ่อมทั้งหมด

ลำดับ ชื่อ นามสกุล วันที่แจ้ง เบอร์โทร งาน รายละเอียด ครุภัณฑ์ รูป สถานที่ ห้อง สถานะ ความเห็นช่าง
ลำดับ ชื่อ นามสกุล วันที่แจ้ง เบอร์โทร งาน รายละเอียด ครุภัณฑ์ รูป สถานที่ ห้อง สถานะ ความเห็นช่าง
898 ชนากานต์ จันทร์ศิลา 2024-04-23 09:49:34 0982805144 เครื่องปรับอากาศ หน้ากากแอร์หลุด อาคารปฏิบัติการ AI เบเกอรี่ รอดำเนินการ
897 นัทธ์หทัย พันธุ์หิรัญ 2024-04-22 08:44:43 082-9499492 เครื่องปรับอากาศ แอร์ชั้น 7 ไม่เย็น ไม่มี อาคารปฏิบัติการ AI ห้องทานอาหาร ชั้น 7 รอดำเนินการ
896 Pirat Punyanirun 2024-04-19 17:06:15 0867010055 อื่น ๆ เจาะผนังติดปริ้นเตอร์ในครัว อาคารปฏิบัติการ AI ครัวร้อน รอดำเนินการ
895 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2024-04-19 13:59:43 0882255422 เครื่องปรับอากาศ แอร์ไม่เย็น อาคารปฏิบัติการ AI AI 206 รอดำเนินการ
894 วันทนีย์ ช้างน้อย 2024-04-19 10:21:17 0814579025 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ autoclave ท่อรั่ว 55อก6622-05-01-02 BEAR BR209 รอดำเนินการ
893 วันทนีย์ ช้างน้อย 2024-04-23 13:09:54 0814579025 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ microwave ไม่ร้อน 56อก7310-02-03-01 BEAR BR109 ดำเนินการแล้ว magnetron เสีย
892 วันทนีย์ ช้างน้อย 2024-04-19 10:18:40 0814579025 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ท่อรั่ว 46อก6622-3-4-2 BEAR BR209 รอดำเนินการ
891 ชนากานต์ จันทร์ศิลา 2024-04-23 13:10:02 0982805144 อื่น ๆ ที่จับประตูหลุด อาคารปฏิบัติการ AI เบเกอรี่ ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
890 Pirat Punyanirun 2024-04-23 13:12:58 0867010055 เครื่องปรับอากาศ แอร์ห้อง 504 ตัวสุดท้ายเสียงดัง อาคารปฏิบัติการ AI 504 ดำเนินการแล้ว คาดว่ามอเตอร์แอร์มีปัญหา ดำเนินการโดยแจ้งบริษัทเข้าประเมิน
889 กานต์พิชชา สกุนตศรี 2024-04-23 13:10:15 0888705123 ไฟฟ้า ไฟทางเดินไม่ติด (หน้าห้อง 302) อาคารปฏิบัติการ AI 302 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
888 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2024-04-23 13:13:25 0882255422 เครื่องปรับอากาศ แอร์ไม่เย็น อาคารปฏิบัติการ AI 201-202 ดำเนินการแล้ว ไม่พบอาการผิดปกติ
887 อัสนี วิจิตระกะ 2024-04-04 15:35:42 0869888700 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ไม่เย็น 54อก4110-08-01-02 !รูป อาคารปฏิบัติการ AI 410 รอดำเนินการ
886 อัสนี วิจิตระกะ 2024-04-10 11:47:42 0869888700 เครื่องปรับอากาศ น้ำหยด - !รูป อาคารปฏิบัติการ AI 410 ดำเนินการแล้ว ไม่พบอาการ คาดว่าเกิดจากการควบแน่นของอากาศ โดยรอบทำให้ใต้ถาดเกิดน้ำสะสม
885 ลำพึง พุ่มจันทร์ 2024-04-04 11:03:00 0892054912 น้ำประปา ก๊อกน้ำชำรุดซิ้งน้ำหน้าห้องนม อาคารแปรรูป (Processing) โปรกลาง หน้่าห้องแปร รอดำเนินการ
884 ลำพึง พุ่มจันทร์ 2024-04-23 13:11:28 0892054912 น้ำประปา น้ำรั่วจากท่อห้องพาสเจอไรท์น้้ำผลไม้ อาคารแปรรูป (Processing) พาสเจอไรซ์น้ำผลไม้ ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
883 วันทนีย์ ช้างน้อย 2024-04-10 11:45:23 0814579025 อื่น ๆ เก้าอี้ล้อไม่กลิ้ง อาคารปฏิบัติการ AI Ai415 ดำเนินการแล้ว แกนล้อหมดสภาพ แนะนำให้เปลี่ยน
882 วันทนีย์ ช้างน้อย 2024-04-10 11:46:27 0814579025 เครื่องปรับอากาศ เปิดไม่ติด BEAR BR207 ดำเนินการแล้ว บอร์ดเสีย เนื่องจากจิ้งจกเข้า
881 ฉวี ยิ้มยนต์ 2024-04-10 11:45:41 0800447817 น้ำประปา ท่อน้ำเข้าเครื่องกรองรั่ว BEAR BR201 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
880 วันทนีย์ ช้างน้อย 2024-04-10 11:45:56 0814579025 เครื่องปรับอากาศ น้ำรั่ว..ตัวซ้าย BEAR Br205 ดำเนินการแล้ว ไม่พบอาการ
879 ชนากานต์ จันทร์ศิลา 2024-04-10 11:50:12 0982805144 เครื่องปรับอากาศ แอร์ไม่เย็น ออกเเต่ลม อาคารปฏิบัติการ AI 207 ดำเนินการแล้ว คอมเพลสเซอร์เสีย
878 ชนากานต์ จันทร์ศิลา 2024-03-29 09:05:24 0982805144 อื่น ๆ ที่จับประตูหลุด อาคารปฏิบัติการ AI เบเกอรี่ ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
877 ฉวี ยิ้มยนต์ 2024-03-27 09:33:22 0800447817 อื่น ๆ โช๊คประตูห้อง ปิดแรง BEAR Br202 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
876 ฉวี ยิ้มยนต์ 2024-04-23 13:12:01 0800447817 อื่น ๆ หน้าต่างห้อง Br209 หลุด(ช่องกลาง) BEAR Br209 ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแจ้งเคลมเรียบร้อย
875 พุฒิพงศ์ เอี่ยมสิริลักษณ์ 2024-03-25 12:59:00 0957496695 น้ำประปา มีน้ำรั่วตามสายปะปา - BEAR ห้องเครื่องมือวิจัยเ ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
874 ชนากานต์ จันทร์ศิลา 2024-03-25 12:59:10 0982805144 ไฟฟ้า ไฟหน้าเตาไม่ติด อาคารปฏิบัติการ AI ครัวร้อน ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
873 ชนากานต์ จันทร์ศิลา 2024-03-25 12:59:16 0982805144 น้ำประปา ท่อน้ำประปาแแตก สายท่อหมดสภาพ อาคารปฏิบัติการ AI เบเกอรี่ ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
872 กานต์พิชชา สกุนตศรี 2024-04-10 11:49:48 0888705123 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ฐานตั้งเหล็กเป็นสนิม !รูป อาคารปฏิบัติการ AI 316 ดำเนินการแล้ว ผู้แจ้งต้องยกมาไว้หน้าห้องช่างอาคารแปรรูป ทางช่างจะทำการทาสีใหม่
871 ชนากานต์ จันทร์ศิลา 2024-03-19 15:26:32 0982805144 ไฟฟ้า หลอดไปเล็กขาด อาคารปฏิบัติการ AI อาหาร ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
870 ชนากานต์ จันทร์ศิลา 2024-03-19 15:26:43 0982805144 อื่น ๆ โช๊คประตูห้อง ปิดเเรง อาคารปฏิบัติการ AI ครัวร้อน ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
869 ชนากานต์ จันทร์ศิลา 2024-03-18 09:51:09 0982805144 น้ำประปา ถังดักไขมันน้ำไม่ลง อาคารปฏิบัติการ AI ครัวร้อน รอดำเนินการ
868 ฉวี ยิ้มยนต์ 2024-03-18 11:30:35 0800447817 อื่น ๆ โช๊ค ประตูห้องปิดแรง BEAR BR202 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
867 อัสนี วิจิตระกะ 2024-04-10 11:47:56 0869888700 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เปลี่ยนสายท่อน้ำกรองที่แตก น้ำรั่ว เนื่องจากใช้งานมาหลายปี 59อก4610-08-01-01 !รูป อาคารปฏิบัติการ AI 412 ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้วเสร็จ
866 อัสนี วิจิตระกะ 2024-04-10 11:48:11 0869888700 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เปลี่ยนสายท่อน้ำกรองที่แตก น้ำรั่ว เนื่องจากใช้งานมาหลายปี 59อก4610-08-01-01 !รูป อาคารปฏิบัติการ AI 412 ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้วเสร็จ
865 วันทนีย์ ช้างน้อย 2024-03-14 16:00:53 0814579025 อื่น ๆ ต่อสายเตาแกส BEAR BR108 ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้วเสร็จ
864 ลำพึง พุ่มจันทร์ 2024-03-14 16:02:22 0892054912 อื่น ๆ เครื่องปั่นอาหาร มอเตอร์ไม่ทำงาน อาคารแปรรูป (Processing) เบิกจ่าย1 ดำเนินการแล้ว ไม่สามารถซอมได เนื่องจากอุปกรณ์ไม่เพียงพอ
863 กานต์พิชชา สกุนตศรี 2024-03-14 16:01:02 0888705123 อื่น ๆ ลูกบิดเสีย อาคารปฏิบัติการ AI 308 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
862 กานต์พิชชา สกุนตศรี 2024-03-11 09:51:40 0888705123 ไฟฟ้า ไฟทางเดินไม่ติด 1 ดวง (ระหว่างห้อง309 และ 310) อาคารปฏิบัติการ AI 309 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
861 ฉวี ยิ้มยนต์ 2024-03-06 14:59:19 0800447817 อื่น ๆ มือจับประตูห้อง Br102 หลุด BEAR Br102 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
860 กานต์พิชชา สกุนตศรี 2024-03-11 09:51:58 0888705123 ไฟฟ้า ไฟกระพริบ (หลอดหลังห้อง หน้าตู้เหล็ก เมื่อเปิดประตูจะอยู่ขวาสุดของห้อง) BEAR 201 ดำเนินการแล้ว ไม่พบอาการ
859 กานต์พิชชา สกุนตศรี 2024-03-11 09:52:11 0888705123 ไฟฟ้า ไฟทางเดินไม่ติด 1 ดวง (หน้าห้อง 312) อาคารปฏิบัติการ AI 312 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
858 คริษฐา อิ่มเอิบ 2024-03-25 12:59:47 946 565 533 อื่น ๆ พัดลมดูดอาการห้อง AI704 ไม่ทำงานค่ะ อาคารปฏิบัติการ AI AI704 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
832 ลำพึง พุ่มจันทร์ 2024-02-27 14:04:38 0892054912 ไฟฟ้า กระพริบ หลอดไฟหมดอายุการใช้งาน อาคารแปรรูป (Processing) เบิกจ่าย3 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
831 ลำพึง พุ่มจันทร์ 2024-02-21 16:26:59 0892054912 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ สายวัดอุณหภูมิหน้าดรายขาด เครื่องextruder อาคารแปรรูป (Processing) โปรกลาง ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้วเสร็จ
830 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2024-03-14 16:02:40 0882255422 เครื่องปรับอากาศ แอร์เปิดไม่ติดหน้าห้อง และแผงปิดช่องแอร์หลุด อาคารปฏิบัติการ AI 206 ดำเนินการแล้ว แจ้งซ้ำ
829 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2024-03-19 15:27:01 0882255422 เครื่องปรับอากาศ แอร์เปิดไม่ติดหน้าห้อง และแผงปิดช่องแอร์หลุด อาคารปฏิบัติการ AI 206 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
828 กานต์พิชชา สกุนตศรี 2024-02-21 16:27:35 0888705123 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ตู้อบไฟไม่เข้า 58อก-7310-02-01-01 BEAR BR201 ดำเนินการแล้ว ช๊อตในตำแหน่งสวิตซ์ปรับความร้อน แนะนำให้จำหน่ายออก
827 ฉวี ยิ้มยนต์ 2024-02-21 16:27:50 0800447817 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เครื่องทำไอศครีม มอเตอร์เสียงดัง BEAR BR107 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย (จารบีขาด)
826 ฉวี ยิ้มยนต์ 2024-02-21 16:28:24 0800447817 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เครื่องซีล ไฟไม่เข้าเครื่อง BEAR BR107 ดำเนินการแล้ว วงจรเสีย (แนะนำให้จำหน่ายออก)
825 กานต์พิชชา สกุนตศรี 2024-02-21 16:29:50 0888705123 อื่น ๆ น้ำรั่ว อาคารปฏิบัติการ AI 315 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
824 กานต์พิชชา สกุนตศรี 2024-02-21 16:28:36 0888705123 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เครื่องทำไอศกรีมไฟเข้า แต่ไม่ทำงาน (มอเตอร์ไม่หมุน) BEAR BR201 ดำเนินการแล้ว ไม่พบอาการ
823 ลำพึง พุ่มจันทร์ 2024-02-13 11:12:41 0892054912 ไฟฟ้า หลอดไฟหมดอายุการใช้งาน อาคารแปรรูป (Processing) เบิกจ่าย1 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
822 วันทนีย์ ช้างน้อย 2024-02-21 16:30:11 0814579025 น้ำประปา ท่อน้ำทิ้งใต้อ่างหลุด BEAR ฺBr108 ดำเนินการแล้ว ไม่พบอาการ
821 ฉวี ยิ้มยนต์ 2024-02-13 11:12:58 0800447817 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ สวิทเครื่องทำไอติมเสีย 58อก-6622-05-23-0002 BEAR BR107 ดำเนินการแล้ว เปลี่ยนสวิตซ์แล้ว ใช้งานได้ปกติ
820 วันทนีย์ ช้างน้อย 2024-02-05 11:31:05 0814579025 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ thermocoupleอ่านค่าไม่ได้ อาคารแปรรูป (Processing) ลานกลาง ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
819 วันทนีย์ ช้างน้อย 2024-02-01 10:55:22 0814579025 อื่น ๆ ฝ้าชำรุดจุดร้อยสายไฟโต๊ะlab BEAR BR207 รอดำเนินการ
818 ฉวี ยิ้มยนต์ 2024-02-01 11:24:25 0800447817 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ Hot plate สายไฟชำรุด 56อก-6622-05-24-0005 BEAR BR107 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
817 ฉวี ยิ้มยนต์ 2024-02-01 11:25:10 0800447817 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ Hot plate ตัวปรับอุณหภูมิชำรุด 3 เครื่อง BEAR BR107 ดำเนินการแล้ว แก้ไขได้เฉพาะตัวที่มีฝาปิด ที่เหลือต้องให้ทางผู้แจ้งซื้ออุปกรณ์
816 ฉวี ยิ้มยนต์ 2024-01-31 09:17:17 0800447817 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เครื่องแยกน้ำ-เนื้อใบพัดไม่หมุน BEAR BR107 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
815 ชนากานต์ จันทร์ศิลา 2024-02-01 13:24:43 0982805144 อื่น ๆ ตู้พรูฟขนมปังปรับความชื้นไม่ได้ อาคารปฏิบัติการ AI เบเกอรี่ ดำเนินการแล้ว ความว่าเป็นที่เซ็นเซอร์ หรือบอร์ด
814 ชนากานต์ จันทร์ศิลา 2024-02-05 11:32:25 0982805144 อื่น ๆ เตาซาลาเเมนเดอร์ ไฟออกรางเดียว อาคารปฏิบัติการ AI ครัวร้อน ดำเนินการแล้ว คาดว่า หัวแก้สตัน (เช็คแล้วพบว่าใส่น้ำยากันคลายไว้) แนะนำให้ติดต่อบริษัทผู้ขายเข้าแก้ไข
813 ชนากานต์ จันทร์ศิลา 2024-02-01 13:25:00 0982805144 อื่น ๆ ประตูห้องครัวร้อนปิดเสียงดัง อาคารปฏิบัติการ AI ครัวร้อน ดำเนินการแล้ว ไม่พบอาการ
812 ฉวี ยิ้มยนต์ 2024-01-31 09:17:30 0800447817 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เครื่องแยกน้ำ-เนื้อใบแกนบดไม่หมุน 56อก.7330-18-01-0001 BEAR BR107 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
811 อัสนี วิจิตระกะ 2024-01-25 15:43:47 0869888700 อื่น ๆ มือจับหทุนเปิดประตูไม่ได้ - อาคารปฏิบัติการ AI 402 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
810 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2024-01-25 15:44:03 0882255422 น้ำประปา ต่อสายท่อเครื่องกรองน้ำ BEAR 102 ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้วเสร็จ
809 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2024-02-21 16:29:21 0882255422 น้ำประปา ก็อกอ่างล้างแตก อาคารปฏิบัติการ AI AI208 ดำเนินการแล้ว เปลี่ยนเรียบร้อย
808 กานต์พิชชา 2024-01-31 09:17:47 0888705123 ไฟฟ้า ไฟทางเดินไม่ติด (หน้าห้อง 313) อาคารปฏิบัติการ AI 313 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
807 วันทนีย์ ช้างน้อย 2024-01-24 16:26:04 0814579025 น้ำประปา ท่อใต้อ่างล้างรั่ว BEAR BR206 ดำเนินการแล้ว ไม่พบอาการ
806 อัสนี วิจิตระกะ 2024-01-23 16:59:18 0869888700 อื่น ๆ มือจับหทุนเปิดประตูไม่ได้ - อาคารปฏิบัติการ AI 402 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
805 ชนากานต์ จันทร์ศิลา 2024-02-01 13:25:35 0982805144 เครื่องปรับอากาศ ปิดเเอร์เเล้วไฟสีเขียวไม่ดับ อาคารปฏิบัติการ AI ครัวร้อน ดำเนินการแล้ว แอร์มีปัญหา อยู่ระหว่างติดต่อบริษัทซ่อม
804 ชนากานต์ จันทร์ศิลา 2024-02-01 13:25:51 0982805144 น้ำประปา ประตูตู้เย็นปิดได้ไม่สนิท อาคารปฏิบัติการ AI ครัวร้อน ดำเนินการแล้ว ไม่พบอาการ
803 ชนากานต์ จันทร์ศิลา 2024-01-24 16:24:55 0982805144 น้ำประปา สายน้ำกรองหยดตลอดเวลา อาคารปฏิบัติการ AI ครัวร้อน ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
802 ฉวี ยิ้มยนต์ 2024-01-24 16:24:43 0800447817 ไฟฟ้า หลอดไฟกระพริบ 1 หลอด BEAR BR202 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
801 ฉวี ยิ้มยนต์ 2024-01-23 16:59:41 0800447817 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ท่อน้ำเครื่อง Autoclave รั่ว 55อก.-66-22-05-01-0001 BEAR BR209 ดำเนินการแล้ว ไม่พบอาการ
800 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2024-01-25 15:44:24 0882255422 น้ำประปา ต่อสายท่อเครื่องกรองน้ำ BEAR 102 ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้วเสร็จ
799 อมลสิริ สำราญใจ 2024-01-24 16:25:21 0934847202 ไฟฟ้า ไฟติดๆดับๆ 1 หลอด ที่ห้องพักพนักงานค่ะ - อาคารปฏิบัติการ AI โรงน้ำค่ะ ดำเนินการแล้ว แก้ไข(ชั่วคราว)เรียบร้อย
798 กานต์พิชชา 2024-01-23 17:00:17 0888705123 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ พันสายไฟหลังเครื่องย่อยโปรตีน (เครื่องใกล้ hood) อาคารปฏิบัติการ AI 318 ดำเนินการแล้ว ควรเปลี่ยนสายไฟ
797 วันทนีย์ ช้างน้อย 2024-01-23 16:59:55 0814579025 น้ำประปา ท่อน้ำทิ้งรั่ว BEAR br209 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
796 วันทนีย์ ช้างน้อย 2024-01-23 17:03:01 0814579025 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ท่อน้ำรั่ว อาคารแปรรูป (Processing) ถังน้ำlabเทคนิคการวั ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
795 ฉวี ยิ้มยนต์ 2024-01-22 09:05:31 0800447817 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เครื่องเป่า ไฟไม่เข้าเครื่อง BEAR BR107 ดำเนินการแล้ว คาดว่า แปลงถ่านหมด
794 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2024-01-22 09:04:18 0882255422 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ตรวจสอบการใช้งานของเครื่อง !รูป อาคารแปรรูป (Processing) ตึกโปร ดำเนินการแล้ว ทิ้งไว้นาน สายลมเสียหายเกือบทั้งหมด
793 อัสนี วิจิระกะ 2024-01-22 09:04:29 0869888700 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ไม่สามาเปิดเครื่องได้ ปุ่มกด กรอบแตก !รูป อาคารปฏิบัติการ AI 412 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
792 กานต์พิชชา สกุนตศรี 2024-01-22 09:04:39 0888705123 ไฟฟ้า ไฟทางเดินไม่ติด 1 ดวง !รูป อาคารปฏิบัติการ AI 309 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
791 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2024-01-22 09:04:45 0882255422 อื่น ๆ ย้ายโต๊ะทำงานจาก 603 ไปยัง 202 !รูป อาคารปฏิบัติการ AI 202 ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้วเสร็จ
790 วันทนีย์ ช้างน้อย 2024-01-12 10:19:26 0814579025 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ต่อสายthermocouple อาคารแปรรูป (Processing) โถง ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้วเสร็จ
788 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2024-01-12 10:20:46 0882255422 อื่น ๆ ตู้เย็นไม่เย็น อุณหภูมิขึ้น 20+ !รูป อาคารปฏิบัติการ AI 206 ดำเนินการแล้ว เป็นปัญหาเรื่องคอมเพลสเซอร์และน้ำยาแอร์ ควรติดต่อบริษัท
787 ฉวี ยิ้มยนต์ 2024-01-12 10:20:08 0800447817 ไฟฟ้า ที่เสียบปลั๊กไฟตัน BEAR BR104 ดำเนินการแล้ว สามารถใช้ได้ปกติ เพียงแต่สปิงของเซฟตี้แข็ง
785 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2024-01-08 14:08:50 0882255422 อื่น ๆ ประตูชำรุด !รูป BEAR 102 ดำเนินการแล้ว ควรแปะป้ายเตือนให้ทำการเปิดหน้าต่างไว้ 2-3 ซม. ก่อนเปิดฮูท (ทำการซ่อมไว้ชั่วคราว)
784 กานต์พิชชา สกุนตศรี 2024-01-08 14:09:46 0888705123 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ Cooling ไม่เย็น อาคารปฏิบัติการ AI 318 ดำเนินการแล้ว เย็นปกติ
783 คุณพิมพา ห้อยสังวาลย์ 2024-01-08 11:20:05 080-6035482 อื่น ๆ มีนก ไปทำรังที่พัดลมระบายอากาศติดผนัง - อาคารแปรรูป (Processing) สโมสรนักศึกษา ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
782 ฉวี ยิ้มยนต์ 2024-01-04 12:59:13 0800447817 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ น๊อตตะแกรงเครื่องบดยาว ทำให้ใส่เข้าเครื่องไม่ได้ BEAR BR107 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
781 ฉวี ยิ้มยนต์ 2024-01-04 12:59:25 0800447817 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ใส่สายปะเก็นที่ฝาปิดและเช็คการทำงานของเครื่องบด 47อก.-3780-01-36-0002 BEAR BR109 ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้วเสร็จ
