เครื่องมือวิทยาศาสตร์ รูป รายการจอง
Nir
Specim : รุ่น Fx17

BEAR : ห้อง BR103
ผู้ดูแลอุปกรณ์ : wantanee.ch
คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบตารางเวลาใช้งาน
Chroma Meter 1
Konika Minolta : รุ่น CR400

BEAR : ห้อง BR107
ผู้ดูแลอุปกรณ์ : wantanee.ch
คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบตารางเวลาใช้งาน
Chroma Meter 2
Konika Minolta : รุ่น CR400

BEAR : ห้อง BR107
ผู้ดูแลอุปกรณ์ : wantanee.ch
คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบตารางเวลาใช้งาน
Chroma Meter 3
Konika Minolta : รุ่น CR410

BEAR : ห้อง BR107
ผู้ดูแลอุปกรณ์ : wantanee.ch
คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบตารางเวลาใช้งาน
Evaporator 4
Buchi : รุ่น B490/R200

BEAR : ห้อง ฺBR104
ผู้ดูแลอุปกรณ์ : wantanee.ch
คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบตารางเวลาใช้งาน
Muffle Furnace 3
Carbolite : รุ่น CWF11/13

BEAR : ห้อง BR104
ผู้ดูแลอุปกรณ์ : wantanee.ch
คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบตารางเวลาใช้งาน
Muffle Furnace 4
Carbolite : รุ่น CWF11/23

BEAR : ห้อง BR104
ผู้ดูแลอุปกรณ์ : wantanee.ch
คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบตารางเวลาใช้งาน
Pin Mill 1
Retsch : รุ่น ZM1000

BEAR : ห้อง BR109
ผู้ดูแลอุปกรณ์ : wantanee.ch
คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบตารางเวลาใช้งาน
Pin Mill 2
Retsch : รุ่น ZM200

BEAR : ห้อง BR109
ผู้ดูแลอุปกรณ์ : wantanee.ch
คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบตารางเวลาใช้งาน
Sieve Shaker 1
Retsch : รุ่น AS200

BEAR : ห้อง BR109
ผู้ดูแลอุปกรณ์ : wantanee.ch
คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบตารางเวลาใช้งาน
Sieve Shaker 2
Retsch : รุ่น AS200

BEAR : ห้อง BR109
ผู้ดูแลอุปกรณ์ : wantanee.ch
คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบตารางเวลาใช้งาน
Texture Analyzer 1
Stable Micro Systems : รุ่น TA-XT plus

BEAR : ห้อง BR205
ผู้ดูแลอุปกรณ์ : wantanee.ch
คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบตารางเวลาใช้งาน
Texture Analyzer 2
Stable Micro Systems : รุ่น TA-HD plus

BEAR : ห้อง BR205
ผู้ดูแลอุปกรณ์ : wantanee.ch
คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบตารางเวลาใช้งาน
Viscograph
Brabender : รุ่น Viscograph E

BEAR : ห้อง BR205
ผู้ดูแลอุปกรณ์ : wantanee.ch
คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบตารางเวลาใช้งาน
Tray Dryer4
Progress : รุ่น

BEAR : ห้อง B317
ผู้ดูแลอุปกรณ์ : lamphung.ph
คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบตารางเวลาใช้งาน
Incubator Shaker3
New Brunswich : รุ่น Innova42R

BEAR : ห้อง B207
ผู้ดูแลอุปกรณ์ : asanee.vi
คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบตารางเวลาใช้งาน
Multimode Microplate reader
PerkinElmer : รุ่น EnSight

BEAR : ห้อง B314
ผู้ดูแลอุปกรณ์ : asanee.vi
คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบตารางเวลาใช้งาน
Spectrofluorometer
Hitachi : รุ่น

BEAR : ห้อง B314
ผู้ดูแลอุปกรณ์ : asanee.vi
คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบตารางเวลาใช้งาน
Incubator Shaker2
N-biotec : รุ่น NB205VL

