Untitled Document
รายการของทั้งหมด
รูป รายการ ขนาด ยี่ห้อ รุ่น จำนวนทั้งหมด จำนวนคงเหลือ ห้อง
GEFU เข็มวัดอุณหภูมิ ดิจิตอล GEFU 21820 1 1 AI209
Hand Blender 1 1 AI209
Hand Mixer 3 3 AI209
Scoopp สแตนเลส 4 ซม. 1 1 AI209
Scoopp สแตนเลส 5 ซม. 2 2 AI209
Scoopp สแตนเลส 5.5 ซม. 2 2 AI209
Scoopp สแตนเลส 6 ซม. 2 2 AI209
กรรไกรทำครัว 10 10 AI209
กรรไกรอเนกประสงค์สีแดงเล็ก 5 5 AI209
กรรไกรอเนกประสงค์สีแดงใหญ่ 3 3 AI209
กรวยกรอก 5 ซม. 2 2 AI209
กรวยกรอก 6 ซม. 1 1 AI209
กรวยกรอกอาหารสแตนเลส 1 1 AI209
กรวยฝอยทองเล็ก 1 1 AI209
กรวยฝอยทองใหญ่ 1 1 AI209
กระจ่าไม้ขนมเบื้อง 2 2 AI209
กระชอนก้นลึก 10 ซม. 5 5 AI209
กระชอนก้นลึก 15 ซม. 1 1 AI209
กระชอนก้นลึก 18 ซม. 5 5 AI209
กระชอนก้นลึก 24 ซม. 1 1 AI209
กระชอนก้นลึก 5 ซม. 10 10 AI209
กระชอนก้นลึก 8 ซม. 1 1 AI209
กระชอนกรองน้ำมัน 15 ซม. 7 7 AI209
กระชอนกรองน้ำมัน 20 ซม. 2 2 AI209
กระชอนตักของทอด 20 ซม. 3 3 AI209
กระชอนตักของทอด 22 ซม. 2 2 AI209
กระชอนลวกเส้น 2 2 AI209
กระชอนอลูมิเนียม 18 ซม. 1 1 AI209
กระชอนอลูมิเนียม 21 ซม. 1 1 AI209
กระทะไข่ม้วนเทฟลอน 1 1 AI209
กระทะจีนก้นลึก 35 ซม. 8 8 AI209
กระทะทองเหลือง 33 ซม. 7 7 AI209
กระทะทองเหลือง 38.5 ซม. 8 8 AI209
กระทะเทปลอนก้นตื้นสีเทา 27 ซม. 2 2 AI209
กระทะเทปลอนก้นตื้นเหล็ก 26 ซม. 8 8 AI209
กระทะเทปลอนก้นลึกแดง 25 ซม. 7 7 AI209
กระทะเทปลอนก้นลึกแดง 30 ซม. 7 7 AI209
กระทะเทปลอนก้นลึกสีเทา 26 ซม. 2 2 AI209
กระทะเทปลอนก้นลึกสีเทา 29 ซม. 4 4 AI209
กระทะย่างเทปลอน 1 1 AI209
กระบวยทรงรีสแตนเลส 12 12 AI209
กระบวยเทปลอน 8 8 AI209
กระบวยสแตนเลส โปร่ง ด้ามไม้ 2 2 AI209
กระบวยแสตนเลสคละแบบ 5 5 AI209
กระบวยแสตนเลสโปร่ง 4 4 AI209
กระบวยแสตนเลสลายไม้ 5 5 AI209
เกียงแซะขนม 2 2 AI209
เกียงโปร่ง ด้ามไม้ 1 1 AI209
แก้วช็อตเล็กมีหู 6 ซม. 32 32 AI209
แก้วชา/กาแฟ 300 ซีซี 35 35 AI209
แก้วแชมเปน 8 Oz. 9 9 AI209
แก้วน้ำทรงบัว 345 มล. 60 60 AI209
แก้วน้ำทรงสูง 6 ซม. 25 25 AI209
แก้วน้ำทรงสูง 6.5 ซม. 31 31 AI209
แก้วน้ำมีก้าน 56 56 AI209
แก้วเบียร์ 16 Oz. 60 60 AI209
แก้วเล็กเซรามิคมีหูสีขาว 6 ซม. 40 40 AI209
แก้วไวน์ขาว 10 Oz. 19 19 AI209
แก้วไวน์แดงใหญ่ 10 Oz. 17 17 AI209
ขวดบีบเล็ก 3 3 AI209
ขวดบีบใหญ่ 5 5 AI209
ขวดใส่เกลือ 1 รู เซรามิค 23 23 AI209
ขวดใส่พริกไทย 4 รู เซรามิค 24 24 AI209
ขันน้ำลายไทยอลูมิเนียม 22 ซม. 1 1 AI209
ขันน้ำลายไทยอลูมิเนียม 8 ซม. 1 1 AI209
เข็มวัดอุณหภูมิ 2 2 AI209
เขียง 14.5x9 ซม. 1 1 AI209
เขียง 36.5x26 ซม. 1 1 AI209
เขียงบางเล็ก 4 4 AI209
เขียงบางใหญ่ 5 5 AI209
เขียงมีขอบ 20.6x30.8 ซม. 1 1 AI209
เขียงไม้ 1 1 AI209
เขียงใหญ่ 20x30 ซม. 1 1 AI209
คูลเลอร์ใส่น้ำ 1 1 AI209
เครื่องชั่งดิจิตอล 8 8 AI209
เครื่องปั่นโถปั่นเปียก 4 4 AI209
เครื่องผสมอาหารไฟฟ้า 4 ใบมีด 1 1 AI209
เครื่องรมควันมือถือ 1 1 AI209
เครื่องสไลด์ผัก-ผลไม้ 2 2 AI209
จานกลมเซรามิคก้นตื้น 16 ซม. 8 8 AI209
จานกลมเซรามิคก้นตื้น 20.5 ซม. 5 5 AI209
จานกลมเซรามิคก้นตื้น 26 ซม. 26 26 AI209
จานกลมเซรามิคสีดำ 26 ซม. 20 20 AI209
จานกลมเซรามิคสีดำลายขอบจาน 26 ซม. 15 15 AI209
จานเซรามิคก้นตื้นขอบกว้าง 30.5 ซม. 60 60 AI209
จานเซรามิคก้นตื้นขอบเล็ก 30.5 ซม. 48 48 AI209
จานเซรามิคก้นลึก 28 ซม. 12 12 AI209
จานเซรามิคขอบหยัก 20 20 AI209
จานเซรามิคทรงโค้งเรือใบ 20 20 AI209
จานเซรามิคทรงรีก้นหอย 39 39 AI209
จานเซรามิคทรงสี่เหลี่ยม 14 ซม. 5 5 AI209
จานเซรามิคทรงสี่เหลี่ยมหนังสือ 20 20 AI209
จานเซรามิคสี่เหลี่ยมทรงใบไม้ 17 ซม. 5 5 AI209
จานเซรามิคใส่ไข่ 48 48 AI209
จานทรงสี่เหลี่ยมเซรามิค 18 ซม. 63 63 AI209
จานบัวเซรามิค 35 ซม. 24 24 AI209
จานบัวเซรามิค 41 ซม. 24 24 AI209
จานเปลรีเซรามิค 27 ซม. 24 24 AI209