780 ฉวี ยิ้มยนต์ 2024-01-04 12:59:49 0800447817 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ สวิทเปิด-ปิดเครื่องบดเสีย 47อก.-3780-01-36-0001 BEAR BR109 ดำเนินการแล้ว เช็คแล้ว ปกติ
779 Pirat Punyanirun 2023-12-26 10:17:53 0867010055 คอมพิวเตอร์ จอโปรเจคเตอร์ห้อง 504 ตัวแรกดับ อาคารปฏิบัติการ AI 504 ดำเนินการแล้ว สาย hdmi ขึ้นเกลือ เปลี่ยนแล้ว
778 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2024-01-12 10:21:27 0882255422 อื่น ๆ ตัวแม่เหล็กปิดประตูหลุด 65อก-7195-07-01-0003 !รูป อาคารปฏิบัติการ AI AI206 ดำเนินการแล้ว แจ้งซ้ำ
777 อมลสิริ สำราญใจ 2024-01-04 13:01:04 0934847202 อื่น ๆ ที่กดน้ำกดไม่ลงค่ะ แข็งมาก - !รูป อาคารปฏิบัติการ AI โรงน้ำดื่มแคแสด ดำเนินการแล้ว อาการปกติ (แก้ไขไม่ได้)
776 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2024-01-24 16:24:29 0882255422 อื่น ๆ ตัวแม่เหล็กปิดประตูหลุด 65อก-7195-07-01-0003 !รูป อาคารปฏิบัติการ AI AI206 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
775 ฉวี ยิ้มยนต์ 2023-12-26 11:08:46 0800447817 เครื่องปรับอากาศ ปิดเครื่องแล้วมีเสียงดัง BEAR BR208 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
774 ลำพึง พุ่มจันทร์ 2023-12-26 11:08:23 0892054912 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ไม่สามารถเซตค่าได้ 50อก-6622-01-02-0002 อาคารแปรรูป (Processing) แปรรูปผลิตภัณฑ์นม ดำเนินการแล้ว บอร์ดเสีย
773 ลำพึง พุ่มจันทร์ 2023-12-26 11:08:37 0892054912 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ระบบเปิดปิดไม่ทำงาน 46กษ6622-05-09-0002 อาคารแปรรูป (Processing) ห้องแปรรูปผลิตภัณฑ์น ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้วเสร็จ
772 วันทนีย์ ช้างน้อย 2024-02-21 16:29:03 0814579025 อื่น ๆ กั้นห้องด้วยpartition BEAR BR109 ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้วเสร็จ
771 ฉวี ยิ้มยนต์ 2023-12-14 13:42:34 0800447817 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ท่อน้ำทิ้งใน hood รั่ว BEAR BR104 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
770 กานต์พิชชา สกุนตศรี 2023-12-14 14:33:33 0888705123 ไฟฟ้า ไฟทางเดินไม่ติด 1 ดวง !รูป อาคารปฏิบัติการ AI 307 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
769 วันทนีย์ ช้างน้อย 2023-12-14 13:42:46 0814579025 ไฟฟ้า ไฟผนังห้องBr109 ตรงเครื่องบดหยาบไม่มีไฟ BEAR 109 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
768 ชนากานต์ จันทร์ศิล 2023-12-14 13:42:58 098 280 5144 ไฟฟ้า ไฟห้องอาหารแถบขวามือขาดทุกดดวง อาคารปฏิบัติการ AI ห้องอาหาร ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
767 ชนากานต์ จันทร์ศิล 2024-01-12 10:21:15 098 280 5144 น้ำประปา ก็อกน้ำปิดได้ไม่สนิท น้ำไหลตลอด อาคารปฏิบัติการ AI ครัวร้อน ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
766 ชนากานต์ จันทร์ศิล 2023-12-14 13:43:08 098 280 5144 ไฟฟ้า หลอดไฟเสีย อาคารปฏิบัติการ AI อาหาร ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
765 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2023-12-14 13:45:25 0882255422 อื่น ๆ เตาแก็สปิคนิค ไม่สามารถใช้งานได้ 2 ตัว อาคารปฏิบัติการ AI AI206 ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้วเสร็จ
764 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2023-12-14 13:43:19 0882255422 อื่น ๆ เตาแก็สปิคนิค ไม่สามารถใช้งานได้ 2 ตัว อาคารปฏิบัติการ AI AI206 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
763 เจนจิลา ปรีชานุกูล 2023-12-14 13:44:22 0802590088 ไฟฟ้า หลอกไฟหิ้งพระไม่ติด - !รูป อาคารปฏิบัติการ AI 605 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
762 ฉวี ยิ้มยนต์ 2023-12-14 13:44:38 0800447817 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ Hot air ไฟไม่เข้าเครื่อง 64อก6622-05-05-0001(2/3) BEAR BR 104/1 ดำเนินการแล้ว บอร์ดเสีย
761 ชนากานต์ จันทร์ศิล 2023-12-04 10:49:49 098 280 5144 อื่น ๆ ช่วยใส่ตะเเกรงช่องเป่าลมในห้องครัวร้อน อาคารปฏิบัติการ AI ครัวร้อน ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้วเสร็จ
760 พนักงานโรงน้ำ 2023-12-01 11:08:21 - อื่น ๆ ประตูม้วนอัตโนมัติ มีเสียง อาคารปฏิบัติการ AI โรงน้ำ ดำเนินการแล้ว
759 กานต์พิชชา สกุนตศรี 2023-12-14 13:44:13 0888705123 อื่น ๆ วิธีป้องกันน้ำล้นถังน้ำกรอง BEAR BR201 ดำเนินการแล้ว น้ำล้นเกิดจากการไม่ใส่ใจของผู้ใช้งาน
758 อมลสิริ สำราญใจ 2024-01-12 10:21:03 0934847202 อื่น ๆ ห้องน้ำหญิงที่กดชักโครก กดไม่ได้ (ห้องน้ำที่โรงน้ำค่ะ) อาคารปฏิบัติการ AI โรงน้ำค่ะ ดำเนินการแล้ว ไม่พบอาการ
757 ฉวี 2023-12-01 11:08:13 0800447817 น้ำประปา สายฉีดน้ำรั่ว BEAR ห้องน้ำหญิงNo.1ห้องท ดำเนินการแล้ว
756 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2023-12-14 13:46:16 0882255422 อื่น ๆ หัวเตาชำรุด BEAR BR102 ดำเนินการแล้ว ที่ปิด-เปิดเสีย แจ้งเจ้าของเรื่องซื้อใหม่
754 Kanpicha Sakuntasri 2023-11-29 09:34:23 0888705123 ไฟฟ้า ปลั๊กไฟหลวม อาคารปฏิบัติการ AI 313 ดำเนินการแล้ว
753 Kanpicha Sakuntasri 2023-11-15 09:17:45 0888705123 อื่น ๆ ประตูตู้บานเลื่อนฝืด อาคารปฏิบัติการ AI 309 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
752 ฉวี ยิ้มยนต์ 2023-11-07 13:27:42 0800447817 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เครื่องเป่า ไฟไม่เข้าเครื่อง อาคารปฏิบัติการ AI BR107 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
751 กานต์พิชชา สกุนตศรี 2023-11-07 09:25:04 0888705123 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ hot air oven เสียบปลั๊กแล้วไฟไม่เข้า อาคารปฏิบัติการ AI 301 ดำเนินการแล้ว ตรวจเช็คแล้วบอร์ดมีปัญหา (เจ้าของเรื่องควรติดต่อบริษัท)
750 ฉวี ยิ้มยนต์ 2023-11-07 09:24:26 0800447817 อื่น ๆ อ่างตัน BEAR BR107 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
749 วันทนีย์ ช้างน้อย 2023-11-29 09:34:15 0814579025 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ยางเสื่อมสภาพ 47อก3780-01-36-0001 BEAR br109 ดำเนินการแล้ว แจ้งเจ้าของเรื่องจัดหาวัสดุแล้วทางทีมช่างจะเข้าเปลี่ยนให้ได้
748 นัทธ์หทัย พันธุ์หิรัญ 2023-10-31 14:21:03 082-9499492 อื่น ๆ ลูกปิดประตูห้อง AI601 (ประตูหน้าห้องธุรการ) ชั้น 6 ชำรุด อาคารปฏิบัติการ AI ห้องธุรการ ชั้น 6 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
747 กานต์พิชชา สกุนตศรี 2023-10-31 14:21:10 0888705123 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เครื่อง Cooling ไม่ทำงาน อาคารปฏิบัติการ AI AI318 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
746 ฉวี ยิ้มยนต์ 2023-10-30 09:18:09 0800447817 น้ำประปา ซิ้งน้ำ ท่อน้ำทิ้งรั่ว BEAR 108 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
745 Kanpicha Sakuntasri 2023-10-30 09:17:56 0888705123 ไฟฟ้า ปลั๊กไหม้ !รูป อาคารปฏิบัติการ AI 309 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
744 Pirat Punyanirun 2023-10-30 09:18:19 0867010055 คอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์ห้องวิเคราะห์1 จอไหม้ อาคารแปรรูป (Processing) วิเคราะห์1 ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้วเสร็จ
743 Pirat Punyanirun 2023-10-30 09:18:25 0867010055 คอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์ห้องวิเคราะห์ 2 ไฟไม่เข้า อาคารแปรรูป (Processing) วิเคราะห์ 2 ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้วเสร็จ
742 นัทธ์หทัย พันธุ์หิรัญ 2023-10-20 10:54:31 082-9499492 เครื่องปรับอากาศ ไม่สามารถปิดแอร์ได้ค่ะ อาคารปฏิบัติการ AI ห้องทำข้อสอบชั้น 1 ดำเนินการแล้ว ถ่านหมด แนะนำให้ติดต่อทางพัสดุ
741 วันทนีย์ ช้างน้อย 2023-10-20 10:54:42 0814579025 อื่น ๆ มือจับประตูหลวม BEAR ห้องเคมีชั้น2 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
740 ลำพึง พุ่มจันทร์ 2023-10-11 08:59:29 0892054912 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เครื่องมีสัญญาณร้องเตือนและระบบทำงานขัดข้อง Freeze Dryer อาคารแปรรูป (Processing) พาสเจอไรซ์น้ำผลไม้ ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
739 ลำพึง พุ่มจันทร์ 2023-10-20 10:55:31 0892054912 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ พัดลมไม่ทำงาน เครื่อง Blast Chiller อาคารแปรรูป (Processing) ห้องปฏิบัติแปรรูปเนื ดำเนินการแล้ว เฟส รีเลย์เสีย ติดต่อบริษัทเจ้าของเครื่องเข้าดำเนินการ
738 ฉวี ยิ้มยนต์ 2023-10-11 08:59:39 0800447817 อื่น ๆ ประตูห้องเปิดไม่ได้ BEAR BR207 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
737 ฉวี ยิ้มยนต์ 2023-10-03 14:22:35 0800447817 อื่น ๆ หน้าต่างล็อคกลอนไม่ได้ BEAR BR108 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
736 อร บ่อแก้ว 2023-10-03 14:22:26 080-6035482 อื่น ๆ ถอด ถาดวางคีย์บอร์ด ออก เนื่องจากไม่สะดวกในการทำงาน - อาคารปฏิบัติการ AI AI 601 ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้วเสร็จ
735 ฉวี ยิ้มยนต์ 2023-10-16 11:28:09 0800447817 อื่น ๆ น้ำรั่วตรงประตูทางเข้าตึก Bear BEAR ทางเข้าตึก Bear ดำเนินการแล้ว
734 ฉวี ยิ้มยนต์ 2023-10-03 14:22:45 0800447817 ไฟฟ้า ไฟห้องน้ำหญิงชั้น 1 ดับ 1 ดวง BEAR ห้องน้ำหญิงที่มี 2 ห ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
733 กัลยกร เจริญกุล 2023-10-30 09:18:42 0634467564 อื่น ๆ น้ำรั่วจากฝั่งกำแพงริมหน้าต่าง อาคารปฏิบัติการ AI AI-311และAI-315 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
732 ฉวี ยิ้มยนต์ 2023-09-26 09:10:57 0800447817 อื่น ๆ ประตูห้องปิดไม่ได้ BEAR BR109 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
731 ฉวี ยิ้มยนต์ 2023-09-26 09:20:47 0800447817 อื่น ๆ ประตูห้อง เปิด-ปิดยาก BEAR BR103 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
730 ลำพึง พุ่มจันทร์ 2023-09-26 10:54:21 0892054912 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เปลี่ยนสายยาง เครื่องสเปรย์ดราย อาคารแปรรูป (Processing) โปรกลาง ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้วเสร็จ
729 ชนากานต์ จันทร์ศิลา 2023-09-26 10:54:11 0982805144 ไฟฟ้า หลอดไฟส่องป้าย FI ขาด 2 หลอด อาคารปฏิบัติการ AI ห้องอาหาร FI ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
728 กัลยกร เจริญกุล 2023-09-21 13:28:15 0634467564 เครื่องปรับอากาศ แอร์เปิดเอง (ไม่ได้ตั้งเวลา) อาคารปฏิบัติการ AI AI-318 ดำเนินการแล้ว ตรวจสอบแล้วพบว่า มีการตั้งเวลาเปิดไว้
727 วันทนีย์ ช้างน้อย 2023-09-20 09:30:11 0814579025 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ตู้ดูดควัน เปิดไม่ติด BEAR BR210 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
725 ฉวี ยิ้มยนต์ 2023-09-20 09:30:18 0800447817 อื่น ๆ ประตูตู้เก็บของฃำรุด BEAR ชั้น2ตรงบรรได ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
724 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2023-09-21 13:28:27 0882255422 อื่น ๆ ตู้เย็เปิดไม่ติด BEAR B102 ครัว ดำเนินการแล้ว
723 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2023-10-03 14:23:15 0882255422 อื่น ๆ ตู้เย็เปิดไม่ติด BEAR B102 ครัว ดำเนินการแล้ว ไม่พบอาการ
722 วันทนีย์ ช้างน้อย 2023-09-13 14:44:27 0814579025 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มีควันออกหลังเครื่อง 59อก-6622-05-07-0001 BEAR 108 ดำเนินการแล้ว ตัวเก็บประจุเสียหาย แนะนำให้ติดต่อบริษัทเข้าดำเนินการ
721 ชนากานต์ จันทร์ศิลา 2023-10-03 14:22:59 0982805144 อื่น ๆ สวิตปลั๊กพ่วงแตก อาคารปฏิบัติการ AI ai 207 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
720 ฉวี ยิ้มยนต์ 2023-09-13 14:44:39 0800447817 อื่น ๆ ประตูห้องBR206 เปิด-ปิดยาก BEAR BR206 ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้วเสร็จ
719 ฉวี ยิ้มยนต์ 2023-11-29 09:32:57 0800447817 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ข้อต่อสายยาง cooling ไม่มี 44กษ.-6622-03-04-0001 BEAR BR210 ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้วเสร็จ
718 ฉวี ยิ้มยนต์ 2023-09-13 09:16:06 0800447817 ไฟฟ้า ไฟห้องน้ำหญิงชั้น 1 ดับ 1 ดวง BEAR ห้องน้ำหญิงที่มี 2 ห ดำเนินการแล้ว
717 ชนากานต์ จันทร์ศิลา 2023-09-13 09:17:52 0982805144 ไฟฟ้า ไฟรางด้านบนเครื่องดูดอากาศ เสีย อาคารปฏิบัติการ AI ครัวร้อน ai 205 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
716 ชนากานต์ จันทร์ศิลา 2023-09-11 09:12:23 0982805144 อื่น ๆ ลูกบิดประตูด้านในห้องหลุด อาคารปฏิบัติการ AI ai 207 ดำเนินการแล้ว
715 ชนากานต์ จันทร์ศิลา 2023-09-11 09:11:54 0982805144 อื่น ๆ ไฟล่อแก๊สไม่ติด อาคารปฏิบัติการ AI ครัวร้อน ai 205 ดำเนินการแล้ว
714 ชนากานต์ จันทร์ศิลา 2023-09-11 09:11:46 0982805144 ไฟฟ้า หลอดไฟไม่ติด !รูป อาคารปฏิบัติการ AI ห้องอาหาร ดำเนินการแล้ว
713 วันวิสาข์ สุวรรณยอด 2023-09-08 13:17:20 0917595792 น้ำประปา หัวฉีดสายชำระ ห้องน้ำหญิงติดหน้าต่างชำรุด อาคารปฏิบัติการ AI ห้องน้ำหญิง ชั้น6 ดำเนินการแล้ว
712 ทรงศักดิ์ วัฒนชัยเสรีกุล 2023-09-06 13:53:16 0853189944 อื่น ๆ ประตูห้อง AI404 เสีย สลักหลุด - อาคารปฏิบัติการ AI AI404 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
711 กัลยกร เจริญกุล 2023-10-20 10:56:13 0634467564 อื่น ๆ ติดป้ายห้อง อาคาร Bear BEAR - ดำเนินการแล้ว ขนาดป้ายและวัสดุ ไม่เหมาะสมต่อการติดตั้ง
710 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2023-10-20 10:56:23 0882255422 อื่น ๆ ขนย้ายครุภัณฑ์จากตึกโปร มา AI206 !รูป อาคารแปรรูป (Processing) ตึกโปร ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
709 วันทนีย์ ช้างน้อย 2023-09-04 09:45:12 0814579025 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ไขน๊อตประตูoven ดำเนินการแล้ว อาคารแปรรูป (Processing) หน้าห้องนม ดำเนินการแล้ว
708 วันทนีย์ ช้างน้อย 2023-09-04 09:44:57 0814579025 ไฟฟ้า เปลี่ยนหลอดไฟAi201เป็นสีขาว อาคารปฏิบัติการ AI AI201 ดำเนินการแล้ว
707 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2023-09-04 09:44:50 0882255422 น้ำประปา ข้อต่อท่อน้ำรั่ว !รูป อาคารปฏิบัติการ AI AI206 ดำเนินการแล้ว
706 ลำพึง พุ่มจันทร์ 2023-08-28 11:41:36 0892054912 อื่น ๆ ประกอบเพื่อใช้งานกับเครื่องทำลูกชิ้น เตาแก๊ส อาคารแปรรูป (Processing) โปรกลาง หน้่าห้องแปร ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้วเสร็จ
705 วันทนีย์ ช้างน้อย 2023-08-28 11:41:43 0814579025 อื่น ๆ ย้ายไปตึกโปร ย้ายเครื่องfluidizationจากตึกโปรไปbear อาคารแปรรูป (Processing) โถง ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้วเสร็จ
704 รัตนสุดา ชูอำไพ 2023-08-28 11:41:52 062-8944239 อื่น ๆ กระจกตรงห้องผลิตน้ำแตก อาคารปฏิบัติการ AI โรงผลิตน้ำดื่มแคแสด ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
703 นัทธ์หทัย พันธุ์หิรัญ 2023-08-24 09:02:59 082-9499492 เครื่องปรับอากาศ แอร์ตัน อาคารปฏิบัติการ AI AI701 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
702 ฉวี ยิ้มยนต์ 2023-08-21 11:00:13 0800447817 น้ำประปา ท่อใต้อ่างล้างรั่ว BEAR BR209 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
700 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2023-08-17 10:59:49 0882255422 อื่น ๆ ประตูจับซ้ายมือหลุด !รูป BEAR Co-working ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
699 ลำพึง พุ่มจันทร์ 2023-08-17 10:59:57 0892054912 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เปลี่ยนสายเทอร์โมคัพเปิ้ล Spray Dry อาคารแปรรูป (Processing) โปรกลาง หน้่าห้องแปร ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้วเสร็จ
698 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2023-08-09 13:47:10 0882255422 อื่น ๆ ก็อกน้ำเย็นรั่ว !รูป อาคารปฏิบัติการ AI AI206 ดำเนินการแล้ว
697 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2023-08-09 13:46:19 0882255422 น้ำประปา สายชำระรั่ว อาคารเจ้าคุณทหาร ห้องน้ำหญิง ชั้น 1 ต ดำเนินการแล้ว
696 ลำพึง พุ่มจันทร์ 2023-08-09 10:34:12 0892054912 อื่น ๆ ประกอบเครื่องและทดสอบการใช้งาน เครื่องปั้นลูกชิ้น อาคารแปรรูป (Processing) โปรเนื้อ ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้วเสร็จ
695 วันทนีย์ ช้างน้อย 2023-08-09 10:34:21 0814579025 อื่น ๆ freezeเสียงดัง ตู้freezeเสียงดัง BEAR ฺBR108 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
694 ลำพึง พุ่มจันทร์ 2023-07-27 13:14:57 0892054912 ไฟฟ้า ไม่มีกระแสไฟในไลน์ อาคารปฏิบัติการ AI AI312 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
693 ชณัฏฎา มูฮำหมัด 2023-07-27 14:37:39 0890301616 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เเก็ส CO2 หมด !รูป BEAR ห้องเครื่องมือวิจัยเ ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้วเสร็จ
692 กัลยกร เจริญกุล 2023-09-13 14:45:08 0634467564 อื่น ๆ น้ำรั่วจากฝั่งกำแพงริมหน้าต่าง อาคารปฏิบัติการ AI AI-311 และ AI-315 ดำเนินการแล้ว เกิดจากน้ำท่วมที่ระเบียงชั้น 4 ทำการแก้ไขแล้ว
691 สุพัตรา ทองคำ 2023-07-24 09:24:51 061-914-3443 อื่น ๆ เปิดไม่ได้ ไม่มีกุญแจ - !รูป อาคารปฏิบัติการ AI หน้าห้องพักอาจารย์ ช ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้วเสร็จ
690 วันทนีย์ ช้างน้อย 2023-07-24 09:25:08 0814579025 อื่น ๆ ตู้ยาไม้ ผนังกระเดิด ซ่อมตู้ยา BEAR ฺBR107 ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้วเสร็จ
689 กัลยกร เจริญกุล 2023-07-27 09:26:44 0634467564 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เปิดไม่ติด !รูป อาคารปฏิบัติการ AI AI308 ดำเนินการแล้ว คาดว่าแผงวงจรมีปัญหา แนะนำให้ติดต่อบริษัทผู้จำหน่าย
688 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2023-08-04 09:00:48 0882255422 อื่น ๆ พ่นสีฝาตู้ฟรีซที่เป็นสนิม อาคารปฏิบัติการ AI AI 206 ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้วเสร็จ
687 ลำพึง พุ่มจันทร์ 2023-07-19 10:49:15 0892054912 อื่น ๆ ถอดรางไฟ/ปลั๊กไฟ ชั้นวางอุปกรณ์/สัมภาระ อาคารแปรรูป (Processing) โปรกลาง ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้วเสร็จ
686 วันทนีย์ ช้างน้อย 2023-07-19 10:33:41 0814579025 อื่น ๆ ประตู ลูกบิดประตูห้องค้างBr104ประตู2 BEAR Br104 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