BEAR : ห้อง B207
ผู้ดูแลอุปกรณ์ : asanee.vi
คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบตารางเวลาใช้งาน
CO2 Incubator
Eppendorf : รุ่น Galaxy170s

BEAR : ห้อง B324
ผู้ดูแลอุปกรณ์ : asanee.vi
คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบตารางเวลาใช้งาน
Dehydration Dryer
IKE : รุ่น WRH-100

BEAR : ห้อง B108
ผู้ดูแลอุปกรณ์ : lamphung.ph
คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบตารางเวลาใช้งาน
Viscometer
Brookfield : รุ่น DV-III Ultra

BEAR : ห้อง BR205
ผู้ดูแลอุปกรณ์ : wantanee.ch
คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบตารางเวลาใช้งาน
Super Critical fluid Extraction  (มีค่าใช้จ่าย)         
ISCO : รุ่น SFX2130

BEAR : ห้อง B208
ผู้ดูแลอุปกรณ์ : lamphung.ph
คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบตารางเวลาใช้งาน
Spectrophotometer&Colormeter
HunterLab : รุ่น XE

BEAR : ห้อง B314
ผู้ดูแลอุปกรณ์ : lamphung.ph
คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบตารางเวลาใช้งาน
Air Blast chiller & Freezer (มีค่าใช้จ่าย)
Kolkteck : รุ่น SFC-50-5E

BEAR : ห้อง B108
ผู้ดูแลอุปกรณ์ : lamphung.ph
คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบตารางเวลาใช้งาน
Differential scanning calorimetry (DSC) (มีค่าใช้จ่าย)
Mettler Toledo : รุ่น DSC 2

BEAR : ห้อง ฺBR103
ผู้ดูแลอุปกรณ์ : wantanee.ch
คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบตารางเวลาใช้งาน
UV-Visible Spectrophotometer 5
Shimadzu : รุ่น UV1800

BEAR : ห้อง BR206
ผู้ดูแลอุปกรณ์ : wantanee.ch
คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบตารางเวลาใช้งาน
Visible Spectrophotometer 1
Metertech : รุ่น SP-880

BEAR : ห้อง BR103
ผู้ดูแลอุปกรณ์ : wantanee.ch
คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบตารางเวลาใช้งาน
Rheometer (มีค่าใช้จ่าย)
Anton Paar : รุ่น MCR 302

BEAR : ห้อง BR205
ผู้ดูแลอุปกรณ์ : wantanee.ch
คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบตารางเวลาใช้งาน
centrifuge ไม่คุมอุณหภูมิ 6000 rpm
Hettich : รุ่น rotofix 32 A

BEAR : ห้อง B323
ผู้ดูแลอุปกรณ์ : wantanee.ch
คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบตารางเวลาใช้งาน
gas analyser
novatech : รุ่น 1637

BEAR : ห้อง B314
ผู้ดูแลอุปกรณ์ : wantanee.ch
คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบตารางเวลาใช้งาน
hammer mill 1
waco : รุ่น

BEAR : ห้อง BR109
ผู้ดูแลอุปกรณ์ : wantanee.ch
คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบตารางเวลาใช้งาน
hammer mill 2
waco : รุ่น

BEAR : ห้อง BR109
ผู้ดูแลอุปกรณ์ : wantanee.ch
คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบตารางเวลาใช้งาน
Homogenizer(1-ตรี)
IKA : รุ่น T25

BEAR : ห้อง ฺ305
ผู้ดูแลอุปกรณ์ : lamphung.ph
คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบตารางเวลาใช้งาน
Homogenizer(2)
IKA : รุ่น T25

BEAR : ห้อง B305
ผู้ดูแลอุปกรณ์ : lamphung.ph
คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบตารางเวลาใช้งาน
Pinn Mill (50-100 kg/h)
BONNY : รุ่น 20B

BEAR : ห้อง B108
ผู้ดูแลอุปกรณ์ : lamphung.ph
คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบตารางเวลาใช้งาน
Incubater (No1,2,3)
Sanyo : รุ่น MIR 253

