ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ระบบจองห้องปฏิบัติการ

รูป ห้อง
AI-201
จำนวนที่นั่ง : 6
AI-202
จำนวนที่นั่ง : 8
AI-203
จำนวนที่นั่ง : 8
ประชุม 2 (ตึกโปร)
จำนวนที่นั่ง : 8
AI-208
จำนวนที่นั่ง : 10
AI-205
จำนวนที่นั่ง : 20
AI-206
จำนวนที่นั่ง : 20
AI-210
จำนวนที่นั่ง : 20
Restaurant
จำนวนที่นั่ง : 70