685 วันทนีย์ ช้างน้อย 2023-07-19 10:49:23 0814579025 น้ำประปา ห้องpd น้ำรั่วอ่างที่มีเครื่องกรองน้ำ BEAR ฺBR201 ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้วเสร็จ
684 วันทนีย์ ช้างน้อย 2023-07-19 10:33:48 0814579025 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ สายชำรุด เปลี่ยนสายยางเครื่องกรอง อาคารแปรรูป (Processing) xxx ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้วเสร็จ
683 วันทนีย์ ช้างน้อย 2023-07-19 10:34:13 0814579025 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ไขสวิทซ์ให้แน่น(เครื่องเขย่า)ทำไปแล้ว BEAR ฺBR108 ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้วเสร็จ
682 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2023-07-12 13:19:33 0882255422 อื่น ๆ อ่างล้างน้ำขัง ไหลลงท่อช้า BEAR ครัว ดำเนินการแล้ว ไม่พบอาการ
681 วันทนีย์ ช้างน้อย 2023-07-10 14:33:07 0814579025 อื่น ๆ ติดสายยู ติดสายยูAi201 Ai203 อาคารปฏิบัติการ AI Ai201 Ai203 ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้วเสร็จ
680 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2023-08-17 11:00:09 0882255422 อื่น ๆ ตู้เย็น 2 ประตูไม่เย็น อาคารปฏิบัติการ AI AI 206 ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้วเสร็จ
679 ลำพึง พุ่มจันทร์ 2023-07-10 10:47:09 0892054912 ไฟฟ้า หลอดไฟกระพริบ อาคารแปรรูป (Processing) เบิกจ่าย1 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
678 กัลยกร เจริญกุล 2023-07-12 13:20:20 0634467564 อื่น ๆ ตู้แช่แข็งมีน้ำซึมออกมาด้านล่าง BEAR PD ดำเนินการแล้ว เกิดจากการควบแน่นของท่อน้ำยา คาดว่าก่อนหน้านี้มีถาดรองน้ำอยู่ด้วย(ปัจจุบันไม่มี)
677 กัลยกร เจริญกุล 2023-07-12 14:45:08 0634467564 อื่น ๆ สายชำระ ห้องน้ำชายของเจ้าหน้าที่ชำรุด อาคารปฏิบัติการ AI ห้องน้ำชาย ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
676 วันทนีย์ ช้างน้อย 2023-07-10 10:47:24 0814579025 อื่น ๆ ประตูล็อคไม่ได้ BEAR ฺิฺห้องวิจัยBr207 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
675 วันทนีย์ ช้างน้อย 2023-07-12 13:21:09 0814579025 อื่น ๆ ตู้เย็นไม่ค่อยเย็น BEAR Br104 ดำเนินการแล้ว พัดลมส่งไอเย็นเสื่อมสภาพ จากอายุการใช้งาน
673 กัลยกร เจริญกุล 2023-07-05 12:20:59 0634467564 อื่น ๆ เตาอบไม่ร้อน BEAR PD ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
672 นัทธ์หทัย พันธุ์หิรัญ 2023-07-19 11:49:29 082-9499492 เครื่องปรับอากาศ แอร์ชั้น 7 ไม่เย็น ท่อน้ำตรงที่ล้างจานชำรุด อาคารปฏิบัติการ AI ห้องทานอาหาร ชั้น 7 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
671 กัลยกร เจริญกุล 2023-07-05 12:21:08 0634467564 อื่น ๆ เตาอบไม่ร้อน BEAR PD ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
670 วันทนีย์ ช้างน้อย 2023-07-05 12:22:08 0814579025 อื่น ๆ ตู้เย็นไม่ค่อยเย็น BEAR ฺห้องเครื่องมือทั่วไ ดำเนินการแล้ว เนื่องจากเครื่องมีสภาพที่เก่า จึงทำให้พัดลมเบา
669 วันทนีย์ ช้างน้อย 2023-09-06 13:53:47 0814579025 อื่น ๆ ติดแผ่นฟอร์ไมก้าโต๊ะไม้ห้องแปรรูป BEAR ฺBr109 ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้วเสร็จ
668 วันทนีย์ ช้างน้อย 2023-08-04 09:01:00 0814579025 อื่น ๆ เปลี่ยนล้อชั้นตากของห้องเบิกจ่าย BEAR เบิกจ่าย ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้วเสร็จ
667 วันทนีย์ ช้างน้อย 2023-07-05 12:22:26 0814579025 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ติดกล่องไฟที่ขาเครื่องบด BEAR แปรรูป1 ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้วเสร็จ
666 วันทนีย์ ช้างน้อย 2023-07-05 12:22:39 0814579025 อื่น ๆ ติดไม้ขาตู้ชั้น2ตึกbear ตู้ca7 BEAR โถง ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้วเสร็จ
665 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2023-07-03 10:04:47 0882255422 อื่น ๆ ล้อคห้อง STORE ครัวไม่ได้ BEAR STORE ครัว ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
664 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2023-07-03 10:04:57 0882255422 อื่น ๆ ติดบานพับสายยู BEAR ้เบิก-จ่าย ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้วเสร็จ
663 ลำพึง พุ่มจันทร์ 2023-07-10 10:47:57 0892054912 อื่น ๆ ทดสอบระบการใช้งานเตาแก๊ส 4 หัว และติดตั้งระบบสายแก๊สเพื่อการใช้งานเตาแก๊สตัวหัวเดียวเพื่อทดสอบการใช้งาน อาคารแปรรูป (Processing) โปรกลาง ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้วเสร็จ
662 วันทนีย์ ช้างน้อย 2023-07-03 10:05:19 0814579025 ไฟฟ้า ปิดบล็อคไฟห้องแปรรูป2 ตึกbear BEAR แปรรูป2 ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้วเสร็จ
661 วิรามศรี ศรีพจนารถ 2023-07-03 10:05:29 0819850433 เครื่องปรับอากาศ แอร์ไม่เย็น มีแต่ลม Er6 62อก412001020019 อาคารปฏิบัติการ AI AI306 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
660 อัสนี วิจิตระกะ 2023-07-12 13:21:35 0869888700 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ตู้แช่ 2 ประตูกระจก เปิดเครื่อง เย็นอยู่ 5 วัน ไฟฟ้าดับ เครื่องไม่ทำความเย็น อุณหภูมิสูง ขึ้น อาคารBEAR - อาคารปฏิบัติการ AI BSL2 ดำเนินการแล้ว น้ำยารั่ว ทำการติดต่อบริษัทเพื่อประเมินราคาและทำเรื่องจ้างเหมาบริการต่อไป
659 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2023-07-03 10:06:37 0882255422 น้ำประปา สายชำระรั่ว อาคารเจ้าคุณทหาร ห้องน้ำหญิง ชั้น 1 ต ดำเนินการแล้ว ไม่พบอาการ
658 คริษฐา อิ่มเอิบ 2023-07-10 10:48:29 0946565533 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เครื่องปั่นสายไฟขาดค่ะ อาคารปฏิบัติการ AI AI704 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
657 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2023-06-26 13:20:26 0882255422 น้ำประปา สายชำระรั่ว อาคารเจ้าคุณทหาร ห้องน้ำหญิง ชั้น 1 ต ดำเนินการแล้ว
656 วันทนีย์ ช้างน้อย 2023-06-26 11:31:29 0814579025 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ตู้freezerพันท่อน้ำยาห้องเคมี2 อาคารปฏิบัติการ AI เคมี2 ตึกเห็ด ดำเนินการแล้ว
655 อัสนี วิจิตระกะ 2023-06-26 11:31:03 0869888700 อื่น ๆ เจาะผนังแขวนนาฬิกาและรูปพระ ตู้กุญแจ - อาคารปฏิบัติการ AI 409 ดำเนินการแล้ว
654 อัสนี วิจิตระกะ 2023-06-26 11:30:55 0869888700 ไฟฟ้า ปลั๊กไฟหลอม ทำให้เสียบปลั๊กเครื่อง autoclave ไม่ได้ - !รูป อาคารปฏิบัติการ AI 408 ดำเนินการแล้ว
653 วันทนีย์ ช้างน้อย 2023-06-20 09:26:41 0814579025 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ พัดลมมีปัญหา ตู้freeze ห้องแปรรูป1 ตึกเห็ด อาคารเจ้าคุณทหาร ห้องแปรรูปตึกเห็ด ดำเนินการแล้ว
652 วันทนีย์ ช้างน้อย 2023-06-20 09:26:31 0814579025 ไฟฟ้า สายไฟ ไหม้ ตู้freeze เคมี2ตึกเห็ด อาคารเจ้าคุณทหาร เคมี2เห็ด ดำเนินการแล้ว
651 นัทธ์หทัย พันธุ์หิรัญ 2023-06-19 10:23:20 082-9499492 อื่น ๆ ช่วยจัดบริการปลั๊กไฟ พัดลม และความเรียบร้อยแต่งตั้งป้ายหน้าชื่ออาคารและผ้าแพรเปิดอาคารปฏิบัติการ BEAR ในวันที่ 29 มิ.ย. 66 สำหรับเปิดอาคารฯ ในวัน 30 มิ.ย. 66 ไม่มี อาคารปฏิบัติการ AI อาคารปฏิบัติการ BEAR ดำเนินการแล้ว
650 พลอยไพลิน ผลานิสงค์ 2023-06-19 10:23:59 0952501324 เครื่องปรับอากาศ แอร์ร้อน อาคารแปรรูป (Processing) ห้องเบเกอรี่ ดำเนินการแล้ว
649 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2023-06-19 09:51:28 0882255422 อื่น ๆ ทดสอบการใช้งานเตาแก็ส และพ่วงถังแก็ส 1 ถัง/2เตา อาคารปฏิบัติการ AI ห้องแปรรูป 1 อาคารเห ดำเนินการแล้ว
648 วันทนีย์ ช้างน้อย 2023-06-19 09:51:16 0814579025 อื่น ๆ เช็คขาตู้กระจกจำนวน13ตู้ตึกเห็ด - อาคารปฏิบัติการ AI ชั้น1และ2 ดำเนินการแล้ว
647 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2023-06-19 09:51:01 0882255422 อื่น ๆ ติดตู้ยา และติดบอร์ดกระดาน อาคารเจ้าคุณทหาร ครัวอาคารเห็ด ดำเนินการแล้ว
646 คริษฐา อิ่มเอิบ 2023-06-19 09:50:53 0946565533 อื่น ๆ พัดลมดูดอากาศที่ห้อง AI704 ไม่ทำงานค่ะ อาคารปฏิบัติการ AI 704 ดำเนินการแล้ว
645 ศิริพร แท่นแก้ว 2023-07-03 10:06:15 พี่ตุ้ย อื่น ๆ เครื่องย่อยกระดาษ ไม่ทำงาน - อาคารปฏิบัติการ AI AI 601 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย sensor เสียทำการต่อ by pass แทนเพื่อให้ใช้งานได้
644 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2023-06-19 09:50:36 0882255422 อื่น ๆ ติดตู้ยา และติดบอร์ดกระดาน อาคารเจ้าคุณทหาร ครัวอาคารเห็ด ดำเนินการแล้ว
643 Pirat Punyanirun 2023-06-12 11:13:09 0867010055 อื่น ๆ บังขาใต้โต๊ะน้อตหลุด !รูป อาคารปฏิบัติการ AI 504 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
642 Pirat Punyanirun 2023-06-12 11:13:19 0867010055 อื่น ๆ เดินสายแลนตึกเห็ด อาคารปฏิบัติการ AI ตึกเห็ด ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้วเสร็จ
641 ชนากนต์ จันทร์ศิลา 2023-05-31 09:11:40 0982805144 ไฟฟ้า ไฟขาด 2 หลอด !รูป อาคารปฏิบัติการ AI ห้องอาหาร ดำเนินการแล้ว
640 ชนากนต์ จันทร์ศิลา 2023-05-31 09:12:02 0982805144 ไฟฟ้า ไฟขาด 2 หลอด !รูป อาคารปฏิบัติการ AI ครัวร้อน ดำเนินการแล้ว
639 ชนากนต์ จันทร์ศิลา 2023-06-19 10:24:55 0982805144 ไฟฟ้า ลูกบิดประตูเสีย !รูป อาคารปฏิบัติการ AI ครัวเบเกอรี่ ดำเนินการแล้ว
638 กัลยกร เจริญกุล 2023-05-31 09:12:20 0634467564 ไฟฟ้า ตัดระบบไฟเพื่อนำไปแทงจำหน่าย !รูป อาคารเจ้าคุณทหาร B319 ดำเนินการแล้ว
637 pirat punyanirun 2023-07-10 10:48:39 0867010055 ไฟฟ้า ขอปลั้กไฟไปเสียบตู้เน็ตที่ตึกเห็ด อาคารปฏิบัติการ AI - ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
636 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2023-05-31 09:12:49 0882254522 ไฟฟ้า ตัดระบบไฟของเตาอบ และระบบฮูด อาคารเจ้าคุณทหาร B210 ดำเนินการแล้ว
635 อัสนี วิจิตระกะ 2023-05-31 09:13:00 0869888700 น้ำประปา ก๊อกปิดไม่ได้ ต้องปิดวาล์วน้ำใต้อ่าง - !รูป อาคารปฏิบัติการ AI AI407 ดำเนินการแล้ว
634 วิรามศรี ศรีพจนารถ 2023-05-12 09:49:58 7274 อื่น ๆ ประตูห้องเปิดไม่ได้ ห้อง 304 อาคารปฏิบัติการ AI 304 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
633 เจนจิลา ปรีชานุกูล 2023-05-12 09:50:05 0894119595 อื่น ๆ ลูกบิดประตูเสีย (ห้อง อ.วิรามศรี) - อาคารปฏิบัติการ AI 306 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
632 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2023-05-31 09:11:33 0882255422 อื่น ๆ พ่นฆ่าเชื้อตู้เย็น 2 ประตู อาคารปฏิบัติการ AI AI206 ดำเนินการแล้ว
631 ลำพึง พุ่มจันทร์ 2023-05-03 09:49:50 0892054912 อื่น ๆ ไม่สามารถตั้งอุณหภูมิได้ ตู้ควบคุมอุณหภูมิต่ำ ยี่ห้อSANYO ตู้ที่1 อาคารเจ้าคุณทหาร ฺฺB310 ดำเนินการแล้ว
630 ฉวี ยิ้มยนต์ 2023-04-28 13:24:23 0800447817 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ็็Hot plate สายไฟชำรุด อาคารเจ้าคุณทหาร B305 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
629 ชนากานต์ จันทร์ศิลา 2023-05-03 09:49:45 0982805144 อื่น ๆ เครื่องดูดควันไม่ทำงาน 1 ตัว อาคารปฏิบัติการ AI ครัวร้อน ดำเนินการแล้ว
628 ชนากานต์ จันทร์ศิลา 2023-05-03 09:49:37 0982805144 อื่น ๆ เตาหัวฟู่ 3 หัว มี แก๊สรั่วออกมาตามร่องน๊อต !รูป อาคารปฏิบัติการ AI ครัวร้อน ดำเนินการแล้ว
627 ชนากานต์ จันทร์ศิลา 2023-05-03 09:49:31 0982805144 ไฟฟ้า ไฟห้องอาหารไม่ติด 1 ดวง อาคารปฏิบัติการ AI ห้องอาหาร ดำเนินการแล้ว
626 ลำพึง พุ่มจันทร์ 2023-04-28 13:24:49 0892054912 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ประกอบBlowerและมอเตอร์ Spray Dry อาคารแปรรูป (Processing) โปรกลาง หน้่าห้องแปร ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
625 วันทนีย์ ช้างน้อย 2023-04-28 13:24:56 0814579025 น้ำประปา อ่างน้ำรั่ว อาคารเจ้าคุณทหาร B323/1 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
624 วันทนีย์ ช้างน้อย 2023-04-25 10:36:31 0814579025 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ พันสายไฟ ที่ดำเนินการแล้ว เครื่องย่อยโปรตีน อาคารปฏิบัติการ AI AI318 ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้วเสร็จ
623 กัลยกร เจริญกุล 2023-04-25 10:36:39 0634467564 อื่น ๆ ประตูเปิดไม่ได้ อาคารปฏิบัติการ AI AI 202 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
622 ลำพึง พุ่มจันทร์ 2023-04-25 10:36:50 0892054912 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เปลี่ยนสายยางปั้ม Spray Dry อาคารแปรรูป (Processing) โปรกลาง หน้่าห้องแปร ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้วเสร็จ
621 กัลยกร เจริญกุล 2023-04-18 13:20:30 0634467564 คอมพิวเตอร์ Battery DSC ชำรุด อาคารเจ้าคุณทหาร B208 ดำเนินการแล้ว แบตเตอรี่หมดสภาพการใช้งานเนื่องจากหมดอายุ ทำให้ไม่สามารถตรวจสอบวงจรอื่นๆได้
620 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2023-04-18 13:19:45 0882255422 ไฟฟ้า ติดตั้งเต้ารับไฟ อาคารปฏิบัติการ AI AI206 ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้วเสร็จ
619 วันทนีย์ ช้างน้อย 2023-04-05 09:16:07 0814579025 ไฟฟ้า เช็คสายไฟจากที่ทำให้ไฟตู้ดูดควันดับ ้hot plate อาคารปฏิบัติการ AI Ai310 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
618 วันทนีย์ ช้างน้อย 2023-04-04 14:22:28 0814579025 ไฟฟ้า ไฟดับ (ที่ทำไปแล้ว31มี.ค.) ตู้ดูดควัน อาคารปฏิบัติการ AI Ai301 ดำเนินการแล้ว
617 อัสนี วิจิตระกะ 2023-04-04 14:22:20 0869888700 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เสียบไฟแล้วไม่ติด เครื่องไม่ทำความร้อน - !รูป อาคารเจ้าคุณทหาร B207 ดำเนินการแล้ว
616 อัสนี วิจิตระกะ 2023-04-04 14:22:15 0869888700 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เสียบไฟแล้วไม่ติด เครื่องไม่ทำความร้อน - !รูป อาคารเจ้าคุณทหาร B207 ดำเนินการแล้ว
614 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2023-04-04 14:21:36 0882255422 อื่น ๆ มีเหงื่อน้ำหยดใต้ขอบตู้ด้านล่าง !รูป อาคารเจ้าคุณทหาร D301 ดำเนินการแล้ว แล้ว ยางประตูเสื่อม เห็นควรให้เจ้าของเรื่อง เเจ้งบริษัทซ่อม
613 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2023-04-04 14:20:42 0882255422 อื่น ๆ มีเหงื่อน้ำหยดใต้ขอบตู้ด้านล่าง !รูป อาคารเจ้าคุณทหาร D301 ดำเนินการแล้ว ยางประตูเสื่อม เห็นควรให้เจ้าของเรื่อง เเจ้งบริษัทซ่อม
612 ลำพึง พุ่มจันทร์ 2023-04-05 09:20:02 0892054912 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ไฟฟ้ารั่ว ตู้อบลมร้อน Tray Dryer No2 ยี่ห้อ Progess อาคารแปรรูป (Processing) โปรกลาง หน้่าห้องแปร ดำเนินการแล้ว เนื่องจากทางเครื่องไม่ได้ต่อสยกราวด์ไว้ แนะนำให้ทางเจ้าของเครื่องติดต่อทางบริษัทผู้จำหน่ายทำการแก้ไข
611 ฉวี ยิ้มยนต์ 2023-04-04 14:21:59 0800447817 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ปลั๊กเสียบเครื่องชั่ง 4 ตำแหน่งชำรุด 54อก-6622-04-01-0004 อาคารเจ้าคุณทหาร b325 ดำเนินการแล้ว
610 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2023-04-05 09:16:19 0882255422 อื่น ๆ เจาะผนังแขวนนาฬิกา อาคารปฏิบัติการ AI AI206 ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้วเสร็จ
609 ชนากานต์ จันทร์ศิลา 2023-04-04 15:40:21 0982805144 เครื่องปรับอากาศ แอร์ตัดนานกว่าปกติ ประมาณ 40 นาที จึงกลับมาเย็นประมาณ 20 นาที และตัดอีกรอบ อาคารปฏิบัติการ AI 207 ดำเนินการแล้ว
608 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2023-03-27 11:16:53 0882255422 เครื่องปรับอากาศ ตรวจเช็คสภาพ และ BTU ให้เหมาะสมที่จะดำเนินการย้ายอาคาร (7 ตัว) อาคารเจ้าคุณทหาร D303,B305,B307,B217 ดำเนินการแล้ว D303 แอร์เก่า, B305 เคยซ่อมคอยร้อนแล้วไม่สมควรใช้ , B307 สามารถย้ายได้, B217 สามารถย้ายได้(แอร์ inverter)
607 อัสนี วิจิตระกะ 2023-03-27 11:17:36 0869888700 เครื่องปรับอากาศ ไม่เย็น อาคารเจ้าคุณทหาร B324 ดำเนินการแล้ว แอร์น้ำยารั่วออกหมดระบบ
606 อัสนี วิจิตระกะ 2023-03-27 11:17:58 0869888700 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เครื่องไม่หมุน 50อก-6622-05-07-02 อาคารปฏิบัติการ AI 407 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
605 วันทนีย์ ช้างน้อย 2023-03-22 13:22:51 0814579025 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เปลี่ยนสายยาง เครื่องกรองแป้ง อาคารแปรรูป (Processing) - ดำเนินการแล้ว
604 พลอยไพลิน ผลานิสงค์ 2023-12-14 13:44:58 0952501324 อื่น ๆ ตู้เย็นด้านขวามือ เวลาละลายน้ำแข็งเสร็จ ชอบดับไปเลย ไม่กลับมาทำความเย็น 56อก-4110-08-01-0001 อาคารแปรรูป (Processing) ห้องเบเกอร์รี่ ดำเนินการแล้ว ไม่พบอาการ
603 พลอยไพลิน ผลานิสงค์ 2023-03-23 09:17:48 0952501324 เครื่องปรับอากาศ แอร์ไม่เย็น อาคารแปรรูป (Processing) ห้องเบเกอร์รี่ ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
602 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2023-04-05 09:17:19 0882255422 อื่น ๆ ตู้เย็น 2 ประตู ขวามือขึ้น E1 อาคารเจ้าคุณทหาร D301 ดำเนินการแล้ว เกิดจากที่สายวัดอุณหภูมิมีความผิดปกติ (คาดว่าหนูกัดสาย)
601 นายสรวิชญ์ หมั่นสมัคร 2023-03-17 15:24:48 085-84000-48 อื่น ๆ เทปกาวหลุดลอก - อาคารปฏิบัติการ AI 601 ดำเนินการแล้ว
600 กัลยกร เจริญกุล 2023-03-28 14:44:42 0634467564 คอมพิวเตอร์ ปริ้นแล้วเอกสารเป็นเส้น อาคารปฏิบัติการ AI AI-313 ดำเนินการแล้ว ดรัมเสีย หาใบเสนอราคาเปลี่ยนดรัมแล้ว
596 ลำพึง พุ่มจันทร์ 2023-03-16 14:16:30 0892054912 ไฟฟ้า หมดอายุการใช้งาน เปลียนหลอดไฟ อาคารแปรรูป (Processing) เบิกจ่าย1 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
595 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2023-03-15 10:28:59 0882255422 อื่น ๆ ตู้ Control gas ขึ้น water level อาคารปฏิบัติการ AI ห้องแก็ส ดำเนินการแล้ว
594 วันวิสาข์ สุวรรณยอด 2023-03-23 09:18:06 0917595792 ไฟฟ้า ไฟของตู้ Sensory Test ไม่ติด (ตู้เบอร์ 8) อาคารปฏิบัติการ AI Sensory Test ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
593 วันวิสาข์ สุวรรณยอด 2023-03-16 14:11:23 0917595792 เครื่องปรับอากาศ รีโมทแอร์ เสีย อาคารปฏิบัติการ AI Sensory Test ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
592 พลอยไพลิน ผลานิสงค์ 2023-03-15 10:28:11 0952501324 น้ำประปา ท่อน้ำรั่ว อาคารแปรรูป (Processing) ห้องเบเกอร์รี่ ดำเนินการแล้ว
591 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2023-03-15 10:28:02 0882255422 อื่น ๆ ตู้ Control gas ขึ้น water level อาคารปฏิบัติการ AI ห้องแก็ส ดำเนินการแล้ว
590 วันทนีย์ ช้างน้อย 2023-03-15 10:27:48 0814579025 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ พันเกลียวท่อน้ำไม่ให้รั่ว brabender อาคารเจ้าคุณทหาร B208 ดำเนินการแล้ว
589 ชนากานต์ จันทร์ศิลา 2023-03-15 10:27:41 0982805144 เครื่องปรับอากาศ เปิดไม่ติด !รูป อาคารปฏิบัติการ AI เบเกอรี่ ดำเนินการแล้ว