BEAR : ห้อง B310
ผู้ดูแลอุปกรณ์ : lamphung.ph
คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบตารางเวลาใช้งาน
เครื่องชั่ง 5 ตำแหน่ง
Mettler Toledo : รุ่น MS105

BEAR : ห้อง ฺBR103
ผู้ดูแลอุปกรณ์ : wantanee.ch
คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบตารางเวลาใช้งาน
Biological Safety Cabinet3
Bosstech : รุ่น HVB120S

BEAR : ห้อง BSL1
ผู้ดูแลอุปกรณ์ : asanee.vi
คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบตารางเวลาใช้งาน
Biological Safety Cabinet4
Bosstech : รุ่น HVB120S

BEAR : ห้อง BSL1
ผู้ดูแลอุปกรณ์ : asanee.vi
คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบตารางเวลาใช้งาน
Biological Safety Cabinet5
Bosstech : รุ่น HVBT90S

BEAR : ห้อง BSL1
ผู้ดูแลอุปกรณ์ : asanee.vi
คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบตารางเวลาใช้งาน
Autoclave 6
Tomy : รุ่น SS245

BEAR : ห้อง B226
ผู้ดูแลอุปกรณ์ : asanee.vi
คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบตารางเวลาใช้งาน
Chroma Meter4
Konika Minolta : รุ่น CR400

BEAR : ห้อง BR107
ผู้ดูแลอุปกรณ์ : wantanee.ch
คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบตารางเวลาใช้งาน
Chroma Meter5
Konika Minolta : รุ่น CR400

BEAR : ห้อง BR107
ผู้ดูแลอุปกรณ์ : wantanee.ch
คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบตารางเวลาใช้งาน
Evaporator 5
Buchi : รุ่น R-300

BEAR : ห้อง ฺBR104
ผู้ดูแลอุปกรณ์ : wantanee.ch
คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบตารางเวลาใช้งาน
Biological Safety Cabinet7
ESCO : รุ่น AC24S8NS

BEAR : ห้อง BSL1
ผู้ดูแลอุปกรณ์ : asanee.vi
คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบตารางเวลาใช้งาน
Moisture Halogen
Mettler Toledo : รุ่น HX204

BEAR : ห้อง B314
ผู้ดูแลอุปกรณ์ : lamphung.ph
คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบตารางเวลาใช้งาน
Refrigerated Centrifuge4
eppendorf : รุ่น 5910R

BEAR : ห้อง BR104
ผู้ดูแลอุปกรณ์ : wantanee.ch
คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบตารางเวลาใช้งาน
Refrigerated Centrifuge5
eppendorf : รุ่น 5920R

BEAR : ห้อง BR104
ผู้ดูแลอุปกรณ์ : wantanee.ch
คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบตารางเวลาใช้งาน
Biological Safety Cabinet9
Haier : รุ่น HR30-IIA2

BEAR : ห้อง BSL2
ผู้ดูแลอุปกรณ์ : asanee.vi
คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบตารางเวลาใช้งาน
Refrigerated Centrifuge7
eppendorf : รุ่น 5804R

BEAR : ห้อง BR210
ผู้ดูแลอุปกรณ์ : wantanee.ch
คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบตารางเวลาใช้งาน
viscometer1(โท-เอก)
brookfield : รุ่น DVNext

BEAR : ห้อง BR103
ผู้ดูแลอุปกรณ์ : wantanee.ch
คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบตารางเวลาใช้งาน
viscometer2(ตรี)
brookfield : รุ่น DVNext

BEAR : ห้อง BR103
ผู้ดูแลอุปกรณ์ : wantanee.ch
คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบตารางเวลาใช้งาน
Refrigerated Centrifuge1
Eppendorf : รุ่น 5804R

อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) : ห้อง AI408
ผู้ดูแลอุปกรณ์ : asanee.vi
คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบตารางเวลาใช้งาน
Fat extraction1
Gerhardt : รุ่น S306AK

อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) : ห้อง AI301
ผู้ดูแลอุปกรณ์ : wantanee.ch
คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบตารางเวลาใช้งาน
Fat extraction2
Gerhardt : รุ่น SOX406

อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) : ห้อง AI301
ผู้ดูแลอุปกรณ์ : wantanee.ch
คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบตารางเวลาใช้งาน
Fiber analyzer
Foss : รุ่น Fibertec 1020

อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) : ห้อง AI302
ผู้ดูแลอุปกรณ์ : wantanee.ch
คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบตารางเวลาใช้งาน
Muffle Furnace 1
NaberTherm : รุ่น LT40/11/B170

อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) : ห้อง AI307
ผู้ดูแลอุปกรณ์ : wantanee.ch
คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบตารางเวลาใช้งาน
Muffle Furnace 2
NaberTherm : รุ่น LT40/11/B170

อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) : ห้อง AI307
ผู้ดูแลอุปกรณ์ : wantanee.ch
คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบตารางเวลาใช้งาน
Protein Analyzer 1
Gerhardt : รุ่น KB8S/VAP30

อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) : ห้อง AI318
ผู้ดูแลอุปกรณ์ : wantanee.ch
คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบตารางเวลาใช้งาน
Protein Analyzer 2
Gerhardt : รุ่น KB8S/VAP30S

อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) : ห้อง AI318
ผู้ดูแลอุปกรณ์ : wantanee.ch
คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบตารางเวลาใช้งาน
Refrigerated centrifuge2(ชำรุด)
Eppendorf : รุ่น 5804R

อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) : ห้อง AI-408
ผู้ดูแลอุปกรณ์ : asanee.vi
คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบตารางเวลาใช้งาน
Microplate reader
Thermo : รุ่น Multiskan Go

อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) : ห้อง AI-416
ผู้ดูแลอุปกรณ์ : asanee.vi
คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบตารางเวลาใช้งาน
Incubator Shaker1
N-biotec : รุ่น NB205VL

อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) : ห้อง AI-417
ผู้ดูแลอุปกรณ์ : asanee.vi
คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบตารางเวลาใช้งาน
Moisture balanceIR
Mettler : รุ่น MJ33

อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) : ห้อง AI-312
ผู้ดูแลอุปกรณ์ : asanee.vi
คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบตารางเวลาใช้งาน
PCR Thermal cycler
Eppendorf : รุ่น nexus GX2

อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) : ห้อง AI-411
ผู้ดูแลอุปกรณ์ : asanee.vi
คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบตารางเวลาใช้งาน
Gas chromatography/mass spectrometry (มีค่าใช้จ่าย)
Agilent : รุ่น 7890B 5977B

อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) : ห้อง AI-416
ผู้ดูแลอุปกรณ์ : asanee.vi
คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบตารางเวลาใช้งาน
DensitometersMcFarland
Grant : รุ่น DEN1

อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) : ห้อง AI-409
ผู้ดูแลอุปกรณ์ : asanee.vi
คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบตารางเวลาใช้งาน
Dissolved Oxygen Meter 
HANNA : รุ่น HI9146N

อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) : ห้อง AI-409
ผู้ดูแลอุปกรณ์ : asanee.vi
คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบตารางเวลาใช้งาน
Stereoscopic microscope with digital camera
Nikon : รุ่น SMZ745

อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) : ห้อง AI-416
ผู้ดูแลอุปกรณ์ : asanee.vi
คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบตารางเวลาใช้งาน
Microscope with digital camera
Nikon : รุ่น E200

อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) : ห้อง AI-416
ผู้ดูแลอุปกรณ์ : asanee.vi
คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบตารางเวลาใช้งาน
Water Activity Meter
AQUA LAB : รุ่น 4TE

อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) : ห้อง B314
ผู้ดูแลอุปกรณ์ : asanee.vi
คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบตารางเวลาใช้งาน
Fermenter
New Brunswich : รุ่น Bioflo310

อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) : ห้อง AI-411
ผู้ดูแลอุปกรณ์ : asanee.vi
คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบตารางเวลาใช้งาน
Turbidity meter2
Lamotte : รุ่น TC300i

อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) : ห้อง AI409
ผู้ดูแลอุปกรณ์ : asanee.vi
คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบตารางเวลาใช้งาน
Turbidity meter1
Lovibond : รุ่น Therbichek

อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) : ห้อง AI-409
ผู้ดูแลอุปกรณ์ : asanee.vi
คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบตารางเวลาใช้งาน
UV-Visible Spectrophotometer2
Jasco : รุ่น V630

อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) : ห้อง AI-416
ผู้ดูแลอุปกรณ์ : asanee.vi
คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบตารางเวลาใช้งาน
UV-Visible Spectrophotometer1
Shimadzu : รุ่น UV mini-1240

อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) : ห้อง AI-407
ผู้ดูแลอุปกรณ์ : asanee.vi
คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบตารางเวลาใช้งาน
Lyophilizer
Labcongo : รุ่น 7755501

อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) : ห้อง AI-410
ผู้ดูแลอุปกรณ์ : asanee.vi
คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบตารางเวลาใช้งาน
Distillation Unit for analysis of alcohol in
Velp : รุ่น UDK129

อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) : ห้อง AI-401
ผู้ดูแลอุปกรณ์ : asanee.vi
คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบตารางเวลาใช้งาน
Distillation Unit for analysis of alcohol in wine2
Velp : รุ่น UDK129

อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) : ห้อง AI-412
ผู้ดูแลอุปกรณ์ : asanee.vi
คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบตารางเวลาใช้งาน
High performance liquid chromatography (HPLC) 2 (มีค่าใช้จ่าย)
Agilent Technologies : รุ่น Agilent 1260 series

อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) : ห้อง AI-313
ผู้ดูแลอุปกรณ์ : wantanee.ch
คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบตารางเวลาใช้งาน
Refrigerated centrifuge3
Thermo Sorvall : รุ่น Legend Mach 1.6R

อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) : ห้อง AI-308
ผู้ดูแลอุปกรณ์ : wantanee.ch
คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบตารางเวลาใช้งาน
Fourier-transform infrared spectroscopy (FTIR) (มีค่าใช้จ่าย)
Bruker : รุ่น Invenio-s

อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) : ห้อง AI-313
ผู้ดูแลอุปกรณ์ : wantanee.ch
คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบตารางเวลาใช้งาน
Ultra centrifuge
Himac : รุ่น CP100NX

อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) : ห้อง AI-308
ผู้ดูแลอุปกรณ์ : wantanee.ch
คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบตารางเวลาใช้งาน
centrifuge ไม่คุมอุณหภูมิ 4400 rpm
eppendorf : รุ่น 5702

อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) : ห้อง BR206
ผู้ดูแลอุปกรณ์ : wantanee.ch
คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบตารางเวลาใช้งาน
Visible spectrophotometer2
Thermo : รุ่น Genesys 20

อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) : ห้อง AI-407
ผู้ดูแลอุปกรณ์ : asanee.vi
คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบตารางเวลาใช้งาน
Visible spectrophotometer3
Thermo : รุ่น Genesys 20

อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) : ห้อง AI-407
ผู้ดูแลอุปกรณ์ : asanee.vi
คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบตารางเวลาใช้งาน
Autoclave 4
Tomy : รุ่น SX-500

อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) : ห้อง AI-410
ผู้ดูแลอุปกรณ์ : asanee.vi
คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบตารางเวลาใช้งาน
Autoclave 5
Hirayama : รุ่น HVA-85

อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) : ห้อง AI-407
ผู้ดูแลอุปกรณ์ : asanee.vi
คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบตารางเวลาใช้งาน
Biological Safety Cabinet1
Haier : รุ่น HR30-IIA2

อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) : ห้อง AI-410
ผู้ดูแลอุปกรณ์ : asanee.vi
คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบตารางเวลาใช้งาน
Biological Safety Cabinet2
Microtech : รุ่น V6-T2

อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) : ห้อง AI-417
ผู้ดูแลอุปกรณ์ : asanee.vi
คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบตารางเวลาใช้งาน
Biological Safety Cabinet6 แทงจำหน่าย
Microflow : รุ่น ABS1200A

อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) : ห้อง B207
ผู้ดูแลอุปกรณ์ : asanee.vi
คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบตารางเวลาใช้งาน
Autoclave 3
Tomy : รุ่น ES-315

อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) : ห้อง AI-408
ผู้ดูแลอุปกรณ์ : asanee.vi
คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบตารางเวลาใช้งาน
Water Activity Meter2(ป.โท-เอกPh.d Master)
AQUA LAB : รุ่น 4TEV

อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) : ห้อง B314
ผู้ดูแลอุปกรณ์ : asanee.vi
คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบตารางเวลาใช้งาน
Water Activity Meter3
Novasina : รุ่น RTD200 TH-2

อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) : ห้อง B314
ผู้ดูแลอุปกรณ์ : asanee.vi
คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบตารางเวลาใช้งาน
Water Activity Meter4
Novasina : รุ่น RTD502

อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) : ห้อง B314
ผู้ดูแลอุปกรณ์ : asanee.vi
คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบตารางเวลาใช้งาน
Fiber analyzer
Foss : รุ่น fibertec 122

อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) : ห้อง AI302
ผู้ดูแลอุปกรณ์ : wantanee.ch
คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบตารางเวลาใช้งาน
High performance liquid chromatography (HPLC) 1 (มีค่าใช้จ่าย)
Agilent Technologies : รุ่น Agilent 1100 series

อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) : ห้อง AI-313
ผู้ดูแลอุปกรณ์ : wantanee.ch
คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบตารางเวลาใช้งาน
Evaporator 2
Buchi : รุ่น R-215

อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) : ห้อง AI-312
ผู้ดูแลอุปกรณ์ : wantanee.ch
คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบตารางเวลาใช้งาน
Evaporator 1
Buchi : รุ่น R-215

อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) : ห้อง AI-312
ผู้ดูแลอุปกรณ์ : wantanee.ch
คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบตารางเวลาใช้งาน
Biological Safety Cabinet8
ESCO : รุ่น AC24S8NS

อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) : ห้อง AI-410
ผู้ดูแลอุปกรณ์ : asanee.vi
คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบตารางเวลาใช้งาน
Incubator Shaker4
Eppendorf : รุ่น Innova43R

อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) : ห้อง AI-417
ผู้ดูแลอุปกรณ์ : asanee.vi
คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบตารางเวลาใช้งาน
Centrifuge
Hettich Zentrifugen : รุ่น Universal 320

อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) : ห้อง AI-312
ผู้ดูแลอุปกรณ์ : wantanee.ch
คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบตารางเวลาใช้งาน
Refrigerated Centrifuge6
Eppendrof : รุ่น 5920R

อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) : ห้อง AI-407
ผู้ดูแลอุปกรณ์ : asanee.vi
คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบตารางเวลาใช้งาน
UV-Visible Spectrophotometer 6
Shimadzu : รุ่น UV1900i

อาคารอุตสาหกรรมอาหาร (AI) : ห้อง AI-408
ผู้ดูแลอุปกรณ์ : asanee.vi
คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบตารางเวลาใช้งาน
Falling Film Evaporator
: รุ่น VP-10EURO

อาคารแปรรูป (PROCESSING) : ห้อง ลานกลาง
ผู้ดูแลอุปกรณ์ : wantanee.ch
คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบตารางเวลาใช้งาน
Tray Dryer1
Patch/663 : รุ่น

อาคารแปรรูป (PROCESSING) : ห้อง Pro กลาง
ผู้ดูแลอุปกรณ์ : lamphung.ph
คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบตารางเวลาใช้งาน
Tray Dryer2
Progress : รุ่น