จานเปลรีเซรามิค 31 ซม. 24 24 AI209
จานเปลรีเซรามิค 37 ซม. 24 24 AI209
จานพานเซรามิค 11.5 ซม. 60 60 AI209
จานรองแก้วกาแฟเล็ก 12 ซม. 45 45 AI209
จานรองแก้วกาแฟใหญ่ 15 ซม. 152 152 AI209
จานรองแก้วน้ำ 8 ซม. 20 20 AI209
จานหลุมเซรามิค ขอบ 6 36 36 AI209
จานหลุมเซรามิค ขอบ 8 24 24 AI209
จีบใบไม้ทองเหลือง 3 3 AI209
จีบเหลี่ยมทองเหลือง 2 2 AI209
แจกันเซรามิค 12 ซม. 24 24 AI209
ช้อนของหวานสแตนเลส 14 ซม. 79 79 AI209
ช้อนซุปสแตนเลส 20 ซม. 60 60 AI209
ช้อนเซรามิค 13 ซม. 60 60 AI209
ช้อนตักผลไม้ด้ามพลาสติคสีดำ 2 ทาง 2 2 AI209
ช้อนตักผลไม้ด้ามยางสีขาว 3 ซม. 3 3 AI209
ช้อนสแตนเลส 12 ซม. 62 62 AI209
ช้อนสแตนเลส 18 ซม. 69 69 AI209
ช้อนสแตนเลส 21 ซม. 57 57 AI209
ช้อนสแตนเลสด้ามยาว 22.5 ซม. 17 17 AI209
ช้อนสแตนเลสใหญ่ 25.5 ซม. 18 18 AI209
ช้อนสั้นเซรามิคสีขาวก้นแบน 13.5 ซม. 60 60 AI209
ช้อนสั้นสแตนเลส 14 ซม. 70 70 AI209
ชามแก้วใส 20 ซม. 4 4 AI209
ชามแก้วใส 26 ซม. 6 6 AI209
ชามเซรามิคก้นตื้น 16.5 ซม. 48 48 AI209
ชามเซรามิคก้นลึก 17.5 ซม. 48 48 AI209
ชุดกาซอสเซรามิค 6 6 AI209
ชุดกาน้ำชาเซรามิค 450 ซีซี 12 12 AI209
ชุดกาน้ำชาเซรามิค 900 ซีซี 6 6 AI209
ชุดเขียง 6 สี พร้อมขาตั้ง 30x45x1.5 ซม. 7 7 AI209
ชุดครกดินเผา 7 7 AI209
ชุดครกไม้ 1 1 AI209
ชุดครกหิน 7 7 AI209
ชุดเครื่องรีดเส้นพาสต้า 1 1 AI209
ชุดช้อนตวงของแห้งสแตนเลส 8 8 AI209
ชุดตราปั๊ม GO 3 3 AI209
ชุดเตาถ่านหม้อดิน 14 ซม. 1 1 AI209
ชุดถ้วยชาจีนเซรามิค 58 58 AI209
ชุดถ้วยตวงของแห้งสแตนเลส 7 7 AI209
ชุดโถเครื่องปรุงเซรามิค 6.5 ซม. 18 18 AI209
ชุดโถน้ำตาลเซรามิค 250 ซีซี 12 12 AI209
ชุดแบ่งกลีบขนมลำดวน 3 3 AI209
ชุดมีดสแตนเลส 5 ชิ้น 2 2 AI209
ชุดหม้อด้ามสเตนเลส 18 ซม. 5 5 AI209
ชุดหม้อดินเล็ก ไม่มีหูจับ 8 ซม. 2 2 AI209
ชุดหม้อนึ่ง 2 หู 22 ซม. 7 7 AI209
ชุดหม้อหุงต้มสเตนเลส 22 ซม. 14 14 AI209
ชุดหม้ออัดแรงดัน 24 ซม. 1 1 AI209
ตะกร้อมือด้ามจับสแตนเลส 16 ซม. 5 5 AI209
ตะกร้อมือด้ามจับสแตนเลส 36 ซม. 2 2 AI209
ตะกร้อมือด้ามไม้ 30 ซม. 8 8 AI209
ตะกร้อมือด้ามไม้ 33 ซม. 7 7 AI209
ตะกร้อมือด้ามไม้ 36 ซม. 4 4 AI209
ตะกร้ารูสแตนเลส 3 3 AI209
ตะเกียบพลาสติคสีขาว 24 ซม. 30 30 AI209
ตะเกียบไม้ ด้ามสีแดง 4 4 AI209
ตะเกียบไม้สีน้ำตาลเข้มลายตาราง 30 30 AI209
ตะแกรงปิ้งย่างอาหาร 1 1 AI209
ตะแกรงพักอาหาร 14 14 AI209
ตะแกรงร่อนแป้ง 15 ซม. 7 7 AI209
ตะหลิวเทปลอนใหม่ 12 12 AI209
ตะหลิวสแตนเลสโปร่ง 3 3 AI209
ตะหลิวเหล็กด้ามเหล็ก 2 2 AI209
ตะหลิวเหล็กใหญ่ 11 11 AI209
เตาแก็สปิคนิค 8 8 AI209
ถ้วยแก้วใส 10 ซม. 12 12 AI209
ถ้วยแก้วใส 11 ซม. 8 8 AI209
ถ้วยแก้วใส 12 ซม. 8 8 AI209
ถ้วยแก้วใส 6.5 ซม. 4 4 AI209
ถ้วยแก้วใส 8.5 ซม. 5 5 AI209
ถ้วยแก้วไอศกรีม 8 Oz. 30 30 AI209
ถ้วยไข่ตุ๋น ลายดอกไม้ 5 5 AI209
ถ้วยไข่ตุ๋น ลายทาง 4 4 AI209
ถ้วยซุปเซรามิค 2 หู 10 ซม. 60 60 AI209
ถ้วยซุปเซรามิค 350 ซีซี 60 60 AI209
ถ้วยซุปเล็ก 11 ซม. 60 60 AI209
ถ้วยซุปเล็ก 9.5 ซม. 58 58 AI209
ถ้วยเซรามิคสีขาว 11 ซม. 3 3 AI209
ถ้วยเซรามิคสีขาว 13 ซม. 6 6 AI209
ถ้วยเซรามิคใส่เนย 14 ซม. 48 48 AI209
ถ้วยตวงของเหลว 250 มล. 6 6 AI209
ถ้วยตะไลถ้วยฟู 58 58 AI209
ถ้วยตะไลแบน 6.5 ซม. 50 50 AI209
ถ้วยน้ำจิ้มเซรามิค 7 ซม. 60 60 AI209
ถ้วยน้ำจิ้มเซรามิคทรงกลม 2 ช่อง 35 35 AI209
ถ้วยน้ำจิ้มเซรามิคสีขาวปากเฉียง 3 3 AI209
ถ้วยน้ำจิ้มทรงกลมก้นลึก 6.3 ซม. 48 48 AI209
ถ้วยสแตนเลส 10 ซม. 125 125 AI209
ถ้วยสแตนเลส 11 ซม. 70 70 AI209
ถ้วยสแตนเลส 9 ซม. 145 145 AI209
ถาด GN สแตนเลส 32 ซม. 5 5 AI209
ถาดนึ่งขนมอลูมิเนียม 11 นิ้ว 8 8 AI209
ถาดพลาสติคหนาสีขาว 17.5×35.5×2 ซม. 1 1 AI209
ถาดพลาสติคหนาสีดำ 17.5×35.5×2 ซม. 2 2 AI209
ถาดสแตนเลส 29x39 1 1 AI209
ถาดสแตนเลส 32x44 7 7 AI209