588 ชนากานต์ จันทร์ศิลา 2023-04-05 09:18:19 0982805144 เครื่องปรับอากาศ น้ำแอร์หยด !รูป อาคารปฏิบัติการ AI เบเกอรี่ ดำเนินการแล้ว แอร์สกปรก
587 ชนากานต์ จันทร์ศิลา 2023-03-15 10:27:24 0982805144 ไฟฟ้า หลอดไฟไม่ติด 3 หลอด !รูป อาคารปฏิบัติการ AI ครัวร้อน ai 205 ดำเนินการแล้ว
586 ชนากานต์ จันทร์ศิลา 2023-04-05 09:18:04 0982805144 เครื่องปรับอากาศ น้ำแแอร์หยด !รูป อาคารปฏิบัติการ AI ครัวร้อน ai 205 ดำเนินการแล้ว แอร์สกปรก
585 ชนากนต์ จันทร์ศิลา 2023-03-15 10:27:05 0982805144 ไฟฟ้า หลอดไฟตรงกลางกระพริบ ตลอดเวลา !รูป อาคารปฏิบัติการ AI ห้องอาหาร FI ดำเนินการแล้ว
584 ชนากนต์ จันทร์ศิลา 2023-03-15 10:26:53 0982805144 ไฟฟ้า หลอดไฟไม่ติด !รูป อาคารปฏิบัติการ AI ห้องอาหาร FI ดำเนินการแล้ว
583 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2023-03-15 10:26:18 0882255422 อื่น ๆ หัวก็อกเครื่องกรองน้ำหลุดออกจากฐาน อาคารปฏิบัติการ AI AI205 ดำเนินการแล้ว
582 แม่บ้านตึกโปร 2023-03-16 14:12:09 5555 เครื่องปรับอากาศ แอร์ตัวรองสุดท้ายเปิดไม่ติดไม่มีไฟเข้า อาคารแปรรูป (Processing) บรรยาย2 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
581 แม่บ้านตึกโปร 2023-03-16 14:13:33 5555 เครื่องปรับอากาศ แอร์ตัวหลังห้อง น้ำมันรั่ว อาคารแปรรูป (Processing) บรรยาย2 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
580 ฉวี ยิ้มยนต์ 2023-03-07 10:57:57 0800447817 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ลวดเครื่องซีลขาด อาคารเจ้าคุณทหาร B305 ดำเนินการแล้ว
579 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2023-03-07 10:57:49 0882255422 อื่น ๆ ตู้เก็บอุปกรณ์สแตนเลสปิดประตูไม่สนิท 2 ตัว อาคารปฏิบัติการ AI AI 206 ดำเนินการแล้ว
578 ลำพึง พุ่มจันทร์ 2023-03-16 14:13:21 0892054912 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เครื่องปิดปากถุงแบบเท้าเหยียบที่ปิดผนึกชำรุด อาคารแปรรูป (Processing) โปรกลาง ดำเนินการแล้ว ลวดซีลเสียหาย แจ้งทางเจ้าของเรื่องดำเนินการจัดหาแล้ว
577 ลำพึง พุ่มจันทร์ 2023-03-07 10:58:16 0892054912 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ที่ล็อคหลุดไม่สามารถปิดประตูตู้ได้ ตู้อบไส้กรอก อาคารแปรรูป (Processing) หน้าห้องพาสฯน้ำผลไม้ ดำเนินการแล้ว
576 แม่บ้านประจำ ชั้น 5 2023-02-27 09:31:36 ชั้น 5 น้ำประปา สายชำระหัก ห้องน้ำหญิง อาคารปฏิบัติการ AI น้ำหญิง ชั้น 5 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
575 อัสนี วิจิตระกะ 2023-02-27 09:31:04 0869888700 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เครื่องไม่หมุน 50อก-6622-05-07-02 อาคารปฏิบัติการ AI 407 ดำเนินการแล้ว แจ้งซ้ำ
574 อัสนี วิจิตระกะ 2023-02-27 09:31:11 0869888700 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เครื่องไม่หมุน 50อก-6622-05-07-02 อาคารปฏิบัติการ AI 407 ดำเนินการแล้ว แจ้งซ้ำ
573 อัสนี วิจิตระกะ 2023-02-27 09:31:17 0869888700 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เครื่องไม่หมุน 50อก-6622-05-07-02 อาคารปฏิบัติการ AI 407 ดำเนินการแล้ว แจ้งซ้ำ
572 วันทนีย์ ช้างน้อย 2023-02-27 09:31:25 0814579025 อื่น ๆ สกปรก พ่นยาฆ่าเชื้อห้องD203ห้องอ.กิตติชัย อาคารเจ้าคุณทหาร D203 ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้วเสร็จ
571 อัสนี วิจิตระกะ 2023-02-27 09:30:44 0869888700 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เครื่องไม่หมุน 50อก-6622-05-07-02 อาคารปฏิบัติการ AI 407 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
570 Pirat Punyanirun 2023-02-27 09:30:25 0867010055 เครื่องปรับอากาศ เปิดไม่ติด ตัวกลางห้อง อาคารปฏิบัติการ AI 503 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
569 แม่บ้าน ชั้น 2 2023-02-20 09:29:43 - น้ำประปา ซิงค์น้ำรั่วเมื่อทำการล้างมือ อาคารปฏิบัติการ AI ห้องน้ำเจ้าหน้าที่ชั ดำเนินการแล้ว
568 กัลยกร เจริญกุล 2023-02-20 09:29:38 0634467564 เครื่องปรับอากาศ แอร์ชำรุด ขึ้น E6 อาคารปฏิบัติการ AI AI313 ดำเนินการแล้ว
567 ฉวี ยิ้มยนต์ 2023-02-20 08:57:26 0800447817 เครื่องปรับอากาศ แอร์ทำงาน แต่ไม่เย็นและน้ำรั่ว 39กษ-4120-01-02-0103 อาคารเจ้าคุณทหาร ฺฺB321 ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้ว ทำการติดโน๊ตไว้ว่า "ห้ามปรับแอร์" เนื่องจากรีโมทมีปัญหา การปรับแอร์จะทำให้เครื่องรวน
566 วันทนีย์ ช้างน้อย 2023-02-14 13:07:53 0814579025 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ติดmanometer โดยอ.พงษ์เสริฐจะชี้จุดให้ ติดu manometerกับแผงไม้ อาคารแปรรูป (Processing) โถง ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้วเสร็จ
565 กัลยกร เจริญกุล 2023-02-14 13:08:07 0634467564 เครื่องปรับอากาศ รีโมทใช้งานไม่ได้ อาคารปฏิบัติการ AI AI-309 ดำเนินการแล้ว ถ่านหมด
564 เจนจิลา ปรีชานุกูล 2023-02-14 13:08:15 0894119595 อื่น ๆ ย้ายเครื่องสแกนนิ้วมือพนักงานสถาบัน อาคารปฏิบัติการ AI 601 ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้วเสร็จ
563 กัลยกร เจริญกุล 2023-02-15 15:22:42 0634467564 ไฟฟ้า ไฟทางเดินเสีย 1 ดวง อาคารปฏิบัติการ AI ชั้น 3 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
562 กัลยกร เจริญกุล 2023-02-14 13:08:31 0634467564 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ปั้มลมไม่เข้าเครื่อง ลูกลอยอยู่ที่ 0 มีลมออกตรงปั้มสีฟ้า อาคารเจ้าคุณทหาร B314 ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้วเสร็จ
561 พลอยไพลิน ผลานิสงค์ 2023-02-14 13:08:45 0952501324 ไฟฟ้า ก็อกหัวเดรนน้ำ ด้านในตู้ฟรูฟ หัก !รูป อาคารแปรรูป (Processing) ห้องเบเกอรี่ ตึกโปร ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
560 พลอยไพลิน ผลานิสงค์ 2023-02-27 09:30:17 0952501324 อื่น ๆ ตู้เย็นและตู้ฟรีซ ห้องเบเกอรี่ ตึกโปร ยางเสื่อม มีน้ำรั่วซึม !รูป อาคารแปรรูป (Processing) ห้องเบเกอรี่ ตึกโปร ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
559 พลอยไพลิน ผลานิสงค์ 2023-02-15 15:29:09 0952501324 น้ำประปา เครื่องกรองน้ำในห้องเบเกอรี่ ตึกโปร มันน้ำรั่วซึมออกตรงตัวกรอง อาคารแปรรูป (Processing) ห้องเบเกอรี่ ตึกโปร ดำเนินการแล้ว ทำการถอดออกมาให้ใช้ชั่วคราวแล้ว รอดำเนินการจัดซื้อ
558 กัลยกร เจริญกุล 2023-02-07 11:08:49 0634467564 อื่น ๆ ประตูเปิดไม่ได้ที่จับหัก อาคารปฏิบัติการ AI AI309 ดำเนินการแล้ว
557 นัทธ์หทัย พันธุ์หิรัญ 2023-02-07 10:37:56 082-9499492 อื่น ๆ ลูกปิดประตูห้องอาหาร ชั้น 7 ชำรุด ไม่มี อาคารปฏิบัติการ AI ห้องทานอาหาร ชั้น 7 ดำเนินการแล้ว
556 วันทนีย์ ช้างน้อย 2023-02-02 11:02:18 0814579025 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ สายpump ขาด เครื่องวิเคราะห์ไขมัน อาคารปฏิบัติการ AI ai301 ดำเนินการแล้ว
555 วันทนีย์ ช้างน้อย 2023-02-02 11:02:14 0814579025 ไฟฟ้า ไฟไม่เข้า เครื่องวัดความหนืด อาคารเจ้าคุณทหาร B314 ดำเนินการแล้ว
554 ลำพึง พุ่มจันทร์ 2023-02-02 11:01:59 0892054912 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ปั้มไม่ทำงาน เครื่องทอดสุญญากาศ อาคารแปรรูป (Processing) โปรกลาง ดำเนินการแล้ว
553 อ.วิภาวดี สงัดกิจ 2023-02-02 11:01:45 0915539356 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เเก๊ส CO2 หมด อาคารเจ้าคุณทหาร B208 ดำเนินการแล้ว
552 วันทนีย์ ช้างน้อย 2023-02-02 11:02:27 0814579025 น้ำประปา ต่อสายdrainเครื่องlabเทคนิคการวัด ใช้วันพฤหัส อาคารแปรรูป (Processing) - ดำเนินการแล้ว
551 นายสรวิชญ์ หมั่นสมัคร 2023-01-30 10:26:14 085-84000-48 อื่น ๆ เทปกาวหลุดลอก - !รูป อาคารปฏิบัติการ AI 601 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
550 กัลยกร เจริญกุล 2023-01-30 10:26:55 0634467564 อื่น ๆ UPS มีเสียงร้อง อาคารเจ้าคุณทหาร B208 ดำเนินการแล้ว เข้าตรวจสอบแล้ว ไม่มีอาการตามที่แจ้ง
549 สนธิสุข ธีระชัยชยุติ 2023-01-23 11:24:25 0866047978 ไฟฟ้า ช่วยเปลี่ยนหลอดไฟนีออน ห้อง B318 ให้ด้วย หลอดไฟหมดอายุ อาคารเจ้าคุณทหาร B318 ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้วเสร็จ เปลี่ยนเป็นหลอด LED T8 2 หลอด
548 วันทนีย์ ช้างน้อย 2023-01-23 11:24:34 0814579025 ไฟฟ้า พันสายไฟhot plateที่ทำให้แล้วน่ะ อาคารปฏิบัติการ AI Ai310 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
547 ฉวี ยิ้มยนต์ 2023-01-17 11:36:32 0800447817 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เครื่องชั่ง2ตำแหน่งเปิดไม่ติด อาคารเจ้าคุณทหาร B305 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
546 ฉวี ยิ้มยนต์ 2023-01-17 11:37:21 0800447817 ไฟฟ้า ไฟโต๊ะlab ดับ อาคารเจ้าคุณทหาร B207 ดำเนินการแล้ว เนื่องจากการใช้โหลดเกินพิกัด เบื่องต้นได้ทำการกระจายโหลดและแจ้งผู้ใช้งานแล้ว
545 อัสนี วิจิตระกะ 2023-01-17 11:38:06 0869888700 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ น้ำหยด รั่วจากเครื่อง cooling 58อก-6622-05-45-001 !รูป อาคารปฏิบัติการ AI 411 ดำเนินการแล้ว ตรวจสอบแล้วเกิดจากฉนวนพันท่อน้ำเย็นหลวม จึงทำให้เกิดการควบแน่นและไหลลงไปตามสาย
544 ฉวี ยิ้มยนต์ 2023-01-13 14:58:21 0800447817 เครื่องปรับอากาศ น้ำแอร์รั่ว อาคารเจ้าคุณทหาร B314 ดำเนินการแล้ว
543 วิภาวดี สงัดกิจ 2023-01-13 14:58:28 0915539356 ไฟฟ้า เปิดไม่ติด !รูป อาคารเจ้าคุณทหาร B222 ดำเนินการแล้ว
542 กัลยกร เจริญกุล 2023-01-13 14:58:35 0634467564 ไฟฟ้า พัดลมดูดอากาศมีเสียงดัง อาคารปฏิบัติการ AI AI-318 ดำเนินการแล้ว
541 กัลยกร เจริญกุล 2023-01-13 09:35:01 0634467564 อื่น ๆ สายยางก็อกน้ำชำรุด อาคารปฏิบัติการ AI AI-301 ดำเนินการแล้ว ไม่ได้อยู่ในส่วนของงานกายภาพดูแล
540 ชนากานต์ เผือกประเสริฐ 2023-01-13 09:35:10 0859220232 ไฟฟ้า หลอดไฟกระพริบ 1 หลอดในห้องผลิตน้ำ อาคารปฏิบัติการ AI โรงผลิตน้ำดื่มแคแสด ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
539 ฉวี ยิ้มยนต์ 2023-01-13 14:58:43 0800447817 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ Vortex เปิดไม่ติด 57อก-3780-01-29-0005 อาคารเจ้าคุณทหาร B305 ดำเนินการแล้ว
538 กัลยกร เจริญกุล 2023-01-17 11:39:02 0634467564 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ปั้มลมไม่เข้าเครื่อง อาคารเจ้าคุณทหาร B314 ดำเนินการแล้ว ปั้มลมออกตามปกติ ไม่มีอาการอุดตันและไม่สามารถติดต่อผู้แจ้งซ่อมได้
537 กัลยกร เจริญกุล 2023-02-15 15:23:00 0634467564 เครื่องปรับอากาศ รีโมทเสีย อาคารปฏิบัติการ AI AI-309 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
536 ลำพึง พุ่มจันทร์ 2023-01-11 15:46:46 0892054912 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เปลี่ยนน้ำมันปั้ม Freeze Dryer อาคารแปรรูป (Processing) พาสเจอไรซ์น้ำผลไม้ ดำเนินการแล้ว ตรวจสอบแล้ว น้ำมันยังสามารถใช้การได้
535 วันทนีย์ ช้างน้อย 2023-01-11 15:46:06 0814579025 ไฟฟ้า เช็คกำลังไฟเพื่อติดตั้งครุภัณฑ์ อาคารปฏิบัติการ AI AI318 ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้วเสร็จ
534 ธนัณฌา สุมาลัย 2023-01-11 15:44:22 0885825924 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ปลั๊กไหม้ 60อก-6622-05-06-0001 !รูป อาคารเจ้าคุณทหาร B219 ดำเนินการแล้ว เครื่องมีความผิดปกติ ทีมช่างพิจารณาแล้วเห็นควรติดต่อทางบริษัทเจ้าของเครื่อง(โดยแจ้งทางเจ้าของเรื่องทราบแล้ว)
533 ฉวี ยิ้มยนต์ 2023-01-11 15:45:55 0800447817 น้ำประปา อ่างน้ำตันและรั่ว 4 อ่าง อาคารเจ้าคุณทหาร B326 ดำเนินการแล้ว ทำการเจาะต่ออ่างให้ใช้ได้แล้วเพียง 1 อ่าง (อ่างตันเนื่องจากมีขยะอุดตันรูท่อ ซึ่งยากต่อการซ่อมแซม)
532 นันท์มนัส วัจนะรัตน์ 2022-12-09 15:29:21 0926635442 อื่น ๆ กระดาษกาวหลุดจากฐาน - !รูป อาคารปฏิบัติการ AI 601 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
531 Pirat Punyanirun 2023-01-11 15:47:34 0867010055 เครื่องปรับอากาศ ห้อง 502 แอตัวหลังห้องในสุดกับตัวถัดมาน้ำหยด อาคารปฏิบัติการ AI 502 ดำเนินการแล้ว น้ำยารั่ว ทำการติดต่อบริษัทเพื่อประเมินราคาและทำเรื่องจ้างเหมาบริการต่อไป
530 วิภาวดี สงัดกิจ 2022-12-02 10:27:31 0915539356 เครื่องปรับอากาศ เสีย อาคารเจ้าคุณทหาร B222 ดำเนินการแล้ว คอมเพลสเซอร์เสีย (เนื่องจากกรองแอร์และแผงคอนเดนเซอร์ตันจากฝุ่น)
529 ฉวี ยิ้มยนต์ 2022-11-30 11:35:18 0800447817 ไฟฟ้า หลอดไฟในตู้เก็บกล้องจุลทรรศน์ขาด 6 ดวง อาคารเจ้าคุณทหาร B323 ดำเนินการแล้ว ไม่พบอาการ
528 ฉวี ยิ้มยนต์ 2022-11-08 10:45:30 0800447817 เครื่องปรับอากาศ สวิทแอร์ไม่ได้เปิด แต่แอร์ติดตลอดเวลา อาคารเจ้าคุณทหาร B309/1 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
527 Pirat Punyanirun 2022-11-08 10:45:23 0867010055 อื่น ๆ เปลี่ยน amp ห้องวิเคราะห์ 1-2 อาคารแปรรูป (Processing) วิเคราะห์ 1-2 ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้วเสร็จ
526 ฉวี ยิ้มยนต์ 2022-10-26 08:24:27 0800447817 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ตัวเครื่องMixingชำรุด 52อก-6622-01-34-0002 อาคารเจ้าคุณทหาร B305 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
525 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2022-10-26 08:24:35 0882255422 อื่น ๆ สายชำระรั่ว ห้องน้ำหญิงห้องขวา อาคารปฏิบัติการ AI ห้องน้ำหญิงด้านใน ชั ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
524 Pirat Punyanirun 2022-10-26 08:24:43 0867010055 อื่น ๆ ประตูหน้า ห้อง 501 ขัด ๆ ด้านบน อาคารปฏิบัติการ AI 501 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
522 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2022-10-17 16:06:43 0882255422 ไฟฟ้า ไฟในฮูดไม่ติด 2 ดวง อาคารปฏิบัติการ AI AI 205 ดำเนินการแล้ว
521 อัสนี วิจิตระกะ 2022-10-21 09:10:55 0869888700 อื่น ๆ รางหลอดไฟ หลุดจากเพดาน - !รูป อาคารปฏิบัติการ AI 401 ดำเนินการแล้ว
520 อัสนี วิจิตระกะ 2022-10-20 09:15:01 0869888700 อื่น ๆ มือจประตูเปิดไม่ได้ ประตูติด - !รูป อาคารปฏิบัติการ AI 402 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
519 ฉวี ยิ้มยนต์ 2022-10-20 09:15:13 0800447817 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เตาเผา ปลั๊กชำรุด 43กษ-6622-05-19-0001 อาคารเจ้าคุณทหาร B323 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
518 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2022-10-11 15:31:03 0882255422 อื่น ๆ ประตูเปิดยาก อาคารปฏิบัติการ AI AI206 ดำเนินการแล้ว
517 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2022-10-11 15:31:17 0882255422 อื่น ๆ ประตูเปิดยาก 2 บาน อาคารปฏิบัติการ AI AI314 ดำเนินการแล้ว
516 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2022-10-11 15:31:30 0882255422 อื่น ๆ ประตูเปิดยาก 2 บาน อาคารปฏิบัติการ AI AI312 ดำเนินการแล้ว
515 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2022-10-11 15:31:57 0882255422 อื่น ๆ ประตูเปิดยาก อาคารปฏิบัติการ AI AI311 ดำเนินการแล้ว
514 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2022-10-11 15:32:15 0882255422 อื่น ๆ ประตูเปิดยาก อาคารปฏิบัติการ AI AI310 ดำเนินการแล้ว
513 Pirat Punyanirun 2022-10-11 09:59:53 0867010055 อื่น ๆ ประตูหน้าห้อง 503 เปิดยาก อาคารปฏิบัติการ AI 503 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
512 Pirat Punyanirun 2023-07-12 14:45:41 0867010055 อื่น ๆ ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ห้อง 504 อาคารปฏิบัติการ AI 504 ดำเนินการแล้ว ติดระยะเวลาการใช้งาน ไม่สามารถดำเนินการได้
510 อัสนี วิจิตระกะ 2022-10-11 15:32:46 0869888700 อื่น ๆ มือจประตูเปิดไม่ได้ ประตูติด - !รูป อาคารปฏิบัติการ AI 402 ดำเนินการแล้ว
509 อัสนี วิจิตระกะ 2022-12-09 15:30:00 0869888700 อื่น ๆ น้ำรั่จาก ท่อดูดอากาศ ไหลตามผนัง นองพื้น เวลาฝนตก ซิลที่กั้นขอบอ่างรั่ว เวลาล้าง น้ำจะนองใต้อ่าง - !รูป อาคารปฏิบัติการ AI 402 ดำเนินการแล้ว ทำการตัดท่อออกเรียบร้อย เกิดจากการติดตั้งท่อที่ไม่เรียบร้อย
508 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2022-10-11 15:30:18 0882255422 ไฟฟ้า ไฟเพดานไม่ติด และกระพริบ 6 หลอด !รูป อาคารเจ้าคุณทหาร B210 ดำเนินการแล้ว
507 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2022-10-11 15:33:54 0882255422 อื่น ๆ ประตูเปิดยาก อาคารปฏิบัติการ AI AI206 ดำเนินการแล้ว
506 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2022-10-11 15:33:18 0882255422 ไฟฟ้า ไฟเพดาน 2 ตัวหน้าห้องไม่ติด !รูป อาคารเจ้าคุณทหาร B212 ดำเนินการแล้ว
505 ฉวี ยิ้มยนต์ 2022-10-11 10:00:32 0800447817 ไฟฟ้า หลอดไฟเปิดไม่ติด 6 ราง 12 หลอด อาคารเจ้าคุณทหาร B314 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
504 อดิศร เสวตวิวัฒน์ 2022-10-04 11:44:44 0867629961 เครื่องปรับอากาศ ล้างแอร์เนื่องจากมีเชื้อราขึ้นในเครื่อง 64อก.-4120-01-02-0001 !รูป อาคารเจ้าคุณทหาร B206/1 ดำเนินการแล้ว ทำการจ้างบริษัทเข้าล้างแอร์ทั้งคอยร้อนและเย็น เนื่องจากเป็๋นเชื้อราหนักมาก
499 กัลยกร เจริญกุล 2022-10-11 15:29:59 0634467564 อื่น ๆ ประตูตก อาคารปฏิบัติการ AI AI-310 ดำเนินการแล้ว
497 อรชร เมฆเกิดชู 2022-12-02 10:28:11 +66918790638 อื่น ๆ ลิ้นชักโต๊ะคอมพิวเตอร์ดึงไม่ออก อาคารปฏิบัติการ AI 606 ดำเนินการแล้ว ไม่พบผู้แจ้ง
496 ไพรัตน์ ปัญญานิรันดร์ 2022-10-11 10:01:02 0867010055 อื่น ๆ ขาโปรเจคเตอร์ห้อง 504 หลวม ภาพขยับออกจากจอ อาคารปฏิบัติการ AI 504 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
495 วันวิสาข์ สุวรรณยอด 2022-09-16 08:46:47 0917595792 เครื่องปรับอากาศ น้ำหยด, ไหล ออกมาจากเครื่องปรับอากาศ อาคารปฏิบัติการ AI 601 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
494 อัสนี วิจิตระกะ 2022-09-16 08:47:54 0869888700 ไฟฟ้า ไฟไลน์ผนังห้อง B207 ใช้งานไม่ได้ - อาคารเจ้าคุณทหาร B207 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
493 อัสนี วิจิตระกะ 2022-09-16 08:48:02 0869888700 ไฟฟ้า ไฟไลน์ผนังห้อง B207 ใช้งานไม่ได้ - อาคารเจ้าคุณทหาร B207 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
492 Pirat Punyanirun 2022-09-16 08:46:57 0867010055 อื่น ๆ เดินลำโพงใหม่ในห้อง 504 อาคารปฏิบัติการ AI 504 ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้วเสร็จ
491 ฉวี ยิ้มยนต์ 2022-09-16 08:47:08 0800447817 ไฟฟ้า สายเครื่องวัดสีชำรุด อาคารเจ้าคุณทหาร B305 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
490 ฉวี ยิ้มยนต์ 2022-09-16 08:47:15 0800447817 น้ำประปา สายฉีดห้องน้ำชำรุด อาคารเจ้าคุณทหาร B303 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