อาคารแปรรูป (PROCESSING) : ห้อง Pro กลาง
ผู้ดูแลอุปกรณ์ : lamphung.ph
คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบตารางเวลาใช้งาน
Tray Dryer3
Patch/663 : รุ่น

อาคารแปรรูป (PROCESSING) : ห้อง Pro กลาง
ผู้ดูแลอุปกรณ์ : lamphung.ph
คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบตารางเวลาใช้งาน
Process Fruit Juice Pasturization (เครื่องพาสเจอร์ไรซ์น้ำผลไม้) (มีค่าใช้จ่าย)
OFM : รุ่น

อาคารแปรรูป (PROCESSING) : ห้อง Pro Past
ผู้ดูแลอุปกรณ์ : lamphung.ph
คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบตารางเวลาใช้งาน
Process Milk Pasturization (เครื่องพาสเจอร์ไรซ์นม)
Patkol : รุ่น

อาคารแปรรูป (PROCESSING) : ห้อง Pro Milk
ผู้ดูแลอุปกรณ์ : lamphung.ph
คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบตารางเวลาใช้งาน
Spray Dryer
Eurobest : รุ่น 5k

อาคารแปรรูป (PROCESSING) : ห้อง Pro กลาง
ผู้ดูแลอุปกรณ์ : lamphung.ph
คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบตารางเวลาใช้งาน
Rotary Water Spray Retort (มีค่าใช้จ่าย)
OFM : รุ่น

อาคารแปรรูป (PROCESSING) : ห้อง Pro กลาง
ผู้ดูแลอุปกรณ์ : lamphung.ph
คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบตารางเวลาใช้งาน
Steam Retort (มีค่าใช้จ่าย)
OFM : รุ่น

อาคารแปรรูป (PROCESSING) : ห้อง Pro กลาง
ผู้ดูแลอุปกรณ์ : lamphung.ph
คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบตารางเวลาใช้งาน
Meat Ball Machine
จงเฮง : รุ่น 5L

อาคารแปรรูป (PROCESSING) : ห้อง Pro Meat
ผู้ดูแลอุปกรณ์ : lamphung.ph
คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบตารางเวลาใช้งาน
Extruder
CT : รุ่น CTE-D22L32

อาคารแปรรูป (PROCESSING) : ห้อง Pro กลาง
ผู้ดูแลอุปกรณ์ : lamphung.ph
คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบตารางเวลาใช้งาน
Vacuum Seal Machine (1)
worakulchai : รุ่น DQ/500D/1

อาคารแปรรูป (PROCESSING) : ห้อง Pro กลาง
ผู้ดูแลอุปกรณ์ : lamphung.ph
คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบตารางเวลาใช้งาน
Ice Cream Machine
Nemox/gelato : รุ่น 5k

อาคารแปรรูป (PROCESSING) : ห้อง Pro Milk
ผู้ดูแลอุปกรณ์ : lamphung.ph
คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบตารางเวลาใช้งาน
Freeze Dryer 1 (มีค่าใช้จ่าย)
Kinetic : รุ่น LD0.5

อาคารแปรรูป (PROCESSING) : ห้อง Pro Past
ผู้ดูแลอุปกรณ์ : lamphung.ph
คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบตารางเวลาใช้งาน
Vacuum Seal Machine (2)
VAC-STAR : รุ่น S220MP PX

อาคารแปรรูป (PROCESSING) : ห้อง Pro กลาง
ผู้ดูแลอุปกรณ์ : lamphung.ph
คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบตารางเวลาใช้งาน
Vacuum seal machine
Worakulchai : รุ่น DQ400/2

อาคารแปรรูป (PROCESSING) : ห้อง ตึกโปรกลาง
ผู้ดูแลอุปกรณ์ : lamphung.ph
คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบตารางเวลาใช้งาน
Process Retort (ชุดผลิตอาหารกระป๋อง) (มีค่าใช้จ่าย)
OFM : รุ่น

อาคารแปรรูป (PROCESSING) : ห้อง Pro กลาง
ผู้ดูแลอุปกรณ์ : lamphung.ph
คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบตารางเวลาใช้งาน