ถาดสแตนเลส 36x50 2 2 AI209
ถาดสแตนเลสเล็ก 4 4 AI209
ถาดเสริฟอาหารญี่ปุ่นพลาสติคสีดำ 21 21 AI209
ถาดอลูมิเนียมขอบเหลี่ยม 4 4 AI209
ถาดอลูมิเนียมทรงกลม 35.5 ซม. 7 7 AI209
โถข้าวเซรามิค 25 ซม. 12 12 AI209
โถครีมเซรามิค 300 ซีซี 36 36 AI209
โถน้ำสลัดเซรามิค 450 ซีซี 33 33 AI209
ทัพพีแขก 7 7 AI209
ทัพพีตักข้าว 3 3 AI209
ทัพพีเทปลอน 7 7 AI209
ทัพพีเทปลอนโปร่ง 1 1 AI209
ทัพพีไม้ 10 10 AI209
ทัพพีสแตสเลส 8 8 AI209
ที่ขอดเกล็ดปลา 5 5 AI209
ที่ขูดชีส 1 1 AI209
ที่ขูดมะพร้าว 2 หัว 11 11 AI209
ที่คีบของร้อนใบไม้สแตนเลส 7 7 AI209
ที่บดมันเทฟลอน 1 1 AI209
ที่บดมันสแตนเลส 1 1 AI209
ที่เปิดกระป๋องด้ามสแตนเลส 1 1 AI209
ที่เปิดขวดด้ามพลาสติค 1 1 AI209
ที่ลับมีดสแตนเลส 24 ซม. 1 1 AI209
ที่วางตะเกียบเซรามิค 60 60 AI209
ที่วางตะเกียบไม้ 30 30 AI209
ที่สไลด์ผักผลไม้ชิ้นเดียว 5 5 AI209
แท่งเหล็กลับมีด 6 6 AI209
ปลั๊กพ่วง 5 5 AI209
ปากคีบแต่งจานตรง 1 1 AI209
ปากคีบแต่งจานเว้าเล็ก 5 5 AI209
ปากคีบแต่งจานเว้าใหญ่ 4 4 AI209
ปากคีบน้ำแข็ง 5 แฉก 4 4 AI209
แปรงซิลิโคน 2 2 AI209
แปรงทาเนยสีเหลืองเขียว 4 4 AI209
ผ้าเช็ดปากสีขาว 30 30 AI209
แผ่นตัดแป้ง 11 11 AI209
แผ่นรองจานพลาสติคสีดำ 24 24 AI209
แผ่นรองจานพลาสติคสีเทา 24 24 AI209
พายซิลิโคนด้ามแดง 5 5 AI209
พายซิลิโคนด้ามไม้ 5 5 AI209
พายพลาสติคเล็ก 6 6 AI209
พายพลาสติคใหญ่ 26 26 AI209
พายไม้ 12 ซม. 10 10 AI209
พายไม้ 19 ซม. 10 10 AI209
พายไม้ 30 ซม. 5 5 AI209
พายไม้ 44.5 ซม. 5 5 AI209
พายไม้ตะหลิวปากเฉียง 12 12 AI209
พายไม้ตะหลิวปากเรียบ 12 12 AI209
พิมพ์กดขนมรูปดอกไม้เล็ก 3 3 AI209
พิมพ์กดขนมรูปดอกไม้ใหญ่ 2 2 AI209
พิมพ์กดขนมรูปหัวใจเล็ก 1 1 AI209
พิมพ์กดขนมรูปหัวใจใหญ่ 1 1 AI209
พิมพ์กดวงกลม 3 ซม. 15 15 AI209
พิมพ์กดวงกลม 5.5 ซม. ทรงเตี้ย 3 3 AI209
พิมพ์กดวงกลม 5.5 ซม. ทรงสูง 1 1 AI209
พิมพ์กดวงกลม 6.5 ซม. ทรงเตี้ย 1 1 AI209
พิมพ์กดวงกลม 7.5 ซม. ทรงเตี้ย 1 1 AI209
พิมพ์กดวงกลม 8.5 ซม. ทรงเตี้ย 1 1 AI209
พิมพ์กดวงกลม 8.5 ซม. ทรงสูง 1 1 AI209
พิมพ์กดสลิ่มอลูมิเนียม 5 5 AI209
พิมพ์ขนมดอกจอก 5 5 AI209
พิมพ์ทองเอก 4 4 AI209
มีด 2 คม 7 7 AI209
มีด 2 คม เล็ก 1 1 AI209
มีดแกะสลักด้ามไม้ปลง 4 4 AI209
มีดแกะสลักด้ามไม้สั้น 4 4 AI209
มีดแกะสลักด้ามสีแดง 4 4 AI209
มีดแกะสลักด้ามสีเหลือง 4 4 AI209
มีดแกะสลักลายไทย 5 5 AI209
มีดเชฟ ด้ามพลาสติคสีดำหนา 1 1 AI209
มีดเชฟด้ามพลาสติคสีดำ 3 3 AI209
มีดแซะด้ามไม้ 1 1 AI209
มีดตัดวุ้น 6 6 AI209
มีดปลอกเปลือก 5 5 AI209
มีดปอกปากเรียบ 3 3 AI209
มีดปอกปากหยัก 3 3 AI209
มีดปาดเนยสแตนเลส 14.5 ซม. 11 11 AI209
มีดปาดเนยสแตนเลสด้ามสี่เหลี่ยม 16 ซม. 60 60 AI209
มีดปาดเนยสแตนเลสด้ามสี่เหลี่ยม 19 ซม. 60 60 AI209
มีดเลาะกระดูก 5 5 AI209
มีดเลาะแล่ด้ามไม้ 4 4 AI209
มีดแล่เนื้อด้ามพลาสติคสีดำ 5 5 AI209
มีดสแตนเลสด้ามสี่เหลี่ยม 19.5 ซม. 72 72 AI209
มีดสแตนเลสด้ามสี่เหลี่ยม 23.5 ซม. 60 60 AI209
มีดสับด้ามสแตนเลส (มีดบังตอ) 1 1 AI209
มีดหั่นขนมปัง ด้ามพลาสติคสีดำเล็ก 1 1 AI209
มีดหั่นขนมปัง ด้ามพลาสติคสีดำใหญ่ 1 1 AI209
มีดหั่นขนมปัง ด้ามไม้เล็ก 1 1 AI209
มีดหั่นเนื้อสเต็กสแตนเลสด้ามแบน 21 ซม. 32 32 AI209
มีดหั่นสเต็กด้ามพลาสติคสีดำ 4 4 AI209
มีดหั่นสไลด์ 1 1 AI209
มีดหั่นอเนกประสงค์ด้ามไม้ 5 5 AI209
มีปอกผลไม้ด้ามไม้ 1 1 AI209
ไม้จับของร้อนหัวกลม ด้ามไม้ 1 1 AI209
ไม้นวดแป้ง 5 5 AI209
ไม้สักกลม 25 มม. 6 6 AI209
ลังถึงสแตนเลส 2 ชั้น 1 1 AI209
ลังถึงอลูมิเนียม 2 ชั้น 1 1 AI209
สเปคตูลา ด้ามพลาสติคสีดำเล็ก 1 1 AI209
สเปคตูลา ด้ามพลาสติคสีดำใหญ่ 1 1 AI209
สเปคตูลา ด้ามพลาสติคสีน้ำตาลเล็ก 1 1 AI209
สเปคตูลา ด้ามไม้กลาง 1 1 AI209
สเปคตูลา ด้ามไม้เล็ก 1 1 AI209
ส้อมของหวานสแตนเลส 14 ซม. 79 79 AI209