489 กัลยกร เจริญกุล 2023-03-16 14:14:36 0634467564 อื่น ๆ น้ำรั่วที่เดิม ยังไม่หาย อาคารปฏิบัติการ AI AI-315 ดำเนินการแล้ว คาดว่าจะมาจากท่อดูดอากาศอยู่ระหว่างการพิจารณาตัดท่อจากผู้แจ้ง
488 กัลยกร เจริญกุล 2022-09-16 08:47:34 0634467564 ไฟฟ้า ไฟทางเดินชำรุด อาคารปฏิบัติการ AI ชั้น 3 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
487 อัสนี วิจิตระกะ 2022-08-31 10:09:05 0869888700 อื่น ๆ มือจับหมุดเปิดประตูไม่ได้ - !รูป อาคารปฏิบัติการ AI 417 ดำเนินการแล้ว
486 อัสนี วิจิตระกะ 2022-08-31 10:09:10 0869888700 อื่น ๆ มือจับปหลุด - !รูป อาคารปฏิบัติการ AI 401 ดำเนินการแล้ว
485 วันทนีย์ ช้างน้อย 2022-08-30 10:25:27 0814579025 อื่น ๆ ติดสายยู ติดสายยูห้องAI313 Ai416 อาคารปฏิบัติการ AI 313 416 ดำเนินการแล้ว
484 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2022-09-16 08:48:58 0882255422 อื่น ๆ ตัวปรับฟังก์ชั่นหมุนไม่ได้ และอุณหภูมิไม่ตรง !รูป อาคารเจ้าคุณทหาร B210 ดำเนินการแล้ว selector switch เสีย ทำการถ่ายรูปให้ผู้แจ้งแล้ว รอผู้แจ้งทำการจัดหา
483 ฉวี ยิ้มยนต์ 2022-08-26 08:45:15 0800447817 เครื่องปรับอากาศ แอร์เปิดมีแต่ลม ไม่เย็น อาคารเจ้าคุณทหาร B314/1 ดำเนินการแล้ว ไม่พบอาการ
482 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2022-08-26 08:46:30 0882255422 อื่น ๆ พัดลมไม่มีใบพัด อาคารเจ้าคุณทหาร B211 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
481 ระจิตร สุวพานิช 2022-08-26 08:45:33 0891736863 ไฟฟ้า ไฟไม่เข้าห้อง b327 เนื่องจากตึกเจ้าคุณไฟตก ไม่ทราบว่าต้องไปสับสวืสต์ braker ตรงไหนนะครับ อาคารเจ้าคุณทหาร b327 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
480 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2022-08-26 08:45:42 0882255422 อื่น ๆ อ่างล้างตัน อาคารปฏิบัติการ AI B211 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
479 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2022-08-24 11:10:35 0882255422 อื่น ๆ ใบพัดพัดลมหัก อาคารปฏิบัติการ AI B210 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
478 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2022-08-24 11:10:43 0882255422 อื่น ๆ ใบพัดพัดลมหัก อาคารปฏิบัติการ AI B210 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
477 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2022-08-29 08:59:55 0882255422 ไฟฟ้า ไฟไม่ติด 10 ดวง อาคารปฏิบัติการ AI B210 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
476 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2022-08-26 08:46:15 0882255422 เครื่องปรับอากาศ แอร์ตัวใหญ่เปิดไม่ติด อาคารปฏิบัติการ AI ภัตตาคารอาหาร ดำเนินการแล้ว ไม่พบอาการตามที่แจ้ง
475 ฉวี ยิ้มยนต์ 2022-08-24 11:10:25 0800447817 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ สายเครื่อง Hot plate ชำรุด อาคารเจ้าคุณทหาร B305 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
474 ไพรัตน์ ปัญญานิรันดร์ 2022-08-17 11:53:44 0867010055 อื่น ๆ ไมค์ห้อง 503 เสียงแตก อาคารปฏิบัติการ AI 503 ดำเนินการแล้ว
473 ฉวี ยิ้มยนต์ 2022-12-02 10:27:47 0800447817 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เครี่อง Autoclave น้ำรั่ว 55อก.-6622-05-01-0001 อาคารเจ้าคุณทหาร B207 ดำเนินการแล้ว ไม่พบอาการ
472 ไพรัตน์ ปัญญานิรันดร์ 2022-08-16 08:34:33 0867010055 อื่น ๆ ฝ้าห้องวิเคราะห์ 2 ขึ้นรา อาคารแปรรูป (Processing) วิเคราะห์2 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
471 ชนากานต์ เผือกประเสริฐ 2022-08-17 11:53:29 0859220232 น้ำประปา อ่างล้างมือท่อน้ำแตก อาคารปฏิบัติการ AI โรงผลิตน้ำดื่มแคแสด ดำเนินการแล้ว
470 ไพรัตน์ ปัญญานิรันดร์ 2022-08-17 11:53:21 0867010055 ไฟฟ้า ย้ายสายไฟห้องประชุม 2 ตึกโปร อาคารแปรรูป (Processing) ประชุม2 ดำเนินการแล้ว
469 ฉวี ยิ้มยนต์ 2022-08-16 08:34:20 0800447817 เครื่องปรับอากาศ แอร์เปิดมีแต่ลม ไม่เย็น อาคารเจ้าคุณทหาร B309/1 ดำเนินการแล้ว กล่องควบคุมเสีย ดำเนินการเปลี่ยนแล้ว
468 ฉวี ยิ้มยนต์ 2022-08-16 08:33:55 0800447817 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ สายเครื่อง Hot plate ชำรุด อาคารเจ้าคุณทหาร B305 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
467 ฉวี ยิ้มยนต์ 2022-08-16 08:34:44 0800447817 อื่น ๆ ประตูเปิด-ปิดยาก อาคารเจ้าคุณทหาร B309/1 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
466 กัลยกร เจริญกุล 2022-07-23 13:47:52 0634467564 อื่น ๆ น้ำรั่วจากด้านบน (อาการเดิม ยังแก้ไม่หาย) อาคารปฏิบัติการ AI AI-315 ดำเนินการแล้ว
465 กัลยกร เจริญกุล 2022-08-05 08:44:09 0634467564 น้ำประปา สายฉีดชำระชำรุด อาคารปฏิบัติการ AI ห้องน้ำหญิง ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
464 กัลยกร เจริญกุล 2022-08-05 08:44:16 0634467564 ไฟฟ้า ไฟทางเดินเสีย อาคารปฏิบัติการ AI ทางเดิน ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
460 ชนากานต์ เผือกประเสริฐ 2022-08-17 11:53:54 0859220232 ไฟฟ้า ไฟห้องน้ำชายทั้งหมดเลย อาคารปฏิบัติการ AI โรงผลิตน้ำดื่มแคแสด ดำเนินการแล้ว
459 กัลยกร เจริญกุล 2022-07-07 10:19:10 0634467564 ไฟฟ้า ไฟทางเดินเสีย อาคารปฏิบัติการ AI ชั้น 3 ดำเนินการแล้ว ดำเนินการเรียบร้อย
458 อรชร เมฆเกิดชู 2022-07-07 10:18:46 0918790638 อื่น ๆ ย้ายโต๊ะทำงานและเก้าอี้จาก B206 มายัง AI606 - !รูป อาคารเจ้าคุณทหาร B206 ดำเนินการแล้ว ดำเนินการเรียบร้อย
457 ผศ.ดร. วินัฏฐา ศักดาศรี 2022-06-30 13:36:50 0877168282 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เปลี่ยนเกจความดัน !รูป อาคารปฏิบัติการ AI 408 ดำเนินการแล้ว ดำเนินการเรียบร้อย
456 ผศ.ดร. วินัฏฐา ศักดาศรี 2022-06-30 13:37:00 0877168282 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เปลี่ยนเกจความดัน !รูป อาคารปฏิบัติการ AI 408 ดำเนินการแล้ว ดำเนินการเรียบร้อย
455 อัสนี วิจิตระกะ 2022-07-07 10:19:45 0869888700 ไฟฟ้า สวิไฟหลอด UV ไม่ยอมตัดไฟ เมื่อครบเวลาที่ตั้งไว้ 51อก-6622-05-03-01 !รูป อาคารเจ้าคุณทหาร B207 ดำเนินการแล้ว
453 ฉวี ยิ้มยนต์ 2022-06-15 16:21:17 0800447817 ไฟฟ้า แอร์ ไม่เย็น 39กษ4120-01-02-0170 อาคารเจ้าคุณทหาร B314 ห้องกลาง ดำเนินการแล้ว ดำเนินการเรียบร้อย
452 วันทนีย์ ช้างน้อย 2022-06-15 16:21:28 0814579025 อื่น ๆ ทำบานพับติดประตูห้องAI202 อาคารปฏิบัติการ AI AI202 ดำเนินการแล้ว
451 วิรามศรี ศรีพจนารถ 2022-06-15 13:18:03 0819850433 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ปั๊มราขึ้น อาคารเจ้าคุณทหาร B302 ดำเนินการแล้ว
450 ลำพึง พุ่มจันทร์ 2022-06-15 13:17:55 0892054912 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มอเตอร์ฟีดตัวอย่างไม่ทำงาน/ขอเปลี่ยนอะไหล่และทดสอบการใช้งาน Spray Dry อาคารแปรรูป (Processing) โปรกลาง ดำเนินการแล้ว
449 วันทนีย์ ช้างน้อย 2022-06-15 13:17:40 0814579025 ไฟฟ้า ตรวจเช็คการทำงาน เครื่องวัดอุณหภูมิ อาคารเจ้าคุณทหาร B305 ดำเนินการแล้ว
448 กัลยกร เจริญกุล 2022-06-22 14:33:08 0634467564 น้ำประปา ชักโครกกดไม่มีน้ำ และสายชำระชำรุด อาคารปฏิบัติการ AI ห้องน้ำเจ้าหน้าที่แล ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
447 กัลยกร เจริญกุล 2022-06-13 09:24:41 0634467564 อื่น ๆ เครื่องไมโครเวฟไม่ร้อน อาคารปฏิบัติการ AI AI308 ดำเนินการแล้ว คาดว่าแม็กนีตรอนเสีย ไม่สามารถซ่อมได้
446 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2022-06-13 09:26:04 0882255422 อื่น ๆ เครื่องทำน้ำแข็งทำได้ช้ากว่าปกติ อาคารปฏิบัติการ AI AI 204 ดำเนินการแล้ว เครื่องตัน ตะกอนเยอะ ทำการล้างแล้วทดสอบระบบใหม่
445 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2022-06-15 13:17:21 0882255422 อื่น ๆ ตู้ฟรีซ ขึ้น FZ1 อาคารปฏิบัติการ AI AI205 ดำเนินการแล้ว
444 ลำพึง พุ่มจันทร์ 2022-06-08 11:05:26 0892054912 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เส้นลวดความร้อนให้ความร้อนทำงานไม่เท่ากัน vacuum seal อาคารแปรรูป (Processing) โปรกลาง ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
443 Pirat Punyanirun 2022-06-02 14:37:22 0867010055 อื่น ๆ บัวหน้าลิฟหลุด !รูป อาคารปฏิบัติการ AI หน้าลิฟ ดำเนินการแล้ว
442 Pirat Punyanirun 2022-06-08 11:06:04 0867010055 อื่น ๆ เครื่องเสียงห้องประชุม 610 ไม่ดัง อาคารปฏิบัติการ AI 610 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย (power amplifier มีปัญหาทำให้ลำโพงไม่ออก 1 ตัว)
441 วันวิสาข์ สุวรรณยอด 2022-06-02 14:37:34 0917595792 น้ำประปา สายชำระแตก น้ำรั่ว อาคารปฏิบัติการ AI ห้องน้ำ ดำเนินการแล้ว
440 ผศ.ดร.วิภาวดี สงัดกิจ 2022-06-02 15:47:24 0915539356 อื่น ๆ ประตูลูกบิดบางครั้งปิดไม่สนิท เวลาปิดประตูต้องช่วยดัน เพื่อให้สามารถปิดได้ !รูป อาคารเจ้าคุณทหาร ิB222 ดำเนินการแล้ว
439 ผศ.ดร.วิภาวดี สงัดกิจ 2022-06-07 10:55:54 0915539356 ไฟฟ้า หลอดไฟหลายหลอดไม่ติด โดยเฉพาะบริเวณล้างของ หลอดไฟเปิดไม่ติดทั้ง 3 หลอด ทำให้มีความลำบากในการล้างของ เนื่องจากมืด !รูป อาคารเจ้าคุณทหาร ิB222 ดำเนินการแล้ว ดำเนินการเรียบร้อย
438 นายสรวิชญ์ หมั่นสมัคร 2022-05-27 08:45:40 085-84000-48 อื่น ๆ สีลอก - !รูป อาคารปฏิบัติการ AI หน้าลิฟท์ชั้น1 ดำเนินการแล้ว พ่นสีแก้ไขเรียบร้อย
437 ลำพึง พุ่มจันทร์ 2022-05-30 09:07:00 0892054912 อื่น ๆ หลอดไฟ ห้องเย็นที่4 ไม่สามารถใช้งานได้ ห้องเย็น4 อาคารแปรรูป (Processing) โปรกลาง ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
436 สราลี ภูมิดิษฐ 2022-05-27 08:50:05 0928969615 เครื่องปรับอากาศ ไม่เย็น ไม่มีลม ออกมา 39 กษ.-4120-01-02-0154 !รูป อาคารเจ้าคุณทหาร B206 ดำเนินการแล้ว น้ำยาแอร์รั่ว ทางช่างผู้ตรวจสอบได้แจ้งอาจารย์ที่ปรึกษาเจ้าของห้องแล้ว
435 สมัย บุญเดช 2022-05-18 16:52:12 (+66) 623810057 ไฟฟ้า หลอดเสีย อาคารปฏิบัติการ AI ชั้น 1 ดำเนินการแล้ว
434 วิรามศรี ศรีพจนารถ 2022-05-18 16:52:18 0819850433 เครื่องปรับอากาศ compressor ไม่ทำงาน อาคารเจ้าคุณทหาร D301 ดำเนินการแล้ว
433 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2022-06-22 14:33:21 0882255422 อื่น ๆ น้ำหยดจากท่อฮูด อาคารปฏิบัติการ AI AI 209 ดำเนินการแล้ว ไม่พบอาการ
432 นัทธ์หทัย พันธุ์หิรัญ 2022-05-11 08:57:17 082-9499492 เครื่องปรับอากาศ มีน้ำไหล อาคารปฏิบัติการ AI ห้องประชุม ชั้น 6 ห้ ดำเนินการแล้ว
431 คุณพิมพา ห้อยสังวาลย์ 2022-06-06 08:44:20 080-6035482 อื่น ๆ เครื่องโทรสาร เบอร์ 02-3298527 จากห้อง D201 ย้ายไปห้อง A217 - อาคารเจ้าคุณทหาร A217 ดำเนินการแล้ว มีสัญญาณเข้าเครื่องแล้ว รบกวนทางผู้แจ้งตรวจสอบ
430 วันทนีย์ ช้างน้อย 2022-05-11 08:57:02 0814579025 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ไม่ทำงาน เครื่องบด อาคารเจ้าคุณทหาร ฺฺB323 ดำเนินการแล้ว
429 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2022-05-09 14:59:27 0882255422 อื่น ๆ ที่จับประตูหลุด อาคารปฏิบัติการ AI AI210 ดำเนินการแล้ว
428 ไพรัตน์ ปัญญานิรันดร์ 2022-05-09 14:59:41 0867010055 อื่น ๆ ลูกบิดประตูหลัง อาคารปฏิบัติการ AI 501 ดำเนินการแล้ว
427 ลำพึง พุ่มจันทร์ 2022-05-06 13:28:52 0892054912 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เปลี่ยนถังแก็สCO2 เครื่องsupercritical อาคารเจ้าคุณทหาร B208 ดำเนินการแล้ว
426 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2022-05-05 12:57:29 0882255422 อื่น ๆ เตาจีนเปลวไฟล้นออกนอกตัวเตา อาคารปฏิบัติการ AI AI 205 ดำเนินการแล้ว
425 นัทธ์หทัย พันธุ์หิรัญ 2022-05-05 11:16:16 082-9499492 อื่น ๆ ลูกปิดประตูห้องอาหาร ชั้น 7 ชำรุด ไม่มี อาคารปฏิบัติการ AI ห้องทานอาหาร ชั้น 7 ดำเนินการแล้ว
424 พีรญา ศิลางาม 2022-05-05 10:51:59 0929889469 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ไฟไม่เข้าเครื่องวัดอุณหภูมิ !รูป อาคารเจ้าคุณทหาร B326 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
423 ฉวี ยิ้มยนต์ 2022-04-25 15:49:06 0800447817 ไฟฟ้า โต๊ะแลปปลั๊กไฟไม่ติด 4 โต๊ะ อาคารเจ้าคุณทหาร ฺB207 ดำเนินการแล้ว
422 เจนจิลา ปรีชานุกูล 2022-04-21 16:51:22 0894119595 ไฟฟ้า ไฟทางหน้าห้องไม่ติด อาคารปฏิบัติการ AI 604 ดำเนินการแล้ว
421 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2022-04-25 13:21:27 0882255422 น้ำประปา ท่อดับเพลิงสีแดงมีน้ำรั่ว อาคารปฏิบัติการ AI AI 209 ดำเนินการแล้ว ไม่พบอาการ
420 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2022-04-21 16:51:09 0882255422 อื่น ๆ ติดรางฮูด อาคารปฏิบัติการ AI AI 205 ดำเนินการแล้ว
418 กัลยกร เจริญกุล 2022-04-19 15:37:08 0634467564 ไฟฟ้า ไฟทางเดินเสีย !รูป อาคารปฏิบัติการ AI ชั้น3 ดำเนินการแล้ว
417 ฉวี ยิ้มยนต์ 2022-04-07 12:29:16 0800447817 ไฟฟ้า ปลั๊กไฟชำรุด อาคารเจ้าคุณทหาร ฺB207 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
416 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2022-04-11 13:14:00 0882255422 อื่น ๆ ฝาชักโครกหลุด ห้องที่ 2 อาคารปฏิบัติการ AI ห้องน้ำหญิงข้างลิฟท์ ดำเนินการแล้ว
415 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2022-04-21 09:39:00 0882255422 อื่น ๆ ไฟไม่ติด 1หลอด อาคารปฏิบัติการ AI ห้องน้ำหญิงด้านใน ดำเนินการแล้ว
414 อัสนี วิจิตระกะ 2022-04-07 12:29:48 0869888700 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ Blower ไม่ทำงาน แต่มีไฟเข้าเครื่อง 50 อก6622-05-03-01 อาคารเจ้าคุณทหาร B207 ดำเนินการแล้ว เช็คแล้วทำงานได้ปกติ
413 ชนากานต์ เผือกประเสริฐ 2022-04-04 15:05:25 0859220232 น้ำประปา สายน้ำดีอ่างล้างมือแตกในห้องน้ำ อยากให้เปลี่ยนเป็นสายพลาสติกทั้งหมด (ทุกอ่างล้างมือ) อาคารปฏิบัติการ AI โรงผลิตน้ำดื่มแคแสด ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย เปลี่ยนเป็นสายพลาสติกเพื่อป้องกันการผุกร่อนจากความชื้น
412 กัลยกร เจริญกุล 2022-04-22 11:56:41 0634467564 น้ำประปา ท่อน้ำทิ้งรั่ว !รูป อาคารปฏิบัติการ AI AI-318 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
404 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2022-03-31 08:29:48 0882255422 น้ำประปา เปลี่ยนหัวก้อกอ่างล้าง อาคารปฏิบัติการ AI ห้องภัตตาคาร ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้วเสร็จ
403 สมัย บุญเดช 2022-03-29 15:16:21 0623810057 น้ำประปา หัก หัวฉีดชำระ ชำรุด อาคารปฏิบัติการ AI ชั้น 6 ดำเนินการแล้ว
402 วันวิสาข์ สุวรรณยอด 2022-03-29 15:11:56 0917595792 เครื่องปรับอากาศ น้ำหยด อาคารปฏิบัติการ AI 601 ดำเนินการแล้ว
401 กัลยกร เจริญกุล 2022-05-05 12:55:02 0634467564 อื่น ๆ ถอดเพื่อรอแทงจำหน่าย !รูป อาคารเจ้าคุณทหาร B108 ดำเนินการแล้ว ผู้แจ้งไม่ทราบข้อมูล จึงไม่สามารถดำเนินการได้
400 กัลยกร เจริญกุล 2022-05-05 12:55:10 0634467564 น้ำประปา ถอดออก เพื่อรอแทงจำหน่าย - !รูป อาคารเจ้าคุณทหาร B108 ดำเนินการแล้ว ผู้แจ้งไม่ทราบข้อมูล จึงไม่สามารถดำเนินการได้
399 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2022-03-29 15:16:28 0882255422 ไฟฟ้า ไฟฮูดไม่ติด 2 ดวง อาคารเจ้าคุณทหาร B210 ดำเนินการแล้ว
398 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2022-03-29 15:11:34 0882255422 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ไม่มีหัวและสายต่อแก็สเข้าเครื่อง อาคารปฏิบัติการ AI AI 206 ดำเนินการแล้ว
397 เจนจิลา ปรีชานุกูล 2022-03-29 15:11:23 0805206668 เครื่องปรับอากาศ น้ำรั่ว อาคารปฏิบัติการ AI 207 ดำเนินการแล้ว
396 ฉวี 2022-03-24 14:02:35 0800447817 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ แกนใบพัดเครื่องMixไม่หมุน 52อก.-6622-01-34-0001 อาคารเจ้าคุณทหาร B305 ดำเนินการแล้ว
395 สมัย บุญเดช 2022-03-22 09:10:45 0623810057 ไฟฟ้า ไฟไม่ติด 1หลอด อาคารปฏิบัติการ AI ชั้น 6 ดำเนินการแล้ว
394 สมัย บุญเดช 2022-03-22 09:10:52 0623810057 น้ำประปา น้ำรัวจาก สายชำระ อาคารปฏิบัติการ AI ห้องน้ำหญิง ดำเนินการแล้ว
393 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2022-03-15 14:32:07 0882255422 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เครื่องล้างจานขึ้น F1 อาคารปฏิบัติการ AI AI204 ดำเนินการแล้ว
392 ฉวี ยิ้มยนต์ 2022-03-17 08:28:49 0800447817 ไฟฟ้า หลอดไฟเปิดไม่ติด 2 หลอด อาคารเจ้าคุณทหาร B305 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
391 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2022-03-21 09:36:02 0882255422 ไฟฟ้า ตู้เย็นอุณหภูมิไม่ตรงตามที่ตั้ง !รูป อาคารปฏิบัติการ AI AI210 ดำเนินการแล้ว
390 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2022-03-15 14:32:00 0882255422 ไฟฟ้า ไฟไม่เข้าประตูสแกนนิ้ว อาคารปฏิบัติการ AI ทางเข้า ดำเนินการแล้ว
389 สุพัตรา ทองคำ 2022-03-10 10:59:38 061-914-3443 อื่น ๆ ย้ายจากอาคารเจ้าคุณทหารมายังอาคารปฏิบัติการ AI ชั้น 1 47อก-7195-01-03-0002 ถึง 0003 !รูป อาคารเจ้าคุณทหาร ิB221 และ B 223 ดำเนินการแล้ว
388 Sylvi 2022-03-11 15:10:40 B217 ไฟฟ้า หลอดไฟไม่ติด 12 โคม และมีสวิตซ์ไฟเสีย 1 จุด อาคารเจ้าคุณทหาร Bฺ217 ดำเนินการแล้ว
387 ฉวี ยิ้มยนต์ 2022-03-10 10:54:25 0800447817 ไฟฟ้า Hood เปิดไม่ติด อาคารเจ้าคุณทหาร B323/2 ดำเนินการแล้ว หางปลาเข้าเบรคเกอร์ หลวม
386 ฉวี ยิ้มยนต์ 2022-03-09 10:55:58 0800447817 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ แกนใบพัดเครื่องบดไม่หมุน อาคารเจ้าคุณทหาร B305 ดำเนินการแล้ว สายพานหลุด ลูกปืนเเกนเเตก
385 อัสนี วิจิตระกะ 2022-03-10 10:59:25 0869888700 เครื่องปรับอากาศ ไม่เย็น มีแต่ลม 60 อก-4120-01-02-01 อาคารเจ้าคุณทหาร ฺB324 ดำเนินการแล้ว ระบบรั่ว น้ำยาหาย
384 ชนากานต์ เผือกประเสริฐ 2022-03-07 13:35:26 0859220232 น้ำประปา ห้องน้ำชาย ชักโครกน้ำไหลไม่หยุด อาคารปฏิบัติการ AI โรงผลิตน้ำดื่มแคแสด ดำเนินการแล้ว
383 อัสนี วิจิตระกะ 2022-03-07 13:35:18 0869888700 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ สวิกด เปิด ปิด แตก ไม่สามารถใช้งานได้ 57อก6622-05-13-001(2/2) !รูป อาคารปฏิบัติการ AI AI401 ดำเนินการแล้ว
382 นัทธ์หทัย พันธุ์หิรัญ 2022-03-07 15:15:18 082-9499492 ไฟฟ้า ตู้กดน้ำ กดแล้วน้ำไหลช้า ไม่มี อาคารปฏิบัติการ AI ห้องทานอาหาร ชั้น 6 ดำเนินการแล้ว
381 อัสนี วิจิตระกะ 2022-02-23 09:25:20 0954287562 ไฟฟ้า ไฟไม่เข้าเครื่อง เครื่องไม่ทำงาน อาคารปฏิบัติการ AI B207 ดำเนินการแล้ว
380 นัทธ์หทัย พันธุ์หิรัญ 2022-02-23 09:25:49 082-9499492 อื่น ๆ กระจกปิดตู้ตกร่องไม่สามารถปิดได้ ไม่มี อาคารปฏิบัติการ AI ห้องทานอาหาร ชั้น 7 ดำเนินการแล้ว
379 นัทธ์หทัย พันธุ์หิรัญ 2022-02-23 09:25:35 082-9499492 อื่น ๆ รถเข็นน็อตหลุด ไม่มี อาคารปฏิบัติการ AI ห้องทานอาหาร ชั้น 7 ดำเนินการแล้ว
378 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2022-02-23 10:07:11 0882255422 อื่น ๆ เครื่องกรองน้ำหมุนปิดน้ำไม่ได้ อาคารปฏิบัติการ AI AI210 ดำเนินการแล้ว