ส้อมผลไม้สแตนเลส 14.5 ซม. 48 48 AI209
ส้อมย่างเนื้อ 2 แฉก ด้ามไม้ 1 1 AI209
ส้อมย่างเนื้อ 4 แฉก ด้ามไม้ 1 1 AI209
ส้อมสแตนเลส 18.5 ซม. 70 70 AI209
ส้อมสแตนเลส 21 ซม. 58 58 AI209
ส้อมสแตนเลสใหญ่ 22.5 ซม. 18 18 AI209
ส้อมสลัดสแตนเลส 18 ซม. 47 47 AI209
เสื่อม้วน 5 5 AI209
หม้อด้ามเทปลอนก้นแดง 6 6 AI209
หม้อด้ามไวทาลักซ์ 10 10 AI209
หม้อด้ามสเตนเลส 16 ซม. 6 6 AI209
หม้อลาว 22 ซม. 1 1 AI209
หม้อสตูว์ 2 2 AI209
หวดนึ่งข้าว 1 1 AI209
หัวทอร์ช 1 1 AI209
หัวบีบคละแบบ 50 50 AI209
หัวบีบทองเหลืองเล็ก 3 3 AI209
หัวบีบทองเหลืองใหญ๋ 5 5 AI209
เหยือกเซรามิคเล็ก 59 59 AI209
เหยือกน้ำแก้วสูงฝาขาว 1 1 AI209
เหยือกน้ำแก้วใส 2,000 มล. 5 5 AI209
เหยือกน้ำพลาสติกมีฝา 1 1 AI209
เหยือกน้ำแสตนเลสมีฝา 1 ลิตร 4 4 AI209
เหยือกน้ำแสตนเลสมีฝา 2 ลิตร 3 3 AI209
โหลแก้วสูง 1 1 AI209
อลูมิเนียมขอบมน 29 29 AI209
อ่างผสมแสตนเลส 16 ซม. ก้นตื้น 5 5 AI209
อ่างผสมแสตนเลส 16 ซม. ก้นลึก 26 26 AI209
อ่างผสมแสตนเลส 20 ซม. ก้นลึก 15 15 AI209
อ่างผสมแสตนเลส 23 ซม. 13 13 AI209
อ่างผสมแสตนเลส 26 ซม. 27 27 AI209
อ่างผสมแสตนเลส 29 ซม. 28 28 AI209
อ่างผสมแสตนเลส 32 ซม. 15 15 AI209
อ่างไม้คลุกข้าวญี่ปุ่น 29 ซม. 6 6 AI209
GEFU เข็มวัดอุณหภูมิ ดิจิตอล GEFU 21820 1 1 B212
Hand Blender Russel Hobbs 21501-56 AURA 1 1 B212
กรรไกรทำครัว 6 6 B212
กระชอนก้นลึก 10 ซม. 8 8 B212
กระชอนก้นลึก 16 ซม. 1 1 B212
กระชอนกรองน้ำมัน 15 ซม. 5 5 B212
กระชอนกรองน้ำมัน 17 ซม. 1 1 B212
กระชอนกรองน้ำมัน 20 ซม. 2 2 B212
กระชอนลวกเส้น 2 2 B212
กระติกน้ำร้อน 1 1 B212
กระทะจีนก้นลึก 35 ซม. 4 4 B212
กระทะทองเหลือง 33 ซม. 5 5 B212
กระทะทองเหลือง 38.5 ซม. 2 2 B212
กระทะเทฟลอนก้นแบนสีดำ 22 ซม. 1 1 B212
กระทะเทฟลอนแดง 25 ซม. 25 ซม. 5 5 B212
กระทะเทฟลอนแดง 30 ซม. 30 ซม. 5 5 B212
กระทะเทมปุระ 26.5 ซม. 9 9 B212
กระทะเหล็กก้นแบน 29 ซม. 1 1 B212
กระบวยแสตนเลส 8 8 B212
กระบอกตวงของเหลว 500 มล. 4 4 B212
กาต้มน้ำนกหวีดสแตนเลส 3.5 ลิตร 1 1 B212
แก้วกาแฟเซรามิคมีหู ก้นกลม 8 ซม. 68 68 B212
แก้วกาแฟเซรามิคมีหู ก้นโค้ง 8 ซม. 1 1 B212
แก้วกาแฟเซรามิคมีหู ก้นโค้ง 9 ซม. 3 3 B212
แก้วช็อต 2 2 B212
แก้วแชมเปน 8 Oz. 13 13 B212
แก้วทรงบัว 6 ซม. 65 65 B212
แก้วน้ำก้นโค้ง 6.5 ซม. 1 1 B212
แก้วน้ำทรงวี 14 Oz. 6 6 B212
แก้วน้ำทรงวีเล็ก 6.5 ซม. 56 56 B212
แก้วน้ำทรงสูง 6 ซม. 6 ซม. 24 24 B212
แก้วน้ำทรงสูง 6.5 ซม. 6.5 ซม. 22 22 B212
แก้วน้ำสั้น 8 Oz. 5 5 B212
แก้วไวน์ขาว 10 Oz. 16 ซม 2 2 B212
แก้วไวน์แดงเล็ก 10 Oz. 18 ซม. 2 2 B212
แก้วไวน์แดงใหญ่ 10 Oz. 19 ซม. 11 11 B212
ขวดเกลือ 6 6 B212
ขวดพริกไทย 5 รู 4 4 B212
ขันโตกไม้สาน 5 5 B212
เข็มวัดอุณหภูมิ 4 4 B212
เขียงพลาสติค ขอบยางสีเขียว 28×41 ซม. 5 5 B212
เขียงพลาสติคเล็ก 9 9 B212
เขียงพลาสติคสีขาว 30x45x1.5 ซม. 6 6 B212
เขียงพลาสติคสีเขียว 28×38 ซม. 1 1 B212
เขียงพลาสติคสีแดง 28×38 ซม. 1 1 B212
เขียงไม้แบบเรียบ 1 1 B212
เขียงไม้มีขอบ 1 1 B212
คีมคีบแต่งจาน 5 5 B212
เครื่องชั่งดิจิตอล 5 5 B212
เครื่องชั่งพลาสติค 2 2 B212
เครื่องทำทองม้วน 4 4 B212
เครื่องบดสับอาหาร 5.3 ลิตร 1 1 B212
เครื่องปั่นโถปั่นเปียก 1 1 B212
เครื่องปั่นโถปั่นแห้ง 1 1 B212
เครื่องสไลด์ผัก-ผลไม้ 8 ¼ นิ้ว 2 2 B212
จานกลมเซรามิค 17.5 ซม. 17.5 ซม. 4 4 B212
จานกลมเซรามิค 20 ซม. 20 ซม. 7 7 B212
จานกลมเซรามิค 22 ซม. 22 ซม. 12 12 B212
จานกลมเซรามิค 27.5 ซม. 27.5 ซม. 11 11 B212
จานกลมเซรามิค 30 ซม. 30 ซม. 58 58 B212
จานกลมเซรามิค 41 ซม. 4 4 B212
จานกลมเซรามิคก้นตื้น ขอบสีเขียว 86 86 B212
จานกลมเซรามิคก้นตื้น ขอบสีชมพูโอรส 28 ซม. 28 28 B212
จานกลมเซรามิคก้นตื้น สีฟ้า 28 ซม. 77 77 B212
จานกลมเซรามิคก้นตื้น สีเหลือง 28 ซม. 49 49 B212
จานกลมมีขอบเซรามิค 18 ซม. 18 ซม. 49 49 B212
จานเซรามิค 2 หลุม 4 4 B212
จานเซรามิคขอบหยัก 25×25 ซม. 13 13 B212
จานเซรามิคทรงโค้งเรือใบ 16 16 B212
จานเซรามิคมุมสี่เหลี่ยม 20.5 ซม. 20.5 ซม. 20 20 B212
จานเซรามิคมุมสี่เหลี่ยม 30 ซม. 30 ซม. 19 19 B212
จานเซรามิคมุมสี่เหลี่ยม 7.5 ซม. 7.5 ซม. 17 17 B212
จานเซรามิคสี่เหลี่ยมทรงใบไม้ 30*30 ซม. 50 50 B212
จานทรงสี่เหลี่ยมเซรามิค 25.5×25.5 ซม. 5 5 B212
จานทรงสี่เหลี่ยมเซรามิคเล็ก 18×18 ซม. 5 5 B212
จานทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าเซรามิค 26×38 ซม. 3 3 B212
จานเปลรี 31 ซม. 68 68 B212
จานพลาสติคหนาสีขาวกลาง 1 1 B212
จานพลาสติคหนาสีขาวใหญ่ 2 2 B212
จานพลาสติคหนาสีดำกลาง 1 1 B212
จานรองแก้วกาแฟ 14 ซม. 73 73 B212
จานรองแก้วกาแฟ 11.5 ซม. 34 34 B212
จานรองแก้วน้ำ 8 ซม. 40 40 B212
จานรองถ้วยซุป 2 หู 15.5 ซม. 20 20 B212
จานสี่เหลี่ยมขอบครีบปลา 28×30 ซม. 36 36 B212
จานสี่เหลี่ยมลายกนกข้าง 30*30 ซม. 3 3 B212
จานใส่เนยเซรามิค 10 ซม. 24 24 B212
จานหลุมเซรามิค ขอบ 8 31 ซม. 15 15 B212
จิ๊กเกอร์ 2 ทาง 2 2 B212
ช้อนซุปสแตนเลส 12.5 ซม. 18 18 B212
ช้อนซุปสแตนเลส 21 ซม. 1 1 B212
ช้อนซุปสแตนเลสก้นโค้ง 18 ซม. 11 11 B212
ช้อนซุปสแตนเลสก้นเหลี่ยม 19 ซม. 36 36 B212
ช้อนซุปสแตนเลสลายจุด 19 ซม. 11 11 B212
ช้อนซุปสแตนเลสลายตาราง 19 ซม. 11 11 B212
ช้อนสแตนเลสก้นเกลียว 22 ซม. 1 1 B212
ช้อนสแตนเลสก้นโค้ง 46 46 B212
ช้อนสแตนเลสก้นเหลียม 23 23 B212
ช้อนสแตนเลสคละลาย 30 30 B212
ช้อนสแตนเลสลายตาราง 5 5 B212
ช้อนสั้นเซรามิคก้นโค้ง 13 ซม. 12 12 B212
ช้อนสั้นพลาสติคสีดำก้นแบน 17 ซม. 70 70 B212
ช้อนสั้นสแตนเลส 14 ซม. 25 25 B212
ชุดแก้วคั้นน้ำส้ม สีฟ้า 1 1 B212
ชุดขวดชงค๊อกเทล 6 6 B212
ชุดเขียง 6 สี พร้อมขาตั้ง 30x45x1.5 ซม. 5 5 B212
ชุดครกดินเผา 1 1 B212
ชุดครกหิน 4 4 B212
ชุดช้อนตวงของแห้งสแตนเลส 5 5 B212
ชุดถ้วยซุปญี่ปุ่น สีดำ-แดง 9.5 ซม. 27 27 B212
ชุดถ้วยตวงของแห้งสแตนเลส 5 5 B212
ชุดโถข้าว 25.5 ซม. 2 2 B212
ชุดโถน้ำตาล 8 ซม. 4 4 B212
ชุดโถปั่นพลาสติคสีดำ 1 1 B212
ชุดมีดเปิดขวดพลาสติคสีดำ 1 1 B212
ชุดหม้อ 2 หู สแตนเลส 20 ซม. 1 1 B212
ชุดหม้อ 2 หู สแตนเลส 22 ซม. 3 3 B212
ชุดหม้อ 2 หู สแตนเลส 26 ซม. 1 1 B212
ชุดหม้อด้ามสแตนเลส 20 ซม. 7 7 B212
ชุดหม้อดิน ไม่มีหูจับ 12 ซม. 1 1 B212
ชุดหม้อดิน ไม่มีหูจับ 17.5 ซม. 1 1 B212
ชุดหม้อดินอบวุ้นเส้น 1 1 B212
ชุดหม้อไฟเซรามิคกลม 1 1 B212
ชุดหม้อไฟเซรามิคทรงรี 1 1 B212
ชุดหม้อสแตนเลสด้ามสีดำ 20 ซม. 3 3 B212
ไซริงค์ 5 5 B212
ตะกร้อมือด้ามไม้ 30 ซม. 5 5 B212
ตะเกียบพลาสติคสีขาว 24 ซม. 20 20 B212
ตะเกียบไม้ ด้ามสีเขียว 4 4 B212
ตะเกียบไม้ ด้ามสีแดง 4 4 B212
ตะเกียบไม้ ด้ามสีฟ้า 5 5 B212
ตะเกียบไม้ ด้ามสีเหลือง 4 4 B212
ตะเกียบไม้สีน้ำตาลเข้มลายตาราง 24 ซม. 28 28 B212
ตะแกรงพักอาหาร 5 5 B212
ตะแกรงพักอาหารครึ่งวงกลม 8 8 B212
ตะแกรงร่อนแป้ง 15 ซม. 4 4 B212
ตะแกรงวางของร้อนวงกลม 18 ซม. 1 1 B212
ตะแกรงวางของร้อนวงกลม 26 ซม. 1 1 B212
ตะหลิวเทปลอน 7 7 B212
ตะหลิวเหล็กกลาง 4 4 B212
ตะหลิวเหล็กใหญ่ 3 3 B212
ถ้วยไข่ตุ๋น ลายดอกไม้ 10 10 B212
ถ้วยไข่ตุ๋น ลายทาง 2 2 B212
ถ้วยซุป 2 หู 10.5 ซม. 24 24 B212
ถ้วยเซรามิคสีขาว 10 ซม. 10 ซม. 19 19 B212
ถ้วยเซรามิคสีขาว 11.5 ซม. 11.5 ซม. 62 62 B212
ถ้วยเซรามิคสีขาว 15 ซม. 15 ซม. 42 42 B212
ถ้วยเซรามิคสีขาวขอบลาย 15.5 ซม. 9 9 B212
ถ้วยเซรามิคสีครีม 13 ซม. 13 ซม. 13 13 B212
ถ้วยญี่ปุ่น ลายดอกไม้สีชมพู 10.2 ซม. 10 10 B212
ถ้วยญี่ปุ่น ลายดอกไม้สีน้ำเงิน 10.2 ซม. 23 23 B212
ถ้วยตวงของเหลว 250 มล. 5 5 B212
ถ้วยตะไลแบน 6.5 ซม. 27 27 B212
ถ้วยน้ำจิ้มเซรามิคทรงดอกไม้สีเขียว 6.5 ซม. 28 28 B212
ถ้วยน้ำจิ้มเซรามิคสีขาวปากเฉียง 7.3 ซม. 51 51 B212