377 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2022-02-23 09:13:19 0882255422 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ท่อเดรนน้ำทิ้งเตาอบคอมบิชำรุด ท่อขาด อาคารปฏิบัติการ AI AI 205 ดำเนินการแล้ว
374 นัทธ์หทัย พันธุ์หิรัญ 2022-02-21 13:02:34 082-9499492 อื่น ๆ ไม่มีความร้อนเวลาอุ่นอาหาร ไม่มี !รูป อาคารปฏิบัติการ AI ห้องทานอาหาร ชั้น 7 ดำเนินการแล้ว
373 ไพรัตน์ ปัญญานิรันดร์ 2022-02-21 13:02:29 0867010055 เครื่องปรับอากาศ แอร์ห้อง 502 ตัวที่ 2 จากหน้าห้องมีแต่ลมออกมา อาคารปฏิบัติการ AI 502 ดำเนินการแล้ว
372 ฉวี ยิ้มยนต์ 2022-02-15 13:51:14 0800447817 ไฟฟ้า เตาเผา เปิดไม่ติด 43กษ-6622-05-19-0001 อาคารเจ้าคุณทหาร B323 ดำเนินการแล้ว ตัวคอนโทรลเสีย ควรติดต่อบริษัทในการเข้ามาซ่อมแซม
371 ฉวี ยิ้มยนต์ 2022-02-14 11:34:21 0800447817 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ฝาตู้แช่แข็งหลุด 45กษ-4110-08-01-0001 อาคารเจ้าคุณทหาร B317 ดำเนินการแล้ว
370 ฉวี ยิ้มยนต์ 2022-02-21 13:02:45 0800447817 ไฟฟ้า หนูกัดสายไฟเครื่องอบแบบสายพานขาด 51อก-66-22-05-29-0001 อาคารเจ้าคุณทหาร B317 ดำเนินการแล้ว
369 อัสนี วิจิตระกะ 2022-02-15 13:50:06 0869888700 เครื่องปรับอากาศ ไม่เย็น มีแต่ลม 39กษ-4120-01-02-0089 อาคารเจ้าคุณทหาร ฺB226 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
368 อรชร เมฆเกิดชู 2022-02-23 13:35:30 0918790638 อื่น ๆ รางเลื่อนฐานวางแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์หลุดออกจากราง อาจเป็นเพราะหมุดหัวยึดรางจมในไม่อัด อาคารปฏิบัติการ AI 404 ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้วเสร็จ
367 กัลยกร เจริญกุล 2022-02-17 15:07:02 0634467564 อื่น ๆ น้ำรั่ว - !รูป อาคารปฏิบัติการ AI AI-311 ดำเนินการแล้ว
366 อัสนี วิจิตระกะ 2022-02-17 09:39:29 0869888700 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ตู้เย็น เสียงดัง 54อก-4110-08-01-02 อาคารปฏิบัติการ AI 410 ดำเนินการแล้ว
365 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2022-02-07 14:12:36 0882255422 อื่น ๆ ใส่สายยูล้อคประตู อาคารปฏิบัติการ AI AI 201 ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้วเสร็จ
364 เจนจิลา ปรีชานุกูล 2022-02-01 09:14:23 0894119595 ไฟฟ้า เดินสายไฟห้อง AI605 อาคารปฏิบัติการ AI 605 ดำเนินการแล้ว ดำเนินการเลียบร้อยเเล้ว
363 ปรีย์วรา จ้อยช้างเนียม 2022-01-27 16:49:27 0853467572 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ตรวจสอบสภาพการใช้งาน และซ่อมบำรุง (เครื่องอัดก้อน) !รูป อาคารเจ้าคุณทหาร B317 ดำเนินการแล้ว สายลมหมดสภาพ ต้องเปลี่ยน
362 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2022-02-07 14:12:27 0882255422 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ท่อเดรนน้ำทิ้งเตาอบคอมบิชำรุด ท่อขาด อาคารปฏิบัติการ AI AI 206 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
361 ฉวี ยิ้มยนต์ 2022-02-01 09:15:30 0800447817 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ตู้เย็นห้องB210ไฟไม่เข้าเครื่อง อาคารเจ้าคุณทหาร ฺB210 ดำเนินการแล้ว เบรคเอร์ อยู่ในตำเเหน่ง off
360 วันทนีย์ ช้างน้อย 2022-02-01 09:17:38 0814579025 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เครื่องเขย่ามีกลิ่น ที่ยกไปแล้ว อาคารเจ้าคุณทหาร ฺB108 ดำเนินการแล้ว ส่งบริษัท ซ่อม
359 ฉวี ยิ้มยนต์ 2022-02-14 11:35:01 0800447817 ไฟฟ้า หลอดไฟเสีย 21 หลอด อาคารเจ้าคุณทหาร B323 323/1 323/2 ดำเนินการแล้ว
358 วันทนีย์ ช้างน้อย 2022-02-15 08:50:12 0814579025 ไฟฟ้า เสียบปลั๊กแล้วไฟซ๊อต ิblower อาคารเจ้าคุณทหาร ฺB305 ดำเนินการแล้ว สวิตซ์ช๊อต รอทำการหาอะไหล่
357 ฉวี ยิ้มยนต์ 2022-01-27 16:46:33 0800447817 ไฟฟ้า หลอดไฟดับ 2 หลอด อาคารเจ้าคุณทหาร ฺB305 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
356 ฉวี ยิ้มยนต์ 2022-02-07 14:13:15 0800447817 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เครื่องซีลสุญญากาศ เปิดไฟเข้าแต่เครื่องไม่ทำงาน 60อก-6622-03-07-0001 อาคารเจ้าคุณทหาร B317 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
355 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2022-01-27 16:47:46 0882255422 ไฟฟ้า ไฟทางเดินดับ 1 หลอด อาคารปฏิบัติการ AI ชั้น 2 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
353 ฉวี ยิ้มยนต์ 2022-01-27 16:46:49 0800447817 ไฟฟ้า ไฟดับ 2 หลอด อาคารเจ้าคุณทหาร ฺB305 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
349 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2022-01-27 16:47:00 0882255422 อื่น ๆ ก็อกน้ำเตาจีนหลุด !รูป อาคารปฏิบัติการ AI AI205 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
348 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2022-01-13 15:07:27 0882255422 อื่น ๆ ไฟฮูดไม่ติด 2 ดวง !รูป อาคารปฏิบัติการ AI AI205 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
347 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2022-01-27 16:47:33 0882255422 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เครื่อง KITCHENS AIDS 2 ตัว เปิดแล้วมีเสียงดัง เหมือนอะไหล่หลุด อาคารปฏิบัติการ AI AI210 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย เสีย 1 ตัวเนื่องจากเฟืองหมดสภาพ
346 วันทนีย์ ช้างน้อย 2021-12-29 09:24:40 0814579025 อื่น ๆ มือจับประตูหลุด มือจับประตูหลุด อาคารเจ้าคุณทหาร ฺB323/2และB314/1 ดำเนินการแล้ว ดำเนินการเรียนร้อยเเล้ว
343 อรชร เมฆเกิดชู 2021-12-14 10:40:28 0918790638 ไฟฟ้า ปลั๊กไฟไม่สามารถเสียบสายใช้งานได้ ด้านหลังโต๊ะ ขวามือหันเข้ากำแพง อาคารปฏิบัติการ AI 609 ดำเนินการแล้ว ปลั๊กไฟเสียบยาก เสียบไม่ลง ได้เปลียนไหม่ น
335 กัลยกร เจริญกุล 2021-12-02 09:35:22 0634467564 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ปั้มเครื่อง Rheometer ไม่ตัด !รูป อาคารเจ้าคุณทหาร B314 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
331 ฉวี ยิ้มยนต์ 2021-11-24 14:55:58 0800447817 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เครื่องบด ไฟรั่ว อาคารเจ้าคุณทหาร ฺB108 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
330 อัสนี วิจิตระกะ 2022-02-15 08:49:47 0869888700 คอมพิวเตอร์ สั่งพิมพ์แล้วไม่มีข้อความออกมา 57อก-6622-01-20-001(3/4) !รูป อาคารเจ้าคุณทหาร B314 ดำเนินการแล้ว ได้แจ้งผู้ดูแลคอมพิวเตอร์
327 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2021-11-24 14:56:22 0882255422 เครื่องปรับอากาศ แอร์ไม่เย็น อาคารปฏิบัติการ AI AI204 ดำเนินการแล้ว ไม่พบอาการผิดปกติ
326 อัสนี วิจิตระกะ 2021-11-23 11:09:09 0869888700 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เปิดไม่ติด ไฟไม่เข้า แบตหมด 57อก-6622-01-20-01 !รูป อาคารเจ้าคุณทหาร B314 ดำเนินการแล้ว บอร์ดของเครื่องเสีย ไม่สามารถซ่อมได้
322 ผศ.ดร.จิราภรณ์ สิริสัณห์ 2021-12-22 14:46:53 098-549-3615 ไฟฟ้า หลอดไฟเปิดไม่ติดจำนวน 5 โคม (หลอดไฟ 10 หลอด) อาคารเจ้าคุณทหาร ฺB326 ดำเนินการแล้ว หลอดไฟหมดอายุในการใช้งนได้ทำการเปรี่ยนเรียบร้อย
321 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2021-11-23 11:09:50 0882255422 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เครื่องซีลสุญญากาศมีน้ำมันไหล อาคารปฏิบัติการ AI AI210 ดำเนินการแล้ว ติดต่อบริษัทเจ้าของเครื่อง เนื่องจากตัว Vacumm มีปัญหา
320 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2021-11-24 14:56:34 0882255422 อื่น ๆ เกเาอี้กลมล้อหลุด อาคารปฏิบัติการ AI ชั้น 2 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
319 ชนากานต์ เผือกประเสริฐ 2021-11-08 13:48:35 0859220232 อื่น ๆ ตู้กดน้ำเย็น เสียบปลั๊กแล้วไม่ทำงาน อาคารปฏิบัติการ AI โรงผลิตน้ำดื่มแคแสด ดำเนินการแล้ว
318 อัสนี วิจิตระกะ 2021-11-08 13:59:14 0869888700 อื่น ๆ ขาเสียบปลั๊กไฟของสาย Adater เครื่องชั่งหลุด ไม่สามารถใช้งานเครื่องได้ - !รูป อาคารปฏิบัติการ AI 413 ดำเนินการแล้ว
317 อัสนี วิจิตระกะ 2021-11-22 14:07:35 0869888700 อื่น ๆ ไฟไม่เข้าเครื่อง เครื่องไม่ทำงาน 49อก-6622-05-24-001 !รูป อาคารปฏิบัติการ AI 413 ดำเนินการแล้ว
316 อัสนี วิจิตระกะ 2021-11-08 13:34:35 0869888700 อื่น ๆ ไฟไม่เข้าเครื่อง เครื่องไม่ทำงาน 45กษ-3780-01-29-002 !รูป อาคารปฏิบัติการ AI 413 ดำเนินการแล้ว
315 อัสนี วิจิตระกะ 2021-11-08 11:51:40 0869888700 อื่น ๆ ปลั๊กไฟหลุด เครื่องไม่ทำงาน 59อก-3780-01-29-001 !รูป อาคารปฏิบัติการ AI 413 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
313 อัสนี วิจิตระกะ 2021-11-08 11:52:02 0869888700 อื่น ๆ ปลั๊กไฟหลุด เครื่องไม่ทำงาน 58อก-3780-01-29-008 !รูป อาคารปฏิบัติการ AI 413 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
312 อัสนี วิจิตระกะ 2021-11-08 11:52:10 0869888700 อื่น ๆ มือจับประตูหลุด เบ้าไม้แตกชำรุด - อาคารปฏิบัติการ AI 408 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
311 เจนจิลา ปรีชานุกูล 2021-11-08 09:15:39 0894119595 อื่น ๆ ติดตั้งนาฬิกาและเดินสายไฟ อาคารปฏิบัติการ AI 605 ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้วเสร็จ
310 กัลยกร เจริญกุล 2021-11-22 15:45:33 0634467564 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ไฟไม่เข้าปุ่มกดเสีย !รูป อาคารปฏิบัติการ AI AI-315 ดำเนินการแล้ว สวิตซ์หาซื่อไม่ได้ ได้ถอดอุปกรณ์ให้นักวอทยาศาสตร์ ไปเทียบซื่อ
309 กัลยกร เจริญกุล 2021-11-22 15:43:21 0634467564 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ปุ่มกดเสีย 50อก.-6622-01-02-0001(2/3) !รูป อาคารปฏิบัติการ AI AI-315 ดำเนินการแล้ว
308 กัลยกร เจริญกุล 2021-11-08 13:59:36 0634467564 อื่น ๆ ประตูตก เปิดไม่ได้ !รูป อาคารปฏิบัติการ AI AI-314 ดำเนินการแล้ว
306 กัลยกร เจริญกุล 2021-11-08 09:17:22 0634467564 อื่น ๆ ติดที่กันแมลงขอบหน้าต่างระหว่างห้อง !รูป อาคารปฏิบัติการ AI AI-202 ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้วเสร็จ
305 ฉวี ยิ้มยนต์ 2021-10-28 09:41:10 0800447817 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เครื่อง Homo เปิดเครื่องแล้วมีเสียงดัง 52อก6622-01-34-0001 อาคารเจ้าคุณทหาร ฺB305 ดำเนินการแล้ว
304 ฉวี ยิ้มยนต์ 2021-10-28 09:41:00 0800447817 น้ำประปา หนูกัดท่อน้ำชำรุด รั่ว อาคารเจ้าคุณทหาร B326 ดำเนินการแล้ว
303 ชนากานต์ เผือกประเสริฐ 2021-10-25 13:59:21 0859220232 อื่น ๆ ท่อน้ำทิ้งตรงอ้างล้างมือหน้าห้องผลิตมีน้ำรั่ว อาคารปฏิบัติการ AI โรงผลิตน้ำดื่มแคแสด ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
302 วันทนีย์ ช้างน้อย 2021-10-15 09:42:59 0814579025 เครื่องปรับอากาศ รีโมทแอร์เสีย อาคารเจ้าคุณทหาร ฺB305 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
301 ชนากานต์ เผือกประเสริฐ 2021-09-29 16:07:57 0859220232 อื่น ๆ สายน้ำใต้อ่างล้างมือในห้องน้ำชายขาดเสียหายใช้งานไม่ได้ มีน้ำพุ่งหากเปิดวาล์ว (ปิดไว้แล้ว) อาคารปฏิบัติการ AI โรงผลิตน้ำดื่มแคแสด ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
300 ชนากานต์ เผือกประเสริฐ 2021-10-12 14:53:02 0859220232 ไฟฟ้า เปลี่ยนหลอดไฟที่ไม่ติดภายในโรงน้ำ (ประมาณ 25 ดวง) อาคารปฏิบัติการ AI โรงผลิตน้ำดื่มแคแสด ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
299 วันทนีย์ ช้างน้อย 2021-10-12 14:53:34 0814579025 อื่น ๆ ประตูฝืดทั้ง2ฝั่ง - อาคารเจ้าคุณทหาร ฺB108 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
298 ฉวี ยิ้มยนต์ 2021-09-29 14:39:03 0800447817 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ปลั๊กเครี่องวัด PH ชำรุด 58อก-6622-01-01-0002 อาคารเจ้าคุณทหาร B 325 ดำเนินการแล้ว แก้ไข(ชั่วคราว)เรียบร้อย ควรเปลี่ยนใหม่
297 จุฑามาศ จรรยาวิวัวัฒน์กุล 2021-09-17 17:11:52 0882255422 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ความแรงไฟไม่ปกติ และหน้ากากหลุด อาคารปฏิบัติการ AI AI206 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
296 ฉวี ยิ้มยนต์ 2021-11-08 09:18:34 0800447817 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เครื่องบด ไฟไม่เข้าเครื่อง 60อก.3780-01-37-0001 อาคารเจ้าคุณทหาร B108 ดำเนินการแล้ว magnetic เสีย แจ้งทางผู้ดูแลเครื่องให้ติดต่อบริษัทเข้ามาแก้ไข
293 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2021-09-29 14:38:35 0882255422 อื่น ๆ ประตูตก เปิดยาก อาคารปฏิบัติการ AI AI206 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
292 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2021-08-26 12:49:10 0882255422 อื่น ๆ เครื่อง KITCHENS AIDS ปรับเบอร์ 0 ไม่ได้ และความเร็วไม่ตรง อาคารปฏิบัติการ AI AI210 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
291 กัลยกร เจริญกุล 2021-08-26 12:44:47 0634467564 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เครื่องปั่นมอเตอร์ไม่ทำงาน อาคารปฏิบัติการ AI AI-310 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
290 กัลยกร เจริญกุล 2021-09-14 13:20:19 0634467564 ไฟฟ้า ปลั๊กไฟชำรุด กดสวิตซ์ไม่ลง อาคารปฏิบัติการ AI AI-309 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
289 วันทนีย์ ช้างน้อย 2021-08-23 12:50:16 0814579025 อื่น ๆ สายชำระ ชำรุด อาคารปฏิบัติการ AI ห้องน้ำจนท.หญิงชั้น4 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
288 กัลยกร เจริญกุล 2021-08-26 12:44:56 0634467564 ไฟฟ้า ไฟทางเดินเสีย 4 ดวง อาคารปฏิบัติการ AI ชั้น 3 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
287 กัลยกร เจริญกุล 2021-11-24 14:57:02 0634467564 อื่น ๆ ถ้ามีฝน จะมีน้ำรั่วจากท่อด้านบน !รูป อาคารปฏิบัติการ AI AI-315 ดำเนินการแล้ว ไม่พบอาการผิดปกติ
286 กัลยกร เจริญกุล 2021-08-17 10:38:27 0634467564 ไฟฟ้า เดินระบบไฟ !รูป อาคารปฏิบัติการ AI AI-312 ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้วเสร็จ
285 กัลยกร เจริญกุล 2021-08-23 12:50:56 0634467564 อื่น ๆ หน้าต่างฝืดปิดไม่ได้ !รูป อาคารปฏิบัติการ AI AI-311 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
282 อัสนี วิจิตระกะ 2021-09-29 14:41:52 0869888700 อื่น ๆ พื้นเคาน์เตอร์เดีดร่อน - อาคารปฏิบัติการ AI 411 ดำเนินการแล้ว รอทำการแก้ไข ในงบประมาณปี 65
281 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2022-02-25 02:29:12 0882255422 อื่น ๆ ติดตั้งถังดับเพลิง 2 ถัง อาคารปฏิบัติการ AI ห้องแก็สใต้ตึก ดำเนินการแล้ว ติดตั้งแล้วเสร็จ โดย 1.ติดบริเวณหน้าตู้ควบคุม 2.ภายในโรงน้ำ(เพื่อหลีกเลี่ยงความร้อนจากแดดอันจะทำให้ถังมีปัญหา)
280 กัลยกร เจริญกุล 2021-07-19 15:46:39 0634467564 ไฟฟ้า ไฟทางเดินเสีย 4 ดวง อาคารปฏิบัติการ AI ชั้น 3 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
279 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2021-07-19 15:46:51 0882255422 ไฟฟ้า ไฟห้องน้ำดับ 1 ดวง อาคารปฏิบัติการ AI ห้องน้ำชายด้านใน ชั้ ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
278 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2021-07-19 15:46:59 0882255422 ไฟฟ้า ไฟห้องน้ำดับ 1 ดวง อาคารปฏิบัติการ AI ห้องน้ำหญิงด้านใน ชั ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
277 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2021-08-16 10:04:50 0882255422 อื่น ๆ ไม่มีน้ำในโถชักโครก ห้องน้ำหญิงห้องสุดท้ายขวาสุด อาคารปฏิบัติการ AI ห้องน้ำหญิงข้างลิฟท์ ดำเนินการแล้ว ห้ามใช้ชั่วคราวเนื่องจากท่อมีปัญหา
272 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2021-06-30 09:38:44 0882255422 อื่น ๆ เครื่อง Retarder Froofer มีน้ำไหลออกจากเครื่องขณะใช้งาน อาคารปฏิบัติการ AI AI210 ดำเนินการแล้ว
271 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2021-08-16 10:05:18 0882255422 อื่น ๆ ย้ายตำแหน่งเครื่องรีดแป้ง RONDO อาคารปฏิบัติการ AI AI210 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย ย้ายได้เลย
269 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2021-06-30 09:38:32 0882255422 อื่น ๆ ต่อระบบเตาอบและตรวจสอบความปลอดภัย !รูป อาคารเจ้าคุณทหาร B210 ดำเนินการแล้ว
268 กัลยกร เจริญกุล 2021-06-23 10:04:29 0634467564 อื่น ๆ ประตูเปิดไม่ได้ !รูป อาคารปฏิบัติการ AI AI-309 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
267 กัลยกร เจริญกุล 2021-06-22 10:38:14 0634467564 อื่น ๆ ประตูเปิดไม่ได้ !รูป อาคารปฏิบัติการ AI AI-309 ดำเนินการแล้ว
266 กัลยกร เจริญกุล 2021-06-22 10:38:21 0634467564 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ น็อตไขแน่นเกินไป กดลงมาไม่ได้ อยากให้มาขันเกลียวให้กลวม !รูป อาคารเจ้าคุณทหาร B314 ดำเนินการแล้ว
265 ฉวี ยิ้มยนต์ 2021-06-22 10:38:31 0800447817 อื่น ๆ เปิดประตูไม่ได้ อาคารเจ้าคุณทหาร B 329 ดำเนินการแล้ว
264 ฉวี ยิ้มยนต์ 2021-06-30 09:39:18 0800447817 ไฟฟ้า หลอดไฟดับ 2 หลอด อาคารเจ้าคุณทหาร B 305 ดำเนินการแล้ว
257 วันทนีย์ ช้างน้อย 2021-06-16 15:40:32 0814579025 อื่น ๆ ที่จับประตูห้องน้ำ อาคารปฏิบัติการ AI ชั้น4 ห้องน้ำจนท.หญ ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้วเสร็จ
256 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2021-06-30 11:03:01 0882255422 ไฟฟ้า ไฟเพดานตรงประตูทางเข้ากระพริบ อาคารเจ้าคุณทหาร B211 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
255 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2021-06-30 15:49:00 0882255422 อื่น ๆ ฝาชักโครกห้องน้ำชายทั้ง 2 ห้อง แตก อาคารปฏิบัติการ AI ห้องน้ำชายข้างลิฟท์ ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
254 กัลยกร เจริญกุล 2021-06-17 10:36:04 0634467564 ไฟฟ้า เต้ารับไม่มีไฟฟ้าเข้า !รูป อาคารปฏิบัติการ AI AI-307 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
253 ไพรัตน์ ปัญญานิรันดร์ 2021-05-28 16:31:06 0867010055 เครื่องปรับอากาศ แอร์ห้อง 502 ตัวหลังสุดขึ้น E6 อาคารปฏิบัติการ AI 502 ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้วเสร็จ
252 ฉวี ยิ้มยนต์ 2021-05-28 13:18:43 0800447817 อื่น ๆ เปลี่ยนสายและวาวล์แก๊ส 3 ชุด อาคารเจ้าคุณทหาร B317 ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้วเสร็จ
251 ฉวี ยิ้มยนต์ 2021-06-01 12:58:21 0800447817 ไฟฟ้า ทำปลั๊กไฟเพิ่ม 1 จุด อาคารเจ้าคุณทหาร B317 ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้วเสร็จ เพิ่มเต้ารับ 2 ตำแหน่
250 ชนากานต์ เผือกประเสริฐ 2021-05-28 13:18:31 0859220232 ไฟฟ้า ไฟห้องน้ำหญิง ไม่ติด 1 ดวง อาคารปฏิบัติการ AI โรงผลิตน้ำดื่มแคแสด ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