ถ้วยน้ำจิ้มเซรามิคสีขาวพร้อมที่วางตะเกียบ 36 36 B212
ถ้วยนึ่งอลูมิเนียม 60 60 B212
ถ้วยพลาสติคสีขาว 10 ซม. 7 7 B212
ถ้วยสแตนเลส 10 ซม. 50 50 B212
ถ้วยสแตนเลส 11 ซม. 50 50 B212
ถ้วยสแตนเลส 9 ซม. 50 50 B212
ถาด GN พลาสติคหนาสีขาว 2 2 B212
ถาด GN พลาสติคหนาสีดำ 2 2 B212
ถาด GN สแตนเลส 4 4 B212
ถาดพลาสติกสีขาว 35.5×46×3.5 ซม. 2 2 B212
ถาดสแตนเลสเล็ก 21×28.5×1.5 ซม. 4 4 B212
ถาดเสริฟอาหารญี่ปุ่นพลาสติคสีดำ 18 18 B212
ถาดอลูมิเนียมขอบมน 34×48×2 ซม. 10 10 B212
ถาดอลูมิเนียมขอบเหลี่ยม 40×52×2.5 ซม. 4 4 B212
โถครีมเซรามิค 5×9×5 ซม. 3 3 B212
ทัพพีสแตสเลส 7 7 B212
ที่ขอดเกล็ดปลา 5 5 B212
ที่คีบของร้อนใบไม้สแตนเลส 5 5 B212
ที่เปิดกระป๋องด้ามสแตนเลส 1 1 B212
ที่ลับมีดสแตนเลส 24 ซม. 24 ซม. 1 1 B212
ที่วางตะเกียบไม้ 17 17 B212
ปลั๊กพ่วง 1 1 B212
ปากคีบของร้อนด้ามจับพลาสติคสีขาว 14 ซม. 1 1 B212
ปากคีบของร้อนด้ามจับยางสีแดง 26 ซม. 1 1 B212
ปากคีบน้ำแข็งสแตนเลส 3 แฉก 14 ซม. 2 2 B212
ปิ่นโต 5 ชั้น สีเหลืองครีม 1 1 B212
ปืนจุดแก็ส 2 2 B212
แปรงทาเนยสีเหลืองเขียว 1 1 B212
ผ้าขาวบาง 5 5 B212
แผ่นกดแป้งทอด 10 ซม. 6 6 B212
พายซิลิโคนด้ามไม้ 5 5 B212
พายไม้ 30 ซม. 5 5 B212
พิมพ์ซูชิแถวยาว เล็ก 1 1 B212
พิมพ์ซูชิแถวยาว ใหญ่ 1 1 B212
พิมพ์ซูชิแบบ 3 ห้อง 1 1 B212
พิมพ์ซูชิแบบ 5 ห้อง 1 1 B212
มีด 2 คม 5 5 B212
มีดแกะสลักด้ามสีแดง 3 3 B212
มีดแกะสลักด้ามสีเหลือง 5 5 B212
มีดเชฟด้ามพลาสติคสีดำ 5 5 B212
มีดปลอกเปลือก 5 5 B212
มีดปอกปากเรียบ 2 2 B212
มีดปอกปากหยัก 2 2 B212
มีดปาดเนย 16 ซม. 23 23 B212
มีดเลาะกระดูก 5 5 B212
มีดแล่เนื้อด้ามพลาสติคสีดำ 5 5 B212
มีดแล่เลาะเล็ก 5 5 B212
มีดแล่สแตนเลส 5 5 B212
มีดสับด้ามพลาสติคสีดำ (มีดบังตอ) 1 1 B212
มีดสับด้ามสแตนเลส (มีดบังตอ) 4 4 B212
มีดหั่นเนื้อสแตนเลสก้นโค้ง 23 ซม. 83 83 B212
มีดหั่นเนื้อสแตนเลสก้นเหลี่ยม 23 ซม. 35 35 B212
ไม้นวดแป้ง 14 ซม. 5 5 B212
ไม้บรรทัดพลาสติค 5 5 B212
ลังถึงสแตนเลส 2 ชั้น 1 1 B212
ลังถึงอลูมิเนียม 2 ชั้น 41 ซม. 1 1 B212
เสื่อม้วน 15 15 B212
หม้อไฟอลูมิเนียมทรงกลม 24 ซม. 5 5 B212
หม้อไฟอลูมิเนียมรูปปลา (ชุดนึงมะนาว) 5 5 B212
หม้อลาว 22 ซม. 22 ซม. 2 2 B212
หม้อลาว 25 ซม. 25 ซม. 1 1 B212
หม้อสตูว์ 2 2 B212
หม้อหุงข้าวใหญ่ สีขาว 18 ลิตร 1 1 B212
หัวทอร์ช LUCKY FRAME GT-202 1 1 B212
เหยือกเซรามิค 9 ซม. 5 5 B212
เหยือกน้ำพลาสติก 1 1 B212
เหยือกน้ำพลาสติกมีฝา 4 4 B212
เหยือกเล็กเซรามิค 4.5 ซม. 2 2 B212
อ่างผสมแสตนเลส 20 ซม. ก้นลึก 5 5 B212
อ่างผสมแสตนเลส 23 ซม. 15 15 B212
อ่างผสมแสตนเลส 26 ซม. 10 10 B212
อ่างผสมแสตนเลส 29 ซม. 10 10 B212
อ่างผสมแสตนเลส 53 ซม. 4 4 B212
อ่างไม้คลุกข้าวญี่ปุ่น 29 ซม. 2 2 B212
กระชอนคั้นกระทิ 10 10 B305
กระชอนด้ามยาว 6 6 B305
กระบวยตักน้ำ 3 3 B305
กะทะด้าม 1 1 B305
กะทะทองเหลือง เล็ก 7 7 B305
กะทะใบบัว 8 8 B305
กะละมังพลาสติก 29 29 B305
กะละมังสแตนเลส Æ 30 cm. 3 3 B305
กะละมังสแตนเลส Æ 24 cm. 8 8 B305
กะละมังสแตนเลส Æ 21 cm. 11 11 B305
กะละมังสแตนเลส Æ 20 cm. 2 2 B305
กะละมังสแตนเลส Æ 18 cm. 10 10 B305
กะละมังสแตนเลส Æ 27 cm. 16 16 B305
กะละมังสแตนเลส Æ 28 cm. 7 7 B305
กะละมังสแตนเลส Æ 32 cm. 2 2 B305
กะละมังสแตนเลส Æ 33 cm. 1 1 B305
กะละมังสแตนเลส Æ 40 cm. 10 10 B305
กะละมังอลูมิเนียม Æ 25 cm. 3 3 B305
กะละมังอลูมิเนียม Æ 27 cm. 2 2 B305
กะละมังอลูมิเนียม Æ 30 cm. 14 14 B305
กะละมังอลูมิเนียม Æ 38 cm. 2 2 B305
กาต้มน้ำ 1 1 B305
แก้วชิมเล็ก 335 335 B305
เครื่องชั่ง 2 kg. 1 1 B305
เครื่องชั่ง 1 kg. 5 5 B305
เครื่องตีไข่2หัว 1 1 B305
เครื่องทำไอศครีม 2 2 B305
เครื่องปั่น Blender ตัวเครื่อง 4 4 B305
เครื่องปั่น ฐาน สแตนเลส 1 1 B305
เครื่องปิดผนึก เล็ก 2 2 B305
เครื่องผสม 1 1 B305
เครื่องแยกน้ำเนื้อ 1 1 B305
เครื่องวัดความหนืด แบบราง 3 3 B305
เครื่องวัดสี CR400 5 5 B305
เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรด 0 0 B305
เครื่องอบผลไม้แห้ง 1 1 B305
เครื่องอัดมะขาม ทำก้อน 1 1 B305
ช้อนตวงพลาสติก3ชิ้น/ชุด 1 1 B305
ช้อนตวงพลาสติก5ชิ้น/ชุด 1 1 B305
ช้อนตวงสแตนเลส3ชิ้น/ชุด 1 1 B305
ช้อนตวงสแตนเลส4ชิ้น/ชุด 4 4 B305
ช้อนตักสารพลาสติก 120 120 B305
ช้อนตักสารสแตนเลส ปลายแบน 19 19 B305
ช้อนสแตนเลส 46 46 B305
ช้อนสแตนเลสเล็ก 38 38 B305
ชุดกรองเชื้อแก้ว 0 0 B305
ตลับเมตร 2 2 B305
ตะกร้อมือเล็ก 7 7 B305
ตะกร้อมือใหญ่ 2 2 B305
ตะกร้าพลาสติก กลาง 26 26 B305
ตะกร้าพลาสติก ใหญ่ 37 37 B305
ตะเกียงแอลกอฮอล์ 47 47 B305
ตะแกรงต้มข้าว 6 6 B305
ตะแกรงบด Seive 0.12 1 1 B305
ตะแกรงบด Seive 0.25 1 1 B305
ตะแกรงบด Seive 0.5 1 1 B305
ตะแกรงบด Seive 1 1 1 B305
ตะแกรงบด Seive 2 1 1 B305
ตะแกรงพัก 11 11 B305
ตะแกรงมุ้งลวด 40 40 B305
ตะแกรงร่อน 80 1 1 B305
ตะแกรงร่อน 100 1 1 B305
ตะแกรงร่อน 120 1 1 B305
ตะแกรงร่อน 140 1 1 B305
ตะแกรงร่อน 170 1 1 B305
ตะแกรงร่อน 200 1 1 B305
ตะแกรงร่อน 230 1 1 B305
ตะแกรงร่อนแป้ง 3 3 B305
ตะหลิว 10 10 B305
ตะหลิวแบบซี่ 2 2 B305
ถ้วยตวงพลาสติก4ชิ้น/ชุด 9 9 B305
ถ้วยตวงอลูมิเนียม4ชิ้น/ชุด 2 2 B305
ถาดสแตนเลส 39x29 cm 0 0 B305
ถาดสแตนเลส 35x26 cm 3 3 B305
ถาดสแตนเลส 28x21 cm 4 4 B305
ถาดสแตนเลส 52x40 cm 15 15 B305
ถาดสแตนเลส 50x37 cm 1 1 B305
ถาดอลูมิเนียม 48x38 cm 24 24 B305
ถาดอลูมิเนียม 38x28 cm 14 14 B305
ถาดอลูมิเนียม 28x28 cm 1 1 B305
ถาดอลูมิเนียม 51x40 cm 1 1 B305
ถาดอลูมิเนียม 27x27 cm 0 0 B305
ถาดอลูมิเนียม 26x26 cm 1 1 B305
ถาดอลูมิเนียม 24x24 cm 1 1 B305
ถาดอลูมิเนียม 32x32 cm 4 4 B305
ถาดอลูมิเนียม 29x45cm 4 4 B305
ถาดอลูมิเนียม 32x44 cm 3 3 B305
ถาดอลูมิเนียม 29x39 cm 1 1 B305
ถาดอลูมิเนียม 40x60 cm 3 3 B305
ถาดอลูมิเนียม 33x43 cm 2 2 B305
ถุงมือทนร้อน คู่ 0 0 B305
ถุงมือทนร้อน อย่างหนา คู่ 0 0 B305
ถุงมือยาง คู่ 0 0 B305
โถเครื่องปั่นสแตนเลส 1 1 B305
โถเครื่องปั่นสแตนเลส เล็ก 1 1 B305
โถปั่นเปียก 3 3 B305
โถปั่นแห้ง 4 4 B305
ทัพพี 12 12 B305
ที่กดคุ๊กกี้ ชุด 2 2 B305
ที่คีบ 9 9 B305
ที่คีบ (Tong) กลาง 48 48 B305
ที่คีบใหญ่ (Tong) Fvkd 0 0 B305
ที่ตัดขนม3เหลี่ยม 2 2 B305
ที่ตัดแป้ง 2 2 B305
พายพลาสติก 17 17 B305
พิมพ์ 4 เหลี่ยม 21x21 cm 3 3 B305
พิมพ์ 4 เหลี่ยม 13x13 cm 1 1 B305
พิมพ์ 4 เหลี่ยม 11x11 cm 2 2 B305
พิมพ์กดคุ๊กกี้1รู 4 4 B305
พิมพ์กดโดนัท 2 2 B305
พิมพ์กลม 22 cm. 5 5 B305
พิมพ์กลม 16 cm. 5 5 B305
พิมพ์กลม 15 cm. 2 2 B305
พิมพ์กลม 12 cm. 2 2 B305
พิมพ์กลม 28 cm. 1 1 B305
พิมพ์ขนมปังกลาง+ฝา 3 3 B305
พิมพ์ขนมปังเล็ก+ฝา 15 15 B305
พิมพ์ขนมปังใหญ่+ฝา 8 8 B305
พิมพ์ครึ่งวงกลม 6 6 B305
พิมพ์รูปไข่ 2 2 B305
พิมพ์รูปหัวใจ 3 3 B305
มีด 45 45 B305
มีดคว้าน 15 15 B305
มีดตัดเค็ก 1 1 B305
มีดปอกผลไม้ 4 4 B305
มีดเล็ก 22 22 B305
มีดใหญ่ 5 5 B305
มือจับมือเสือ 9 9 B305
ไม้คลึงแป้ง 3 3 B305
ไม้พาย 11 11 B305
รังถึง4ชิ้น/ชุด Æ 40 cm. 4 4 B305
รังถึง4ชิ้น/ชุด Æ 30 cm. 1 1 B305
สเป็กตูล่า ใหญ่ 8 8 B305
สเป็คตูล่าใหญ่ 5 5 B305
สายยาง 204 กล่อง 1 1 B305
หม้อแขกสแตนเลส Æ 33 cm. 1 1 B305
หม้อสแตนเลส Æ 21 cm. 1 1 B305
หม้อสแตนเลส Æ 20 cm. 3 3 B305
หม้อสแตนเลส Æ 18 cm. 4 4 B305
หม้อสแตนเลส 28cm 3 3 B305
หม้อสแตนเลส+ฝา Æ 32 cm. 5 5 B305
หม้อสแตนเลส+ฝา Æ 26 cm. 7 7 B305
หม้อสแตนเลส+ฝา Æ 22 cm. 1 1 B305
หม้อหุงข้าวเล็ก 1 1 B305
หม้อหุงข้าวใหญ่ 1 1 B305
หัวตะกร้อ 2 2 B305
หัวตะขอ 1 1 B305
หัวใบไม้ 1 1 B305
หินลับมีด 1 1 B305
อุปกรณ์บดหมู 8 ชิ้น 1 1 B305
แอร์โรบิคจา 2 2 B305
กรรไกรตัดสังกะสี ใหญ่ 20 20 ตึกPro.