249 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2021-05-28 13:19:05 0882255422 อื่น ๆ หัวชำระห้องน้ำด้านฝนฝั่งซ้ายหัก อาคารปฏิบัติการ AI ห้องน้ำหญิงด้านใน ชั ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
248 กัลยกร เจริญกุล 2021-06-01 14:12:19 0634467564 อื่น ๆ หน้าต่างกดล็อคไม่ได้ !รูป อาคารปฏิบัติการ AI AI-302 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
247 กัลยกร เจริญกุล 2021-05-28 13:21:19 0634467564 อื่น ๆ ปิดช่องหน้าต่างของห้อง sensory อาคารปฏิบัติการ AI AI-202, AI-203 ดำเนินการแล้ว ดำเนินการได้บางส่วนเนื่องจากผู้แจ้งซื้อของมาไม่เพียงพอ
246 กัลยกร เจริญกุล 2021-06-01 14:12:48 0634467564 อื่น ๆ น้ำรั่วจากท่อด้านบน - !รูป อาคารปฏิบัติการ AI AI-315 ดำเนินการแล้ว ไม่พบอาการ
245 ฉวี ยิ้มยนต์ 2021-05-28 13:19:41 0800447817 ไฟฟ้า แอรฺ์ ไม่เย็น 58อก4120-01-02-0003 อาคารเจ้าคุณทหาร B305 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย (พัดลมคอยร้อนเสีย)
244 กัลยกร เจริญกุล 2021-05-28 13:20:13 0634467564 ไฟฟ้า ไฟทางเดินเสีย 1 ดวง อาคารปฏิบัติการ AI ชั้น 3 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
243 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2021-04-07 09:26:30 0882255422 อื่น ๆ เตาแก็สมีกลิ่นแก็ส อาคารเจ้าคุณทหาร B210 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
242 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2021-04-07 09:25:58 0882255422 อื่น ๆ เครื่อง KITCHENS AIDS ปรับเบอร์ 0 ไม่ได้ และความเร็วไม่ตรง อาคารปฏิบัติการ AI AI210 ดำเนินการแล้ว อุปกรณ์เกิดการสึกกร่อน คาดว่าเกิดจากสินค้าไม่ผ่านมาตรฐานแก้ไขให้ใช้งานได้ชั่วคราวแต่อาจจะเกิดปัญหาเดิมขึ้นอีก
241 ไอริณ นิทรัพย์ 2021-05-28 13:20:02 0877039931 น้ำประปา ท่อน้ำรั่ว !รูป อาคารเจ้าคุณทหาร B326 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
239 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2021-03-30 13:16:33 0882255422 น้ำประปา น้ำรั่วหัวก็อกอ่างล้าง !รูป อาคารปฏิบัติการ AI AI206 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
237 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2021-03-30 13:16:45 0882255422 น้ำประปา ก็อกอ่างล้างจานหลุด อาคารปฏิบัติการ AI AI208 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
236 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2021-03-30 12:37:13 0882255422 อื่น ๆ ปลั๊กพ่วงไฟไม่ติด อาคารปฏิบัติการ AI AI209 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
235 กัลยากร 2021-03-30 09:30:35 0979498645 อื่น ๆ พัดลมเสีย อาคารเจ้าคุณทหาร B326 ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้วเสร็จ
234 ไพรัตน์ ปัญญานิรันดร์ 2021-06-04 10:08:15 0867010055 ไฟฟ้า ไฟหน้าห้องวิเคราะห์ 1 2 3 สว่างเกิน มองภาพโปรเจคเตอร์ไม่ชัด อาคารแปรรูป (Processing) วิเคราะห์123 ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้วเสร็จ
233 ปรีย์วรา จ้อยช้างเนียม 2021-04-07 16:45:41 0853467572 น้ำประปา น้ำไม่ไหล อาคารปฏิบัติการ AI ร้านค้าชั้น 1 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
232 ปรีย์วรา จ้อยช้างเนียม 2021-04-07 09:27:20 0853467572 เครื่องปรับอากาศ น้ำแอร์หยด อาคารปฏิบัติการ AI 207 ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้วเสร็จ ติดตั้งไม่ดีท่อไม่ได้ระดับ
231 วันทนีย์ ช้างน้อย 2021-03-25 16:06:36 0814579025 อื่น ๆ ตู้เย็น ไม่เย็น 45กษ4110-01-01-003 อาคารเจ้าคุณทหาร B207 ดำเนินการแล้ว ตู้เย็นเป็นน้ำแข็งทำให้ไม่สามารทำความเย็นชั้นล่างได้ ต้องถอดปลั๊กแล้วปล่อยให้น้ำแข็งละลายก่อน
230 วันทนีย์ ช้างน้อย 2021-03-25 16:07:01 0814579025 เครื่องปรับอากาศ ไม่เย็น อ.ธงชัยฝากแจ้ง 39กษ4120-01-02-0103 อาคารเจ้าคุณทหาร B321 ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้วเสร็จ
229 วันทนีย์ ช้างน้อย 2021-09-14 13:20:32 0814579025 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ หาเพิ่มทดแทน น๊อตตะแกรงเครื่องบด อาคารเจ้าคุณทหาร B305 ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้วเสร็จ
228 กัลยกร เจริญกุล 2021-03-25 11:20:26 0634467564 น้ำประปา ห้องน้ำชาย ชั้น 3 ห้องที่ 2 ชักโครกเสีย อาคารปฏิบัติการ AI ชั้น 3 ดำเนินการแล้ว ไม่พบอาการผิดปกติ
227 อรชร เมฆเกิดชู 2021-03-23 14:04:21 0918790638 เครื่องปรับอากาศ แอร์ท่อไม่เย็นและมีลมออกมาเบามาก อาคารปฏิบัติการ AI 417 ดำเนินการแล้ว กรองอากาศตัน ล้างออกได้บางส่วนต้องติดต่อบริษัทล้างแอร์
226 กัลยกร เจริญกุล 2021-09-29 14:42:41 0634467564 เครื่องปรับอากาศ แอร์ไม่เย็น อาคารปฏิบัติการ AI AI-310 ดำเนินการแล้ว แจ้งทางพัสดุเพื่อติดต่อทางบริษัทแล้ว รอทางบริษัทเข้ามาแก้ไข
225 กัลยกร เจริญกุล 2021-03-23 14:04:30 0634467564 ไฟฟ้า ไฟทางเดินเสีย 4 ดวง อาคารปฏิบัติการ AI ชั้น 3 ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้วเสร็จ
224 วันทนีย์ ช้างน้อย 2021-03-23 09:18:49 0814579025 เครื่องปรับอากาศ มีเสียงดัง 39กษ4120-01-02-0128 อาคารเจ้าคุณทหาร B312/1 ดำเนินการแล้ว
223 วันทนีย์ ช้างน้อย 2021-03-25 08:32:15 0814579025 เครื่องปรับอากาศ ไม่เย็น 39กษ4120-01-02-0127 อาคารเจ้าคุณทหาร ฺB312 ดำเนินการแล้ว สายไฟช็อตภายในท่อจนสายขาดออกจากกัน ทำให้ไฟไม่เข้าคอมเพลสเซอร์แอร์
222 วันทนีย์ ช้างน้อย 2021-03-18 09:14:30 0814579025 ไฟฟ้า ไฟlineดับ อาคารเจ้าคุณทหาร B207 ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้วเสร็จ
221 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2021-03-12 14:07:46 0882255422 เครื่องปรับอากาศ ไม่เย็น ลมร้อนทั้ง 2 ตัว อาคารเจ้าคุณทหาร B211 ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้วเสร็จ
219 กัลยกร เจริญกุล 2021-03-09 10:57:47 0634467564 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ สายหัก !รูป อาคารเจ้าคุณทหาร B323 ดำเนินการแล้ว เครื่องมือวิทยาศาสตร์ท่อหักต้องให้ทางผู้แจ้งติดต่อซื้ออุปกรณ์เนื่องจากเป็นเครื่องมือเฉพาะไม่มีขายตามร้านทั่วไป
218 อัสนี วิจิตระกะ 2021-03-09 11:01:21 0869888700 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ตู้เย็น2 ประตู ช่องธรรมดา ไม่เย็น แต่ช่องแช่แข็งยังใช้งานได้ 51 อก-6622-05-01-01 อาคารปฏิบัติการ AI 402 ดำเนินการแล้ว น้ำยาทำความเย็นอาจจะมีปัญหาการรั่วไหล ทำให้ระบบอุดตันรวมทั้งพัดลมไม่ทำงาน
217 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2021-03-09 10:08:32 0882255422 น้ำประปา หัวก็อกฉีดหัก ห้องน้ำหญิงด้านขวา อาคารปฏิบัติการ AI ห้องน้ำหญิงด้านใน ชั ดำเนินการแล้ว
215 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2021-03-09 10:08:22 0882255422 อื่น ๆ เครื่องรีทัดเดอร์ อุณหภูมิไม่ขึ้น อาคารปฏิบัติการ AI AI210 ดำเนินการแล้ว เครื่องใช้ได้ปกติ
214 ฉวี ยิ้มยนต์ 2021-03-09 08:24:57 0800447817 อื่น ๆ ประตูเปิด-ปิดห้องเย็นเบอร์5ชำรุด อาคารเจ้าคุณทหาร B220 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
213 ฉวี ยิ้มยนต์ 2021-03-04 17:12:36 0800447817 ไฟฟ้า ทำปลั๊กเสียบเพิ่ม 1 อัน อาคารเจ้าคุณทหาร B317 ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้วเสร็จ
212 ลำพึง พุ่มจันทร์ 2021-03-04 17:13:00 0892054912 เครื่องปรับอากาศ น้ำรั่ว เครื่องแรกตรงข้ามกับประตู อาคารแปรรูป (Processing) พาสเจอไรท์น้ำผลไม้ ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้วเสร็จ
210 กัลยกร เจริญกุล 2021-03-02 10:46:32 0634467564 ไฟฟ้า รางปลั๊ก ไฟไม่เข้า - !รูป อาคารปฏิบัติการ AI AI-307 ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้วเสร็จ
209 กัลยกร เจริญกุล 2021-03-02 10:46:15 0634467564 อื่น ๆ ที่ดึงประตูเสีย เปิดไม่ได้ - !รูป อาคารปฏิบัติการ AI AI-302 ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้วเสร็จ
208 กัลยกร เจริญกุล 2021-03-25 08:31:33 0634467564 อื่น ๆ เปลี่ยนกุญแจ ล็อกห้องใหม่ - !รูป อาคารปฏิบัติการ AI AI-318 ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้วเสร็จ กุญแจเบิกได้ที่พัสดุ
207 กัลยกร เจริญกุล 2021-02-25 15:53:49 0634467564 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ น็อตหลวม 60 อก-6622-03-13-0001 !รูป อาคารเจ้าคุณทหาร B314 ดำเนินการแล้ว
206 ฉวี ยิ้มยนต์ 2021-03-02 09:21:40 0800447817 น้ำประปา สายฉีดชำรุด อาคารเจ้าคุณทหาร B301 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
205 ฉวี ยิ้มยนต์ 2021-03-02 09:21:46 0800447817 ไฟฟ้า เบ้าเสียบหลุด อาคารเจ้าคุณทหาร B317 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
204 ธนภรณ์ อุดมวิศว 2021-02-25 09:40:49 0972507461 เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็นไม่เย็น 44กษ-4110-01-01-0006 อาคารเจ้าคุณทหาร B206/1 ดำเนินการแล้ว ตู้เย็นเป็นน้ำแข็งทำให้ไม่สามารทำความเย็นชั้นล่างได้
203 ชนากานต์ เผือกประเสริฐ 2021-02-24 09:04:04 0859220232 น้ำประปา มีน้ำรั่วห้องน้ำชาย อาคารปฏิบัติการ AI โรงผลิตน้ำดื่มแคแสด ดำเนินการแล้ว
202 ชนากานต์ เผือกประเสริฐ 2021-02-24 09:04:53 0859220232 ไฟฟ้า ไฟห้องน้ำหญิง กระพริบปริบๆ อาคารปฏิบัติการ AI โรงผลิตน้ำดื่มแคแสด ดำเนินการแล้ว เปลี่ยนเป็น LED แล้ว
201 ธนภรณ์ อุดมวิศว 2021-02-25 09:40:32 0972507461 เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็นไม่เย็น 44กษ-4110-01-01-0006 อาคารเจ้าคุณทหาร B206/1 ดำเนินการแล้ว ตู้เย็นเป็นน้ำแข็งทำให้ไม่สามารทำความเย็นชั้นล่างได้
199 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2021-03-04 17:13:12 0882255422 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ตรวจสอบการใช้งานของเตาแก็ส และย้ายตำแหน่ง อาคารเจ้าคุณทหาร B317 ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้วเสร็จ
197 ศุภสุตา ผลสวัสดิ์ 2021-02-19 12:09:27 0877039931 น้ำประปา ท่อน้ำตัน+รั่ว !รูป อาคารเจ้าคุณทหาร B326 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
196 เจนจิลา ปรีชานุกูล 2021-02-19 12:09:37 0894119595 อื่น ๆ ย้ายตูเย็นห้อง Foodinnopolis อาคารแปรรูป (Processing) Foodinnopolis ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้วเสร็จ
195 วันทนีย์ ช้างน้อย 2021-02-17 10:18:13 0814579025 ไฟฟ้า ปลั๊กไฟตู้laminar อาคารเจ้าคุณทหาร B207 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
194 อัสนี วิจิตระกะ 2021-02-15 12:02:00 0869888700 อื่น ๆ ติดตั้งกล่องเก็บกุญแจ - อาคารปฏิบัติการ AI 415 ดำเนินการแล้ว
193 วันทนีย์ ช้างน้อย 2021-02-17 10:17:34 0814579025 ไฟฟ้า ปลั๊กไฟไม่ปลอดภัยห้องครัว ข้างตู้เย็น อาคารเจ้าคุณทหาร ฺB210 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
192 วันทนีย์ ช้างน้อย 2021-02-09 10:12:04 0814579025 ไฟฟ้า ไฟเพดานไม่ติด อาคารเจ้าคุณทหาร B208 ดำเนินการแล้ว
191 วันทนีย์ ช้างน้อย 2021-02-17 10:17:26 0814579025 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เครื่องซีลไฟไม่สมำ่เสมอ อาคารเจ้าคุณทหาร B305 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
190 พรรษพร เปล่งแสงศรี 2021-02-09 10:12:43 0802443858 เครื่องปรับอากาศ แอร์ไม่เย็น 39กษ-4120-01-02-0178 อาคารเจ้าคุณทหาร ิB319 ดำเนินการแล้ว
189 ศุภสุตา ผลสวัสดิ์ 2021-02-17 10:19:08 0877039931 น้ำประปา ท่อน้ำตัน(ทุกท่อ)ในห้อง !รูป อาคารเจ้าคุณทหาร B326 ดำเนินการแล้ว เกิดจากเศษขยะสะสมมานานจนอุดตัน ได้รับการแก้ไขแล้ว
188 พรรษพร เปล่งแสงศรี 2021-02-02 13:07:21 0802443858 เครื่องปรับอากาศ แอร์ไม่เย็น 39กษ-4120-01-02-0178 อาคารเจ้าคุณทหาร B319 ดำเนินการแล้ว Capacitor พังทำการแก้ไขแล้ว
187 ฉวี ยิ้มยนต์ 2021-02-01 11:51:47 0800447817 ไฟฟ้า ไฟไม่เข้าเครื่อง 54-อก 6630-03-01-0003 อาคารเจ้าคุณทหาร B305 ดำเนินการแล้ว ทำการตรวจสอบแล้วบอร์ดเสีย
186 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2021-02-01 11:52:27 0882255422 อื่น ๆ มีกลิ่นแก็สฟุ้งภายในห้อง อาคารปฏิบัติการ AI AI 206 ดำเนินการแล้ว safety valve มีการรั่ว โปรดแจ้งบริษัทเข้าทำการแก้ไข
185 จุฑามาศ จรรยาวิวกุล 2021-02-01 14:04:58 0882255422 ไฟฟ้า ท่อน้ำ PP มีน้ำรั่วนองพื้น อาคารปฏิบัติการ AI AI208 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
184 อัสนี วิจิตระกะ 2020-12-22 17:04:08 0869888700 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ตู้เย็น ไม่ทำความเย็น !รูป อาคารเจ้าคุณทหาร B207 ดำเนินการแล้ว ทำการแก้ไขแล้วเกิดจากน้ำแข็งไปอุดทางส่งลมเย็น
183 อัสนี วิจิตระกะ 2020-12-22 17:04:31 0869888700 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ไฟไม่เข้าเครื่อง !รูป อาคารเจ้าคุณทหาร B207 ดำเนินการแล้ว ไม่ได้เปิดสวิตซ์ไฟเข้าเครื่องไว้
182 วันทนีย์ ช้างน้อย 2021-01-04 12:02:27 0814579025 ไฟฟ้า ตู้เก็บกล้อง สายมีชำรุด และให้เดินสายให้ถาวร อาคารเจ้าคุณทหาร B323 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
181 ชนากานต์ เผือกประเสริฐ 2021-01-15 15:11:10 0859220232 อื่น ๆ ชักโครกเสีย ห้องน้ำหญิง 1 ห้อง ตัวกดชักโครกหัก กดไม่ได้ อาคารปฏิบัติการ AI โรงผลิตน้ำดื่มแคแสด ดำเนินการแล้ว
180 ศรัญญา จันสมุทร 2020-12-22 17:11:58 0949292675 อื่น ๆ ตู้เย็นไม่ทำความเย็นช่องแช่เย็นส่วนล่าง 44 กษ -4110-01-01-0008 !รูป อาคารเจ้าคุณทหาร B206/1 ดำเนินการแล้ว น้ำแข็งเกาะที่คอยเย็น
179 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2021-02-11 09:58:34 0882255422 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เปลี่ยนไส้กรองเครื่องกรองน้ำของเตาอบคอมบิตัวใหญ่ 3 ตัว อาคารปฏิบัติการ AI AI205,AI206 ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้วเสร็จ
178 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2021-01-04 12:02:47 0882255422 ไฟฟ้า เต้ารับไฟฟ้าและพัดลมใช้ไมไ่ด้ อาคารเจ้าคุณทหาร B210-ฺฺB211 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
177 สุพีรยา อาษา 2021-02-02 13:08:20 0889959424 ไฟฟ้า 1. หลอดไฟเปิดไม่ติด 12 หลอด 2. ปลั๊กไฟและพัดลมติดผนัง ของผนังห้องด้านหน้าและด้านหลังห้องใช้งานไม่ได้ อาคารเจ้าคุณทหาร B217 ดำเนินการแล้ว ได้รับการแก้ไขแล้ว
174 ระพีพรรณ ชิงชัย 2020-12-07 16:23:24 0911450477 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เครื่องมีเสียงดัง อาคารเจ้าคุณทหาร 325 ดำเนินการแล้ว ดำเนินการตรวจสอบแล้วไม่พบอาการผิดปกติ
173 ฉวี ยิ้มยนต์ 2021-02-03 09:09:24 0800447817 ไฟฟ้า หลอดไฟเปิดไม่ติด 10 หลอด อาคารเจ้าคุณทหาร B207 ดำเนินการแล้ว เปลี่ยนปลอดไฟแล้ว สามารถใช้งานได้ปกติ
170 ฉวี ยิ้มยนต์ 2020-12-21 14:23:25 0800447817 ไฟฟ้า หลอดไฟตู้เขี่ยเชื้อดับ 1 หลอด 51อก-6622-05-03-0001 อาคารเจ้าคุณทหาร B207 ดำเนินการแล้ว
169 วันทนีย์ ช้างน้อย 2020-12-04 16:50:03 0814579025 อื่น ๆ ไม่สามารถเปิดประตูได้ อาคารปฏิบัติการ AI AI317 ดำเนินการแล้ว
168 ฉวี ยิ้มยนต์ 2020-12-04 16:50:07 0800447817 ไฟฟ้า หลอดไฟกระพริบ 1 หลอด เปิดไมติด 1 หลอด อาคารเจ้าคุณทหาร B305 ดำเนินการแล้ว
167 ชนากานต์ เผือกประเสริฐ 2020-12-04 16:50:35 0859220232 น้ำประปา มิเตอร์น้ำหน้าถังน้ำดิบ ตัวเลขย้อนกลับ (ถอยหลัง) อาคารปฏิบัติการ AI โรงผลิตน้ำดื่มแคแสด ดำเนินการแล้ว มิเตอร์เสียทำการเปลี่ยนแล้ว
166 สิริภัคชนน์ ยนเปี่ยม 2020-12-04 16:50:50 0989091450 ไฟฟ้า ไฟเปิดไม่ติด อาคารเจ้าคุณทหาร B206/1 ดำเนินการแล้ว
165 พิมพา ห้อยสังวาลย์ 2021-02-19 12:10:41 0830263769 อื่น ๆ เครื่องโทรสาร เบอร์ 02-3298527 ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ - อาคารเจ้าคุณทหาร D201 ดำเนินการแล้ว ดำเนินการให้ส่วนกลางมาทำการแก้ไข เนื่องจากไม่มีอุปกรณ์ที่ใช้ทำงาน
164 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2020-11-12 14:41:01 0882255422 น้ำประปา ขอบอ่างล้างจานมีน้ำซึมลงพื้น อาคารปฏิบัติการ AI AI 206 ดำเนินการแล้ว น้ำซึมออกจากเครื่องกรองน้ำด้านบนเนื่องจากใส่หัวฟิตติ้งไม่แน่น
163 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2021-02-17 10:18:04 0882255422 น้ำประปา อ่างล้างหน้าในสุดมีน้ำซึมลงพื้น ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการ AI ห้องน้ำหญิงข้างลิฟท์ ดำเนินการแล้ว เปลี่ยนท่อน้ำทิ้งแล้ว สาเหตุเกิดจากท่อเก่าชำรุด
162 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2020-11-12 14:41:51 0882255422 น้ำประปา โถชักโครกห้องในสุดตัน อาคารปฏิบัติการ AI ห้องน้ำหญิงข้างลิฟท์ ดำเนินการแล้ว ยังไม่สามารถแก้ไขได้(คาดว่ามีเศษผ้าลงไปอุดทางน้ำไหล)
161 ฉวี ยิ้มยนต์ 2020-11-10 10:33:53 0800447817 อื่น ๆ อ่างน้ำตัน อาคารเจ้าคุณทหาร B323 ดำเนินการแล้ว
160 เจนจิลา ปรีชานุกูล 2020-11-12 12:42:30 0894119595 อื่น ๆ ลูกบิดประตูไม่สามารถเปิดได้ อาคารปฏิบัติการ AI 707 ดำเนินการแล้ว
159 อ.วิภาวดี สงัดกิจ 2020-11-06 14:42:44 0915539356 น้ำประปา sink น้ำรั่วไหลออกมาข้างนอก อาคารเจ้าคุณทหาร ฺฺB222 ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแก้ไขจุดที่รั่วแล้ว สามารถใช้ได้ปกติในวันถัดไป
158 อ.วิภาวดี สงัดกิจ 2020-11-06 14:11:11 0915539356 เครื่องปรับอากาศ แอร์ไม่เย็นค่ะ อาคารเจ้าคุณทหาร ฺฺB223 ดำเนินการแล้ว แก้ไขเรียบร้อย
157 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2020-11-06 14:11:19 0882255422 อื่น ๆ ตัวกดหยุดล็อค Scoopp เสีย จำนวน 6 อัน อาคารปฏิบัติการ AI AI 209 ดำเนินการแล้ว
156 อัสนี วิจิตระกะ 2020-11-06 16:49:23 0869888700 เครื่องปรับอากาศ กล่องสวิตซ์เปิด- ปิด หลุดออกจากผนังห้อง - อาคารปฏิบัติการ AI 416 ดำเนินการแล้ว
155 อัสนี วิจิตระกะ 2020-11-06 16:49:47 0869888700 อื่น ๆ มือจับประตูหลุด เบ้าไม้แตกชำรุด อาคารปฏิบัติการ AI 417 ดำเนินการแล้ว
154 อัสนี วิจิตระกะ 2020-11-06 16:49:41 0869888700 ไฟฟ้า ปลั๊กไฟติดผนังไม่มีไฟเข้า และต่อกล่องปลั๊กบริวณใกล้อ่างน้ำ รอรับเครื่องติดตั้งใหม่ - อาคารปฏิบัติการ AI 409 ดำเนินการแล้ว สายไฟหลุดภายในกล่อง
153 คริษฐา อิ่มเอิบ 2020-11-04 16:18:28 0946565533 อื่น ๆ ลูกบิดประตูพัง อาคารปฏิบัติการ AI 704 ดำเนินการแล้ว
152 ฉวี ยิ้มยนต์ 2020-11-06 14:42:54 0800447817 ไฟฟ้า เบ้าสวิทปิด-เปิดแอร์หลุด อาคารเจ้าคุณทหาร B310 ดำเนินการแล้ว
151 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2020-11-06 16:49:55 0882255422 อื่น ๆ ด้ามจับประตูห้องน้ำหญิงข้างลิฟท์หลุด !รูป อาคารปฏิบัติการ AI ชั้น 2 ดำเนินการแล้ว
150 ไพรัตน์ ปัญญานิรันดร์ 2020-11-10 09:11:28 0867010055 เครื่องปรับอากาศ แอร์ตัวหน้าห้องเสียงดัง อาคารปฏิบัติการ AI 502 ดำเนินการแล้ว
149 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2020-11-04 16:18:48 0882255422 อื่น ๆ ฮูดตัวขวาเปิดไม่ติด อาคารเจ้าคุณทหาร B210 ดำเนินการแล้ว