กรรไกรตัดสังกะสี เล็ก 3 3 ตึกPro.
กรวยพลาสติกสีขาว Φ10.5 cm 8 8 ตึกPro.
กระชอนกรองพลาสติกสีกลาง Φ11 cm 2 2 ตึกPro.
กระชอนกรองพลาสติกสีเล็ก Φ9 cm 22 22 ตึกPro.
กระชอนกรองพลาสติกสีใหญ่ Φ15 cm 10 10 ตึกPro.
กระชอนกรองเศษทอด Φ14.5 cm 2 2 ตึกPro.
กระชอนกรองเศษทอด Φ17 cm 1 1 ตึกPro.
กระชอนกรองเศษทอด Φ18.5 cm 2 2 ตึกPro.
กระชอนกรองสแตนเลสด้ามดำ Φ15 cm 4 4 ตึกPro.
กระชอนกรองอลูมิเนียม Φ15 cm 2 2 ตึกPro.
กระชอนกรองอลูมิเนียม Φ16.5 cm 2 2 ตึกPro.
กระชอนกรองอลูมิเนียม Φ16.5 cm 1 1 ตึกPro.
กระชอนด้ามยาว Φ17 cm 8 8 ตึกPro.
กระชอนสแตนเลส Φ19.5 cm 4 4 ตึกPro.
กระชอนสแตนเลส Φ12.5 cm 9 9 ตึกPro.
กระบวยด้ามไม้ยาว 49 cm 1 1 ตึกPro.
กระบวยด้ามไม้สั้น 41 cm 3 3 ตึกPro.
กระบอกขึ้นรูปถุงหมูยอ 1 1 ตึกPro.
กระบอกตวงพลาสติก 250 มล 1 1 ตึกPro.
กระบอกตวงพลาสติก 1000 มล 3 3 ตึกPro.
กระบอกน้ำกลั่น 500 มล 3 3 ตึกPro.
กระบอกหมูยอ 72 72 ตึกPro.
กล่องแก้วกลมพร้อมฝา 6 6 ตึกPro.
กะทะทองเหลือง Φ29 cm 1 1 ตึกPro.
กะทะทองเหลือง Φ31.5 cm 1 1 ตึกPro.
กะทะทองเหลือง Φ38 cm 3 3 ตึกPro.
กะทะใบบัว Φ15.5 นิ้ว 4 4 ตึกPro.
กะทะใบบัว Φ16.5 นิ้ว 1 1 ตึกPro.
กะทะใบบัว Φ18 นิ้ว 1 1 ตึกPro.
กะทะใบบัว Φ20 นิ้ว 1 1 ตึกPro.
กะทะใบบัว Φ42 นิ้ว 1 1 ตึกPro.
กะทะมีด้าม Φ13.5 นิ้ว 2 2 ตึกPro.
กะทะมีด้าม Φ14 นิ้ว 1 1 ตึกPro.
กะละมังสแตนเลส Φ22 cm 40 40 ตึกPro.
กะละมังสแตนเลส Φ24 cm 1 1 ตึกPro.
กะละมังสแตนเลส Φ27 cm 32 32 ตึกPro.
กะละมังสแตนเลส Φ29 cm 32 32 ตึกPro.
กะละมังสแตนเลส Φ30 cm 19 19 ตึกPro.
กะละมังสแตนเลส Φ33 cm 8 8 ตึกPro.
กะละมังสแตนเลส Φ35 cm 7 7 ตึกPro.
กะละมังสแตนเลส Φ40 cm 13 13 ตึกPro.
กาต้มน้ำ 1 1 ตึกPro.
ขวดโหลพลาสติก 98 98 ตึกPro.
เขียงพลาสติก 19.5x29 cm 15 15 ตึกPro.
เขียงพลาสติก 22.5x30.5 cm 2 2 ตึกPro.
เขียงพลาสติก 23.5x31.5 cm 17 17 ตึกPro.
เขียงพลาสติก 23x36 cm 6 6 ตึกPro.
เขียงพลาสติก 25x39.5 cm 2 2 ตึกPro.
เขียงพลาสติก 26x36 cm 1 1 ตึกPro.
เขียงพลาสติก 28x35.5 cm 2 2 ตึกPro.
ครกหินพร้อมสาก 2 2 ตึกPro.
ค้อนทุบเนื้อ 4 4 ตึกPro.
คีมปากจะเข้ 5 5 ตึกPro.
คีมปากจิ้งจก 23 23 ตึกPro.
เครื่องคั้นน้ำส้มแบบมือกด 3 3 ตึกPro.
เครื่องชั่งพลาสติก 1 กก 3 3 ตึกPro.
เครื่องชั่งพลาสติก 2 กก 9 9 ตึกPro.
เครื่องตีไข่ไฟฟ้า สแตนเลส 5 5 ตึกPro.
เครื่องตีไข่ไฟฟ้า พลาสติก 11 11 ตึกPro.
เครื่องทอดไฟฟ้า 3 ลิตร 5 5 ตึกPro.
เครื่องทอดไฟฟ้า 5 ลิตร 2 2 ตึกPro.
เครื่องบดปั่น(เปียก+แป้ง) 1 1 ตึกPro.
เครื่องบดปั่น(เปียก+แป้ง) 2 2 ตึกPro.
เครื่องบดปั่น(เปียก+แป้ง) 2 2 ตึกPro.
เครื่องเป่า 1 1 ตึกPro.
เครื่องสับผสม 5 L 4 4 ตึกPro.
เครื่ื่องโยเกริ์ตพร้อมอุปกรณ์ 6 6 ตึกPro.
เครื่ื่องสับผสม 5 kg 3 3 ตึกPro.
ช้อนกาแฟ สั้น 63 63 ตึกPro.
ช้อนกาแฟ ยาว 9 9 ตึกPro.
ช้อนตักสาร 3 3 ตึกPro.
ช้อนทานข้าว สั้น 12 12 ตึกPro.
ช้อนทานข้าว ยาว 18 18 ตึกPro.
ช้อนพลาสติกสีขาว สั้น 4 4 ตึกPro.
ช้อนพลาสติกสีขาว ยาว 4 4 ตึกPro.