148 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2020-10-30 16:32:05 0882255422 ไฟฟ้า ทำความสะอาดคอยล์เย็นและพัดลมตู้เย็น (ไม่สามารถระบายความร้อนได้) อาคารเจ้าคุณทหาร B210 ดำเนินการแล้ว
147 ศุภสุตา ผลสวัสดิ์ 2020-10-30 16:32:48 0877039931 น้ำประปา ท่อซิงค์ล้างมือตัน(ทุกท่อในห้อง)+น้ำรั่ว อาคารเจ้าคุณทหาร B326 ดำเนินการแล้ว ได้แก้ไขบางตัวที่สามารถทำได้แล้ว
146 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2020-10-30 16:33:13 0882255422 ไฟฟ้า ตู้เย็นเปิดไม่ติด !รูป อาคารเจ้าคุณทหาร B210 ดำเนินการแล้ว ปลั้กไฟมีปัญหา ทำการแก้ไขแล้ว
142 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2020-11-06 14:12:19 0882255422 ไฟฟ้า ไฟฮูด 2 ตัวหน้าตู้เย็นไม่ติด !รูป อาคารเจ้าคุณทหาร B210 ดำเนินการแล้ว แก้ไขได้เพียง 1 ตัวอีกตัวต้องซื้อหลอดเฉพาะ
139 ชนากานต์ เผือกประเสริฐ 2020-11-10 09:11:18 0859220232 อื่น ๆ ชักโครกเสีย ห้องน้ำหญิง 1 ห้อง อาคารปฏิบัติการ AI โรงผลิตน้ำดื่มแคแสด ดำเนินการแล้ว
138 ชนากานต์ เผือกประเสริฐ 2020-10-30 11:25:23 0859220232 อื่น ๆ อ้างล่างมือในห้องน้ำหญิงก๊อกใช้ไม่ได้ อาคารปฏิบัติการ AI โรงผลิตน้ำดื่มแคแสด ดำเนินการแล้ว
137 ฉวี ยิ้มยนต์ 2020-11-16 11:04:36 0800447817 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ สวิตเปิด-ปิดเสีย อาคารเจ้าคุณทหาร B108 ดำเนินการแล้ว
136 ศุภสุตา ผลสวัสดิ์ 2020-10-27 17:25:32 0877039931 อื่น ๆ ลูกกุญแจหักค้างในแม่กุญแจ อาคารเจ้าคุณทหาร ฺB326 ดำเนินการแล้ว เป้ทำการเอาออกแล้ว
133 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2020-12-03 10:37:47 0882255422 ไฟฟ้า เต้ารับหลุดออกจากฐาน !รูป อาคารปฏิบัติการ AI AI 208 ดำเนินการแล้ว
132 ธงชัย พุฒทองศิริ 2020-10-27 17:26:40 0865685064 เครื่องปรับอากาศ เปิดไม่ได้ อาคารเจ้าคุณทหาร B321 ดำเนินการแล้ว สวิตซ์แอร์หน้ากากหลุด
131 ธงชัย พุฒทองศิริ 2020-10-30 16:33:46 0865685064 น้ำประปา อ่างน้ำรั่ว อาคารเจ้าคุณทหาร B321 ดำเนินการแล้ว
130 ธงชัย พุฒทองศิริ 2020-11-04 16:19:17 0865685064 น้ำประปา อ่างน้ำรั่ว 2 อ่าง อาคารเจ้าคุณทหาร B326 ดำเนินการแล้ว
129 ธงชัย พุฒทองศิริ 2020-10-27 17:27:38 0865685064 ไฟฟ้า สายไฟฟ้าที่พื้นช๊อต อาคารเจ้าคุณทหาร B326 ดำเนินการแล้ว ทำการตัดสายไฟที่ช๊อตออกแล้วทำการพันเก็บสายไฟไว้
128 อัสนี วิจิตระกะ 2020-10-30 11:27:47 0869888700 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ไฟไม่เเครื่อง autoclave ปลั๊กหลวม ก่อนหน้านี้ ติดๆดับๆ !รูป อาคารปฏิบัติการ AI 407 ดำเนินการแล้ว แก้ไขแล้วแต่สายแพของเครื่องมีโดนหนูกัด ควรเปลี่ยน
127 ผศ.ดร.พงษ์เสริฐ ศรีพรหม 2020-10-30 11:26:53 081 988 0929 อื่น ๆ ติดบานพับประตูตู้เอกสาร จำนวน 2 ตู้ (มีอุปกรณ์พร้อมแล้ว) - อาคารเจ้าคุณทหาร B 209 ดำเนินการแล้ว
126 a abc 2020-10-20 22:36:53 12025550125 Tap water abc 1 Chao Khun Tham Building 6 ดำเนินการแล้ว
125 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2020-10-30 11:26:38 0882255422 อื่น ๆ ประตูเปิดยาก อาคารปฏิบัติการ AI AI206 ดำเนินการแล้ว
124 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2020-10-19 14:34:29 0882255422 อื่น ๆ ตรวจสอบตู้เย็น ปรับอุณหภูมิไมไ่ด้ และความเย็นไม่ทั่วถึง อาคารเจ้าคุณทหาร B210 ดำเนินการแล้ว ทำการตรวจสอบแล้วสามารถปรับอุณหภูมิได้ปกติ ตู้เย็นเป็นแบบคอยเย็นอยู่ด้านบนใช้พัดลมในการส่งความเย็นลงข้างล่าง(การที่วางของเต็มด้านบนอาจทำใ้ห้ต้องใช้เวลาในการทำอุณหภูมิทั้งตู้)
123 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2020-10-14 16:45:31 0882255422 อื่น ๆ ประตูตก เปิดยาก อาคารปฏิบัติการ AI AI 202 ดำเนินการแล้ว
122 อัสนี วิจิตระกะ 2020-10-19 14:34:58 0869888700 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ไฟไม่เข้าเครื่อง !รูป อาคารเจ้าคุณทหาร B226 ดำเนินการแล้ว
120 อัสนี วิจิตระกะ 2020-10-19 14:35:15 0869888700 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เปลี่ยนหลอด UV 55-อก-6622-05-01 !รูป อาคารเจ้าคุณทหาร B226 ดำเนินการแล้ว
118 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2020-11-09 11:38:07 0882255422 เครื่องปรับอากาศ ทำความสะอาดฟีลเตอร์แอร์ อาคารปฏิบัติการ AI AI 205 ดำเนินการแล้ว ทำความสะอาดเรียบร้อย(ควรจ้างทำความสะอาดเดือนละครั้งเนื่องจากเป็นห้องที่ใช้ทำอาหารคราบน้ำมันเยอะ)
117 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2020-10-14 16:45:47 0882255422 อื่น ๆ ประตูตก เปิดยาก อาคารปฏิบัติการ AI AI 209 ดำเนินการแล้ว
116 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2020-11-12 14:42:12 0882255422 น้ำประปา อ่างล้างหน้ามีน้ำซึม ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการ AI ห้องน้ำชายด้านใน ดำเนินการแล้ว ไม่พบน้ำซึม
113 กัลยกร เจริญกุล 2020-10-19 17:11:23 0634467564 อื่น ๆ น้ำรั่ว - !รูป อาคารปฏิบัติการ AI AI-315 ดำเนินการแล้ว ไม่มีคราบน้ำ จึงไม่สามารถตรวจสอบสาเหตุได้
112 มะลิวรรณ์ ศรีวิลัย 2020-10-12 09:00:12 +10918142978 อื่น ๆ ทำรางวางคีย์บอร์ด อาคารปฏิบัติการ AI 601 ดำเนินการแล้ว
111 ฉวี ยิ้มยนต์ 2020-10-12 09:00:22 080-0447817 ไฟฟ้า หลอดไฟทางเดิน เปิดไม่ติดรอบโซนBชั้น3 อาคารเจ้าคุณทหาร ชั้น3โซนB ดำเนินการแล้ว
110 กัลยกร เจริญกุล 2020-10-09 09:27:32 0634467564 ไฟฟ้า รางปลั๊กไฟด้านข้างไม่มีกระแสไฟเข้า (บริเวณโต๊ะเคาเตอร์) - อาคารปฏิบัติการ AI 202 ดำเนินการแล้ว
109 ไพรัตน์ ปัญญานิรันดร์ 2020-10-14 16:46:06 0867010055 ไฟฟ้า ปลัักไฟหน้าห้องตรงโพเดียมหลุดออกมา !รูป อาคารปฏิบัติการ AI 504 ดำเนินการแล้ว
108 มะลิวรรณ์ ศรีวิลัย 2020-10-05 12:53:30 0918142978 อื่น ๆ ประตููถูกปิดโดยไม่มีกุญแจเปิด อาคารปฏิบัติการ AI ชั้น 4 ห้องไฟฟ้า ดำเนินการแล้ว
107 สุพีรยา อาษา 2020-10-05 12:53:51 0889959424 อื่น ๆ พัดลมดูดอากาศไม่ทำงาน พัดลมดูดอากาศ อาคารปฏิบัติการ AI 303 ดำเนินการแล้ว
106 ไพรัตน์ ปัญญานิรันดร์ 2020-10-09 09:27:48 0867010055 อื่น ๆ สายลำโพงน่าจะขาด???? !รูป อาคารแปรรูป (Processing) บรรยาย ดำเนินการแล้ว
105 วันทนีย์ ช้างน้อย 2020-10-05 09:55:28 0814579025 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ที่ปิดหลวม ตู้อบ อาคารปฏิบัติการ AI Ai307 ดำเนินการแล้ว
104 วันทนีย์ ช้างน้อย 2020-10-05 09:55:34 0814579025 ไฟฟ้า ขึ้นE1 ห้องเย็นอาคารเจ้าคุณทหาร อาคารเจ้าคุณทหาร B220 ดำเนินการแล้ว
103 ฉวี ยิ้มยนต์ 2020-10-05 12:54:03 0800447817 ไฟฟ้า ไฟไม่เข้าเครื่อง สายชำรุด อาคารเจ้าคุณทหาร ฺB305 ดำเนินการแล้ว
102 อัสนี วิจิ 2020-10-19 17:11:56 0869888700 อื่น ๆ มีน้ำหยดจากทีอดูดอากาศ ตลอดเวลา - !รูป อาคารปฏิบัติการ AI 402 ดำเนินการแล้ว ทำการแก้ไขเจาะรูระบายน้ำทิ้งแล้ว
101 ไพรัตน์ ปัญญานิรันดร์ 2020-10-14 16:46:48 0867010055 อื่น ๆ ประตูหน้าห้อง 504 เปิดเข้าได้แต่ออกไม่ได้ อาคารปฏิบัติการ AI 504 ดำเนินการแล้ว ได้รับการแก้ไขแล้วพร้อมกับประตูตก
100 ฉวี ยิ้มยนต์ 2020-10-09 09:28:11 0800447817 ไฟฟ้า หลอดไฟไม่ติด 15ราง (30หลอด) อาคารเจ้าคุณทหาร Bฺ314และB314/1 ดำเนินการแล้ว
99 ลำพึง พุ่มจันทร์ 2020-10-19 14:32:43 0892054912 ไฟฟ้า ไม่สามารถทำความเย็นที่temp. 4องศา ตู้บ่มตัวที่3 ยี่ห้อ sanyo อาคารเจ้าคุณทหาร B310 ดำเนินการแล้ว ตัวป้องกันแรงดันไฟฟ้าตกเสีย ทำการถอดออกแล้วต่อตรงไว้
97 ไพรัตน์ ปัญญานิรันดร์ 2020-10-12 09:00:41 0867010055 อื่น ๆ กระดานหน้าห้อง วิเคราะห์2 พุกหลุดออกมา !รูป อาคารแปรรูป (Processing) วิเคราะห์2 ดำเนินการแล้ว
96 กัลยกร เจริญกุล 2020-09-28 10:50:46 0634467564 อื่น ๆ ประตูตก เปิดยาก - อาคารปฏิบัติการ AI 312 ดำเนินการแล้ว
94 กัลยกร เจริญกุล 2020-09-25 14:54:46 0634467564 อื่น ๆ เคลื่อนย้ายจาก B312 มาเพื่อใช้การเรียนการสอน ห้อง AI-202 อาคารเจ้าคุณทหาร B312 ดำเนินการแล้ว เรียบร้อย
93 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2020-09-23 14:20:13 0882255422 ไฟฟ้า หลอดไฟตรงอ่างล้างหน้าห้องน้ำหญิงด้านใน ไม่ติด อาคารปฏิบัติการ AI ห้องน้ำหญิงด้านใน ชั ดำเนินการแล้ว
92 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2020-09-23 14:20:18 0882255422 น้ำประปา ฝาชักโครกห้องน้ำชายข้างลิฟท์ ห้องที่ 2 หลุด อาคารปฏิบัติการ AI ห้องน้ำชายข้างลิฟท์ ดำเนินการแล้ว
91 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2020-09-23 14:20:21 0882255422 น้ำประปา ก็อกน้ำอ่างล้างหน้าหลุด และมีน้ำรั่ว อาคารปฏิบัติการ AI ห้องน้ำหญิงด้านใน ชั ดำเนินการแล้ว
90 ฉวี ยิ้มยนต์ 2020-09-23 09:38:38 0800447817 ไฟฟ้า รางไฟหล่น !รูป อาคารเจ้าคุณทหาร ไฟทางเดินหน้าห้องB30 ดำเนินการแล้ว
89 วันทนีย์ ช้างน้อย 2020-09-24 09:26:29 0814579025 ไฟฟ้า ไฟไม่เข้าเครื่อง water bath อาคารเจ้าคุณทหาร ฺB323 ดำเนินการแล้ว เครื่องใช้ปริมาณไฟฟ้าเยอะเกินไปทำให้ขั้วสวิตซ์ละลาย
86 มะลิวรรณ์ ศรีวิลัย 2020-09-16 10:15:38 091-814-2978 เครื่องปรับอากาศ แอร์ไม่เย็น อาคารเจ้าคุณทหาร A217/3 ดำเนินการแล้ว ทำการตรวจสอบแล้วแอร์ไม่มีน้ำยาและคาดว่าคอมเพลสเซอร์อาจจะเสีย
85 ชนากานต์ เผือกประเสริฐ 2020-09-16 09:10:14 0859220232 อื่น ๆ มีรูที่ผนังในห้องผลิต ปิดรูให้หน่อยค่ะ อาคารปฏิบัติการ AI โรงผลิตน้ำแคแสด ดำเนินการแล้ว
84 ชนากานต์ เผือกประเสริฐ 2020-09-16 09:10:19 0859220232 ไฟฟ้า เพิ่มปลั๊กไฟในห้องผลิต อาคารปฏิบัติการ AI โรงผลิตน้ำแคแสด ดำเนินการแล้ว
83 อัสนี วิจระกะ 2020-09-16 10:14:41 0869888700 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ปลดล็อกประตูหน้าตู้BSC ไม่ได้ สปริงไม่ดีด 42กษ6622-05-03-03 !รูป อาคารเจ้าคุณทหาร B207 ดำเนินการแล้ว แก้ไขแล้ว สามารถใช้งานได้ปกติ
80 วันทนีย์ ช้างน้อย 2020-09-09 11:36:47 0814579025 ไฟฟ้า หลอดไฟไม่ติด 10ราง (20หลอด) อาคารเจ้าคุณทหาร ฺB309/1 ดำเนินการแล้ว ได้รับการแก้ไขในส่วนที่จำเป็นแล้ว
79 ฉวี ยิ้มยนต์ 2020-09-08 08:45:54 0800447817 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เครื่องเขย่าไฟเข้าเครื่องแต่เครื่องไม่ทำงาน !รูป อาคารเจ้าคุณทหาร B 207 ดำเนินการแล้ว
75 ชนากานต์ เผือกประเสริฐ 2020-09-08 08:46:03 0859220232 อื่น ๆ ฝ่าเพดานห้องผลิตน้ำดื่มที่มีการถอดแอร์เก่าที่พังแล้วออกไปเป็นช่องโบ๋ ควรทำการปิดช่องนั้น อาคารปฏิบัติการ AI โรงผลิตน้ำแคแสด ดำเนินการแล้ว
74 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2020-08-26 12:14:32 0882255422 อื่น ๆ เตาอบไม่ให้ความร้อน 60อก-7310-02-01-0002 !รูป อาคารเจ้าคุณทหาร 210 ดำเนินการแล้ว
73 วันทนีย์ ช้างน้อย 2020-08-28 16:06:59 0814579025 ไฟฟ้า เช็คสภาพว่าชำรุดที่ใด อุปกรณ์ประกอบเครื่อง ส่งภาพทางlineอีกทีค่ะ อาคารเจ้าคุณทหาร B108 ดำเนินการแล้ว ทำการแก้ไขได้แล้ว 3 ตัว อีก 1 ตัวสายหักที่หัวไม่สามารถแก้ไขได้
72 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2020-08-19 09:57:41 0882255422 เครื่องปรับอากาศ น้ำแอร์รั่ว ทั้ง 2 ตัว อาคารเจ้าคุณทหาร B 211 ดำเนินการแล้ว ทำการปิดจุดที่น้ำรั่วแล้ว
70 ฉวี ยิ้มยนต์ 2020-08-13 13:58:50 0800447817 ไฟฟ้า หลอดไฟกระพริบ 2 หลอด อาคารเจ้าคุณทหาร B 210 ดำเนินการแล้ว
69 วันทนีย์ ช้างน้อย 2020-08-13 11:39:21 0814579025 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ช่างดูเบื้องต้นจากกรณีไฟฟ้าดับ ว่าฟิวส์ขาด water bath อาคารปฏิบัติการ AI Ai301 ดำเนินการแล้ว เปลี่ยนฟิวส์แล้วสามารถใช้การได้ปกติ
68 วันทนีย์ ช้างน้อย 2020-08-11 13:34:52 0814579025 คอมพิวเตอร์ เข้าinternetไม่ได้ เป็นคอมที่ต้องใช้ดูการจองเครื่องของนศ. อาคารเจ้าคุณทหาร ฺB305 ดำเนินการแล้ว router ห้องไฟค้าง
67 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2020-08-11 09:03:04 0882255422 อื่น ๆ ถ่านประตูกระจกทางเข้าภัตตาคารหมด อาคารปฏิบัติการ AI ภัตตาคาร ดำเนินการแล้ว ถ่ายไม่ได้หมด สามารถใช้งานได้ปกติ
66 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2020-08-11 09:03:33 0882255422 อื่น ๆ ตู้ล้อคเกอร์ไม่มีกุญแจล้อค (ไม่มีตั้งแต่แรก) !รูป อาคารปฏิบัติการ AI ชั้น2 ดำเนินการแล้ว ทำการเปลี่ยนตัวแม่กุญแจแล้ว
65 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2020-08-11 09:03:50 0882255422 อื่น ๆ ฝารองนั่งห้องโถฝั่งขวา ห้องน้ำหญิงด้านในหลุด !รูป อาคารปฏิบัติการ AI ชั้น 2 ดำเนินการแล้ว แก้ไข้แล้วเสร็จ
64 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2020-08-19 09:57:57 0882255422 เครื่องปรับอากาศ แอร์ไม่เย็น อาคารปฏิบัติการ AI AI 208 ดำเนินการแล้ว
63 เพ็ญศิริ แก้วทอง 2020-08-07 11:06:45 0816791881 เครื่องปรับอากาศ แอร์ห้อง AI 201 ดับบ่อย ต้องปิดแล้วเปิดใหม่ และก็ดับอีกค่ะ อาคารปฏิบัติการ AI 201 ดำเนินการแล้ว
62 วิรามศรี ศรีพจนารถ 2020-08-04 09:03:13 0819850433 อื่น ๆ ด้ามจับประตูหลุด !รูป อาคารปฏิบัติการ AI AI 403 ดำเนินการแล้ว
61 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2020-08-07 11:07:21 0882255422 เครื่องปรับอากาศ รีโมทแอร์ไม่มี 56 อก -4120-01-08-0001 อาคารเจ้าคุณทหาร B211 ดำเนินการแล้ว กำลังติดตามจากพัสดุอยู่
60 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2020-08-12 10:19:31 0882255422 ไฟฟ้า ไฟ 5 หลอด ไม่ติด !รูป อาคารเจ้าคุณทหาร B 211 ดำเนินการแล้ว
59 ชนากานต์ เผือกประเสริฐ 2020-08-04 09:04:18 0859220232 เครื่องปรับอากาศ แอร์ในห้องผลิตน้ำไม่มีความเย็น มีแต่ลมออกมา (แจ้งพัสดุแล้ว รบกวนตามเรื่องต่อค่ะ เผื่อจะมีแนวทางแก้ไขอื่นๆได้) อาคารปฏิบัติการ AI โรงผลิตน้ำแคแสด ดำเนินการแล้ว ไม่สามารถทำการแก้ไขได้เนื่องจากขาดแคลนอุปกรณ์
58 ชนากานต์ เผือกประเสริฐ 2020-08-04 09:03:22 0859220232 อื่น ๆ ย้ายพัดลมติดผนัง อาคารปฏิบัติการ AI โรงผลิตน้ำแคแสด ดำเนินการแล้ว
57 อัสนี วิจิตระกะ 2020-08-03 12:10:36 0869888700 อื่น ๆ มือจับประตูหลุด - อาคารปฏิบัติการ AI 416 ดำเนินการแล้ว
56 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2020-07-30 12:35:33 0882255422 อื่น ๆ ที่จับมือประตูห้องน้ำหญิงด้านในหลุด !รูป อาคารปฏิบัติการ AI ห้องน้ำหญิงด้านใน ดำเนินการแล้ว
55 ไพรัตน์ ปัญญานิรันดร์ 2020-07-31 14:58:28 0867010055 อื่น ๆ ประตูหน้า ห้อง 502 มีเสียงดัง ขอบประตูขูดกันด้านบน อาคารปฏิบัติการ AI 502 ดำเนินการแล้ว
51 อัสนี วิจิ 2020-07-30 12:35:52 0869888700 ไฟฟ้า ต่อปลั๊กไฟ เสียบเพิ่ม - !รูป อาคารปฏิบัติการ AI 312 ดำเนินการแล้ว
50 อัสนี วิจิ 2020-08-03 12:10:54 0869888700 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ไฟที่ปลั๊กเสียบข้างผนังเครื่อง ไฟไม่เข้า 60อก-6622-05-03-01 !รูป อาคารปฏิบัติการ AI 410 ดำเนินการแล้ว
49 อัสนี วิจิ 2020-07-30 12:34:30 0869888700 ไฟฟ้า ปลั๊กไฟหลอม หลุด เครืcentrifuged !รูป อาคารปฏิบัติการ AI 312 ดำเนินการแล้ว
48 อัสนี วิจิ 2020-07-30 12:35:20 0869888700 ไฟฟ้า ไฟไม่เข้าเครื่อง ไม่เขย่า - !รูป อาคารปฏิบัติการ AI 313 ดำเนินการแล้ว ไม่เจอเครื่องที่แจ้งซ่อม
47 อุมาพร ฉัตรศรีสุวรรณ 2020-07-13 17:02:11 0839725543 เครื่องปรับอากาศ ต้องการให้ปรับทิศทางพัดลมแอร์ เนื่องจากแอร์ติดตั้งสูง ต้องใช้บันไดยาวในการขึ้นไปปรับทิศทางลม 62อก412001020019 อาคารปฏิบัติการ AI 306 ดำเนินการแล้ว
46 ไพรัตน์ ปัญญานิรันดร์ 2020-08-12 10:19:18 0867010055 อื่น ๆ พื้นลิฟต์เปิดออกมา เดินสะดุดพื้น !รูป อาคารปฏิบัติการ AI ลิฟต์ ดำเนินการแล้ว ทากาวเหลืองแก้ไขเรียบร้อย
45 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2020-07-13 17:02:35 0882255422 อื่น ๆ ย้ายตำแหน่งของกล้องฉาย อาคารปฏิบัติการ AI AI 206 ดำเนินการแล้ว ย้ายแล้ว
44 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2020-08-03 10:42:58 0882255422 ไฟฟ้า ตรวจสอบระบบไฟฟ้าทุกจุด ก่อนเปิดภาคเรียน อาคารเจ้าคุณทหาร 210-212 ดำเนินการแล้ว
43 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2020-07-10 14:58:12 0882255422 น้ำประปา น้ำรั่วออกจากหัวก็อกตรงอ่างล้างมือทางเดิน ปิดน้ำแล้ว ก็ยังคงรั่วอยู่ !รูป อาคารปฏิบัติการ AI ทางเดิน ชั้น 2 ดำเนินการแล้ว
42 ไพรัตน์ ปัญญานิรันดร์ 2020-07-13 17:03:12 0867010055 เครื่องปรับอากาศ แอร์หน้าห้องไม่เย็น ขึ้นว่า e6 !รูป อาคารปฏิบัติการ AI 502 ดำเนินการแล้ว ทำการแจ้งซ่อมแล้ว รอดำเนินการ
41 ฉวี ยิ้มยนต์ 2020-07-08 14:52:36 0800447817 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ปลั๊กชำรุด 47อก378001-29-0004 vortex อาคารเจ้าคุณทหาร ฺB305 ดำเนินการแล้ว
40 ไพรัตน์ ปัญญานิรันดร์ 2020-07-16 09:15:39 0867010055 อื่น ๆ ประตูตก บานพับเกลียวหวาน !รูป อาคารปฏิบัติการ AI 501 ดำเนินการแล้ว
39 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2020-07-10 14:58:14 0882255422 น้ำประปา หัวก็อกหลุดออกจากฐานอ่างล้าง !รูป อาคารปฏิบัติการ AI AI 208 ดำเนินการแล้ว
31 วันทนีย์ ช้างน้อย 2020-07-03 19:28:33 0814579025 อื่น ๆ ยี่ห้อwhirlpool ไม่เย็น -- ตู้เย็น อาคารเจ้าคุณทหาร ฺB323 ดำเนินการแล้ว ทำการตรวจสอบแล้วสารทำความเย็นหมดสภาพ
30 วันทนีย์ ช้างน้อย 2020-07-03 11:29:19 0814579025 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ สายไฟชำรุด coolingหมายเลขครุภัณฑ์เลือนลาง อาคารเจ้าคุณทหาร ฺB323 ดำเนินการแล้ว
29 วันทนีย์ ช้างน้อย 2020-07-03 16:01:50 0814579025 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ไม่ทำความเย็น cooling 46กษ6622-01-05-01 อาคารเจ้าคุณทหาร ฺB323 ดำเนินการแล้ว เย็นอยู่นะ
28 วันทนีย์ ช้างน้อย 2020-07-03 16:03:06 0814579025 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ไม่ทำความเย็น หัวก๊อกชำรุด cooling 44กษ6622-03-04-01 อาคารเจ้าคุณทหาร ฺB323 ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้วเสร็จ
27 กัลยาณี เต็งพงศธร 2020-07-03 14:52:22 0896942028 อื่น ๆ สายHTMD สำหรับ[ต่อ Notebook ต่อแล้วไม่ปรากฎใน smart จอ แต่ถ้าใช้ระบบ VGA ต่อได้สำเร็จ, smart จอ ไม่สามารถ touch screen ได้ อาคารปฏิบัติการ AI AI 502 ดำเนินการแล้ว เครื่องโน้ตบุคตั้งค่าจอที่ 2 ที่ออกหน้าจอใหญ่เป็น 3800*2100 (4k) ซึ่งใช้เวลาประมวลผลนาน กาดจอโน้ตบุครันไม่ไหว
25 อรชร เมฆเกิดชู 2020-07-03 11:31:22 0918790638 เครื่องปรับอากาศ น้ำรั่วจากแอร์ อาคารเจ้าคุณทหาร b206 ดำเนินการแล้ว ทำการเปลี่ยนสายน้ำทิ้งจากถาดแอร์แล้วสามารถใช้งานได้ปกติ
24 จิราภรณ์ สิริสัณห์ 2020-07-03 14:09:54 0985493615 อื่น ๆ โปรเจคเตอร์เปิดไม่ติดจึงทำให้หน้าจอไม่ปรากฎภาพสไลด์สอน ไม่รู้ อาคารปฏิบัติการ AI AI503 ดำเนินการแล้ว โปรเจคเตอร์ใช้งานได้ สาย vga สามารถใช้งานได้ แต่สาย hdmi ที่ต่อจากโปรเจคเตอร์ขาดในบนฝ้า ยากต่อการแก้ไข
23 จุฑามาศ จรรยาวิวัฒน์กุล 2020-07-03 08:41:23 0882255422 น้ำประปา ข้อต่อท่อเดรนน้ำทิ้งอ่างล้างหลุดจากกัน อาคารปฏิบัติการ AI ภัตตาคาร ดำเนินการแล้ว
22 วันทนีย์ ช้างน้อย 2020-07-30 12:36:30 0814579025 ไฟฟ้า ต่อระบบตัวสำรองไฟเครื่องให้ปลอดภัย อาคารปฏิบัติการ AI AI313 ดำเนินการแล้ว
19 ไพรัตน์ ปัญญานิรันดร์ 2020-07-01 19:35:16 0867010055 อื่น ๆ ประตูตก ไม่มี อาคารปฏิบัติการ AI 601 ดำเนินการแล้ว
Document